Starea de alertă s-a încheiat! Hai în instanță și afară!

Presa plătită cu sute de milioane de lei bani publici de Partidul Național Liberal v-a spus luni că „starea de alertă” a fost prelungită până pe 14 ianuarie.

Tehnic vorbind nu v-au mințit. HG 1065/11.12.2020 (Hotărârea de Guvern de prelungire a stării de alertă) a fost, într-adevăr, publicată în Monitorul Oficial. Numai că,… simpla publicare în Monitorul Oficial a unui document luat cu copy/paste din precedenta Hotărâre de Guvern din noiembrie nu e suficientă.

Nu suntem avocați, dar suntem cetățeni. Și, ca cetățeni, avem obligația de a cunoaște legea și de a respecta Constituția, legile țării și ordinea ierarhică a actelor normative. Această ordine înseamnă că nu avem obligația de a respecta un act normativ inferior DACĂ acesta excede cadrul legal oferit de actul normativ superior. Astfel de excese s-au tot întâmplat din luna mai încoace.

Însă acum lucrurile sunt cât se poate de clare. ”Starea de alertă” este lovită de neconstituționalitate – atât intrinsecă cât și extrinsecă.

Argumentul legal

HG 1065/11.12.2020 spune în preambul următoarele:

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3, 4, 6 și art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Și mergem la Constituția României care, la articolul 108 ne spune următoarele:

Art. 108 – Actele Guvernului

(1) Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe.
(2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.
(3) Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta.
(4) Hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa hotărârii sau a ordonanţei. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate.

Articolul 108 din Constituția României se aplică guvernelor ”pline” – adică guvernelor votate de Parlament și care au depus jurământul. Așa cum era cabinetul Orbán Ludovic până la data de 7 decembrie 2020.

Însă, în HG 1065/11.12.2020 la final, în dreptul semnăturilor vedem:

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru

Traducere: Cabinetul Ciucă nu este un guvern învestit ci unul interimar. Drept urmare, acestui cabinet nu i se aplică Art. 108 din Constituție așa cum pretinde premierul interimar – ci Articolul 110 din Constituția României.

Art. 110 spune așa:

Art. 110 – Încetarea mandatului

(1) Guvernul îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale.
(2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, ori este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile.
(3) În situaţiile prevăzute în alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103.
(4) Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) şi (2) îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.

În art. 110 este menționat și articolul 106 care spune:

Art. 106 – Încetarea funcţiei de membru al Guvernului

Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Premierul legitim Orbán Ludovic a demisionat. Drept urmare se află în situația descrisă în Art. 106 din Constituție și, drept urmare, cabinetului interimar i se aplică situația descrisă la Art. 110 aliniatele (1) și (2) citate mai sus plus prevederile Art. 103 (cel care descrie învestitura unui nou guvern ”plin”).

Cabinetul Ciucă putea emite HG în temeiul Art. 110 alin. 4 și se angrena astfel într-o dispută Constituțională la finalul căreia am fi aflat dacă prelungirea „stării de alertă” se încadrează la „administrarea treburilor publice” în sens Constituțional. De asemenea, dacă ar fi făcut asta, Guvernul s-ar fi angrenat și într-o dispută de contencios administrativ în urma căreia am fi aflat dacă prelungirea „stării de alertă” se încadrează la „treburi curente” așa cum este înțeles în Codul Administrativ.

Cabinetul Ciucă însă nu a făcut niciunul din aceste lucruri ci și-a arogat în mod evident neconstituțional prerogativele unui guvern ”plin” emițând HG în temeiul Art. 108 care nu i se aplică.

Drept urmare, prelungirea „stării de alertă” este lovită de neconstituționalitate intrinsecă încălcând ordinea Constituțională precum și Art. 108 din Constituția României.

De asemenea, prelungirea „stării de alertă” este potențial lovită și de neconstituționalitate extrinsecă întrucât ocolește jurisprudența administrativă. Orice persoană poate cere instanței de contencios anularea acestei hotărâri (se poate și în procese colective pentru cei care sunt fani).

De asemenea, dacă un guvern „plin” nu poate emite acte normative care restrâng drepturi civile (prerogativ rezervat exclusiv Parlamentului) cu atât mai puțin nu o poate face un guvern demisionar. Or, repetarea la infinit a acestor hotărâri a depășit de ceva vreme caracterul temporar al „măsurilor” restrictive – asepct care este posibil să constituie în sine neconstituționalitate extrinsecă.

Argumentul neconstituționalității extrinseci este unul care va trebui testat în instanță. Însă cel al neconstituționalității intrinseci este limpede ca lumina zilei pentru absolut orice om care cunoaște limba română și poate citi 10-12 rânduri de text legislativ.

Prin urmare, prevederile Legii 55/2020 au încetat. Ca să înceteze de drept, însă, mai e nevoie de câțiva pași.

Hai în instanță!

Cu acestea cunoscute, nouă, ca cetățeni, ne rămâne de făcut treaba pe care trebuie s-o facem ca cetățeni și nu sclavi ai Regimului.

În primul rând, expediați un memoriu la Avocatul Poporului. Oricine poate sesiza Avocatul Poporului! Nu trebuie să fiți avocați – ci doar rezidenți în România. Nici măcar cetățeni (în sensul legii) nu e nevoie să fiți!

Nu așteptați un „model” de memoriu de la cineva. Scrieți cu cuvintele voastre folosind datele arătate mai sus. Sunt texte publice și raționamentul e unul cât se poate de clar.

Mai apoi, dacă sunteți „prinși” încălcând „măsurile” vădit ilegale – nu vă certați cu Poliția! Vorbiți calm, ferm, explicați-le raționamentul și dacă nu vor înțelege nu insistați. Nu semnați procesul verbal dar neapărat solicitați agentului menționarea la obiecțiuni că HG 1065/11.12.2020 este intrinsec neconstituțională.

Apoi, când vă va sosi procesul verbal acasă – mergeți la Judecătoria pe raza căreia a fost comisă „contravenția” și depuneți o plângere contravențională cu raționamentul de mai sus. În practică deseori Poliția/Jandarmeria trimite acasă ”AVERTISMENT” pentru a evita procesele. Dacă se întâmplă asta… aia e. Nu merită să mergeți în instanță pentru un avertisment.

Hai afară!

Nu neapărat protest dar ceva să placă la toată lumea: Nesupunere civică.

Mergeți la colindat, țineți afacerea deschisă până la ce oră vrei, ieși la plimbări nocturne… fă ce vrei. „Măsurile” au, în sensul legii, caracter de recomandare și nicidecum de obligație începând cu 14 decembrie 2020. Sau… stai în casă 🤷‍♂️. Dar reține că e o alegere.

Nu trebuie scandal. Doar petiții și nesupunere civică.

Pandemia se poate gestiona și fără Miliție și dileală arafatiană!

Redacția
Redacția Freedom Alternative