Obligativitatea purtării măștii de protecție pe durata stării de alertă [Opinie judecător]

Potrivit art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020, intrată în vigoare la data de 18 mai 2020, pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

Art. 1 al Ordinului comun nr. 874/81/2020, publicat în Monitorul Oficial în 22 mai 2020, prevede că  „Pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

Punctul I al Anexei, denumit „Purtatul măștii”, stabilește:

  1. obligații pentru angajator în vederea prevenirii contaminării angajaților cu virusul SARS-CoV-2;
  2. măsuri generale;
  3. excepții de la regula obligativității purtării măștii, care se referă la angajați;
  4. instrucțiuni privind utilizarea corectă a măștilor.

Obligațiile angajatorului/conducătorului instituției privind purtatul măștii sunt:

a) angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;

b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor stabili condițiile purtării măștii pentru angajați;

c) responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă va face instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM).”

În ce privește măsurile generale, Anexa ordinului prevede doar că „Masca trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații.„, fiind aproape o reluare a dispozițiilor din art. 1 citat mai sus, cu două nuanțe, în sensul că în locul sintagmei: „se instituie obligativitatea”  s-a folosit sintagmaMasca trebuie purtată„, iar noțiunea de mască de protecțieeste înlocuită cu termenul mască

Referitor la excepțiile de la regula obligativității purtării măștii, Anexa Ordinului face atât o enumerare a  acestor excepții, cât și a condițiilor în care „pot exista unele excepții„.

Astfel, excepțiile sunt următoarele: a) angajatul este singur în birou; b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare; c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.); d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane; e) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă; f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Încadrarea unui angajat într-una din situațiile de excepție enumerate mai sus se face  de medicul de medicina muncii al unității „în funcție de evaluarea riscului”.

Instrucțiunile pentru utilizarea corectă  a măștilor prevăzute în anexa Ordinului, sunt următoarele: a) Măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun. b) Înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. c) Masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat. d) Masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). e) După folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor. f) Nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale. g) În cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este recomandată în orice circumstanță (de exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu).

Instrucțiunile pentru utilizarea corectă a măștilor au caracter de recomandare, fiind practic imposibilă verificarea respectării acestora de vreun agent al statului.

Din analiza acestui act normativ putem concluziona că nu interzice accesul cetățenilor fără mască în spațiile publice închise, spații comerciale și la locul de muncă, eventuala nerespectare a obligativității purtării măștii putând fi constatată și sancționată numai de către agenții și ofițerii de poliție, subofițerii și ofițerii de jandarmi și polițiștii locali,  cu amendă contravențională de la 500 la 2500 lei (art. 67 alin. 2 lit. c) și art. 66    lit. a) din Legea 55/2020).

Cross post

Magazinele nu sunt obligate să-și termometrizeze clienții [Opinie judecător]

După ce în mod abuziv unele hipermarketuri au practicat un așa-zis triaj epidemiologic al clienților, refuzând accesul acelora care nu coborau fruntea pentru a fi termoscanați de personalul de pază, casieră sau femeia de serviciu, a apărut și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministrului de Interne nr. 84/22.05.2020  privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.

Fără să facem o examinare prea amănunțită a ordinului și păstrându-ne opinia despre această măsură, ca fiind o restrângere a unor drepturi fundamentale  luată cu încălcarea  Constituției României, întrucât numai Parlamentul, prin lege, poate restrânge drepturi și libertăți fundamentale, nu și membrii Guvernului prin acte normative de rang inferior legii,  nefiind respectat nici  principiul proporționalității cu situația care a determinat-o,  constatăm că magazinele nu sunt obligate să-și termometrizeze clienții.

Astfel, deși art. 2 prevede că pe durata stării de alertă, atât instituțiile și autoritățile publice, dar și operatorii economici și profesioniștii au obligația de a-și organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexă, citind anexa constatăm că regulile triajului epidemiologic se pot aplica doar persoanelor care intră într-un sediu de birouri al operatorului economic sau profesionistului, nu clienților unui magazin sau unei unități prestatoare de servicii.

Potrivit Anexei Ordinului:

Pentru alte persoane decât personalul angajat:

a) Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă.

b) În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție.

c) Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.

Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:

a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3ºC);

b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).

În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.

Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.

Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3ºC, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.”

Prin  urmare, cum ar putea un hipermarket, magazin de cartier,  o farmacie, frizerie, un service auto, o benzinărie etc:

  1. să asigure personal specializat care să măsoare temperatura clienților prin termometru noncontact și să observe eventualele semne și simptome respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată)?
  2. să asigure locuri speciale pentru ca această termometrizare și observare să aibă loc, dar și pentru a permite clienților starea de repaus, după care se va repeta termometrizarea?
  3. să înregistreze biroul, camera/departamentul unde clientul va merge?
  4. să asigure personal de însoțire a fiecărui client în incintă?

Fără nicio îndoială această modalitate de triaj epidemiologic se poate face doar pentru persoanele care vizitează un sediu social de birouri.

Trebuie să precizăm că posibilitatea instituirii obligativității triajului epidemiologic  prin ordin de ministru a fost introdusă  de art.13 din Legea nr. 55/2020, lege care însă nu prevede vreo sancțiune pentru nerespectarea  acestei obligații de către instituțiile publice sau operatori economici (a se vedea art. 65 care prevede faptele care constituie contravenții).

În concluzie, chiar dacă apreciem că termometrizarea ar fi o metodă de prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2, deși acest scop e puțin probabil să se realizeze, întrucât specialiștii ne-au tot spus că majoritatea celor infectați sunt asimptomatici, deci nu au o temperatură corporală mai mare  de 37 grade celsius, iar diagnosticul nu se pune pe baza temperaturii corporale, cred că ar trebui să cerem operatorilor economici ca înainte de se apuca de termometrizarea clienților să îndeplinească cele 4 condiții impuse de anexă.

Cross post

Podcast de week-end – ep. 113 – Aplatizați PNL

Versiunea audio: http://s.go.ro/y6wds73v

S-a terminat starea de demență (doar episodul 1 dacă e să-i credem amenințările tipului ăluia de la Cotroceni). Odată cu încheierea stării de urgență este acum loc pentru a scoate la iveală întreaga demență petrecută în intervalul 16 martie – 14 mai, Anul Domnului 2020. Și sunt multe!

Putem începe prin faptul că nu mai există niciun dubiu că PNL este un partid totalitar, antidemocrat și fundamental incompatibil cu drepturile omului. În opinia PNL, imposibilitatea statului milițienesco-jandarmeresc patronat de Iohannis în timpul stării de urgență de a o amenda pe mamaie cu 20000 lei pentru că a ieșit afară la ora 13:05 reprezintă ”un îndemn la anarhie”.

Între timp, magistrații dau tonul aplatizării acestui sinistru partid explicând, cu calm, că mai toată clasa politică – dar mai ales PNL – stă mai prost astăzi decât acum 15 ani în materie de înțelegere a mecanismelor de bază a unui stat de drept. Degeaba, însă. Președintele PNL și deocamdată premierul României nu se oprește și e acum supărat pe Parlament pentru că a „îndrăznit” să legifereze și nu-l lasă pe el, El Lider Maximo, să dicteze absolut ce are el chef. Cabinetul Orban își permite, printre altele, să reglementeze inclusiv câți prieteni ai voie să chemi la șpriț la tine-n sufragerie.

În Suceava – fieful PNL patronat de clanul penelist Flutur – aflăm cu zero stupoare că minciuna și impostura au reprezentat norma absolută și pe timpul stării de urgență. Printre altele, orașul a fost băgat absolut degeaba în carantină și, contrar prostiilor regurgitate de Grupul de Înmormântare Strategică, orașul Suceava n-a fost Wuhan-ul României ci eventual Caracalul României (în cel mai bun caz, prezumând că acolo s-a răsturnat carul cu proști și nu carul cu deosebit de rea intenție).

O nouă Suceavă se prefigurează la Târgu Mureș. După ce o sumedenie de angajați DGASPC se pregătesc de procese după ce au fost arestați în spital absolut degeaba (nici măcar după testele alea aiurite nu aveau Hapciu19), tot în județ oamenii sunt șantajați să se autodenunțe la 112 dacă tușesc.

Între timp, sociologii guvernamentali (toți civili și complet dezinteresați, desigur) ne servesc dezinformare pe pâine anunțându-ne că chipurile 80% dintre români aprobă statul abuziv patronat de PNL. Și dacă totuși nu e așa?

Nu-i nimic, guvernul Orban, lăudat de presa plătită de guvernul Orban pentru cât e de antichinez, mai face un memorandum cu… Republica Populară Chineză prin care arhitecți și urbaniști români sunt trimiși „la studii” în țara comunistă și mari „specialiști” (desigur, și ăia tot civili) vor veni „la studii” în țara noastră.

În alte știri interne oferim imagini noi și exclusive de la protestele din Cluj și București de week-end-ul trecut precum și detalii pe care presa guvernamentală a uitat să le menționeze. Ah da, și USR încă există și deși primește un munte de bani publici nici chiria nu și-o plătește și nici nu prea respectă legea.

Din restul UE aflăm că de fapt deschiderea școlilor n-are niciun impact epidemiologic (lucru pe care îl știa toată lumea din martie de când studiile fuseseră publicate – dar pe-atunci erai obligat să te faci că nu știi). Desigur, la auzul acestei informații de la Cotroceni s-a auzit o tăcere asurzitoare, Președinția refuzând să-și ceară scuze până astăzi pentru dezinformările intenționate și flagrante promovate de Klaus Iohannis pe 27 aprilie când ne amenința cu munți de cadavre din Franța dacă sunt deschise școlile. Delir total.

Danemarca, după cum bine știm, este un stat înapoiat. Atât de înapoiat încât refuză categoric să-și oblige cetățenii să poarte botniță insistând că nu există nicio dovadă că acestea ajută. Danezii, sărăcuții de ei, n-au auzit de expertul intergalactic Raed Arafat și nici de expertul în securitate publică Marcel Vela ca să-i învețe ei cum e cu botnița și pulanul. Apropo, danezii îs așa de înapoiați încât au deschis bisericile de Paște și au și împărtășit cu aceeași linguriță. Cumva nu au munți de cadavre dar asta nu contează. Mult mai important e să dăm ascultare conducătorului iubit, întâiul țării Klaus Iohannis. Dovezile sunt putiniste, după cum se știe.

Altfel, viața merge înainte. Programata sancțiune pentru Huawei pe semiconductori a intrat în vigoare, Uniunea Europeană continuă să lingă intens și fără pauză comunismul chinez precum și antenele sale (OMS) iar Soros György remarcă și el că UE e condusă de imbecili și începe să cânte prohodul.

Și apoi sunt subiectele despre care românii nu trebuie să știe. Cum ar fi de pildă ce mai face Michael Flynn și de ce e liber. Sau despre conversația lui Joe Biden cu Petro Poroșenko. Știți voi, subiecte din astea mai complicate care, atunci când erau dominate de Stânga, le vedeați 3 ore pe zi la Digi24 dar care acum, subit, au dispărut din toate publicațiile românești mai puțin cele care nu primesc bani de la Guvernul Orban.

Un episod așa, la relanti, despre pașii de urmat pentru obiectivul principal care este aplatizarea PNL.

Link-uri:

Știre 1 – https://newsweek.ro/actualitate/orban-despre-decizia-ccr-privind-amenzile-aproape-un-indemn-la-anarhie

Știre 2 – https://www.mediafax.ro/justitie/magistratii-reactioneaza-dupa-ce-orban-a-criticat-ccr-cat-de-putin-au-progresat-liderii-politici-in-a-intelege-ce-inseamna-statul-de-drept-19125971

Știre 3 – https://www.mediafax.ro/social/cum-a-reusit-suceava-sa-intre-in-carantina-dsp-ul-a-raportat-numarul-de-teste-ca-fiind-numar-de-persoane-pozitive-19138496

Alte efecte pe Suceava – https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/pacientii-cu-coronavirus-din-suceava-vor-fi-renumarati-ar-fi-700-de-cazuri-in-plus-1309756

Știre 4 – https://newsweek.ro/politica/declaratii-de-presa-sustinute-de-prim-ministrul-ludovic-orban-ora-2000

Alte modificări – https://www.mediafax.ro/politic/deputatii-strica-planurile-guvernului-personalul-medical-angajat-fara-concurs-nu-va-incheia-contract-pe-perioada-nedeterminata-19159391

Știre 5 – https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/marcel-vela-anunta-ca-cei-care-nu-poarta-masca-vor-fi-amendati-ce-spune-ministrul-despre-cuantumul-amenzilor-1309752

Ordinul MS MAI nr. 874/81/2020 – instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologie și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă – https://legeaz.net/monitorul-oficial-435-2020/ordin-ms-mai-874-81-2020-obligativitate-purtare-masca-protectie-triaj-epidemiologic

Însăși guvernanții admițând față de ei înșiși că au un cadru legal foarte subțire spre deloc – https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/surse-cearta-in-guvern-pe-regulile-pentru-purtarea-mastilor-premierul-orban-nu-este-de-acord-cu-exceptiile-introduse-de-tataru-1311203

Știre 6 – https://mures.ro/internati-desi-nu-au-avut-vreodata-coronavirus-angajatii-dgaspc-dau-statul-in-judecata/

Știre 7 – https://www.g4media.ro/sondaj-ires-80-dintre-intervievati-ar-renunta-la-drepturile-si-libertatile-lor-pentru-a-ramane-in-siguranta.html

Știre 8 – https://www.hotnews.ro/stiri-politic-24006137-comisia-juridica-camera-deputatilor-infarctiunile-evaziune-fiscala-pedepsesc-amenda-daca-prejudiciul-nu-depaseste-100-000-euro.htm

Știre 9 – https://www.edupedu.ro/romania-vrea-sa-atraga-studenti-si-cercetatori-din-china-si-sa-dea-la-schimb-urbanisti-si-arhitecti-memorandum-aprobat-de-guvern/

Osanale pe presupusa lipsă de sinofilie a administrației PNL – https://newsweek.ro/international/china-si-a-dorit-o-fotografie-cu-premierul-ludovic-orban-primind-donatii-a-obtinut-doar-cu-arafat

Știre 10 – https://www.hotnews.ro/stiri-politic-24009995-calcule-isi-fac-pnl-psd-pentru-alegerile-locale-cum-arata-ultimele-sondaje-interne.htm

Știre 11 – https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/rares-bogdan-dupa-alegeri-vom-fi-intr-un-parteneriat-firesc-cu-usr-e-bine-sa-ai-parteneri-care-sa-te-traga-de-mana-1311357

Știre 12 – https://adevarul.ro/news/politica/usr-n-a-mai-platit-doua-luni-chiria-sediul-central-primeste-suma-imensa-stat-apara-partidul-1_5ec3ddff5163ec4271efc53c/index.html

Știre 13 – https://psnews.ro/cum-a-atras-usr-fonduri-ilegale-de-la-bugetul-de-stat-motivarea-instantei-in-procesul-contractelor-de-subinchiriere-document-396418/

Știre 14 – https://www.g4media.ro/redeschiderea-scolilor-nu-a-dus-la-o-crestere-a-cazurilor-de-covid-19-au-fost-informati-ministrii-educatiei-din-uniunea-europeana-ministrul-francez-spune-ca-un-risc-mai-mare-este-sa-fie-tinuti-copii.html

Friendly reminder că Iohannis a mințit fără să clipească despre acest subiect pentru a vă prosti să mai stați ca vitele în arest la domiciliu – https://www.edupedu.ro/presedintele-klaus-iohannis-a-dat-informatii-false-cand-a-explicat-decizia-ca-scolile-sa-ramana-inchise-cazul-exemplului-din-franta/

Știre 15 – https://www.libertatea.ro/stiri/danemarca-masti-strada-transport-in-comun-2995468

Instanța confirmă că Emanuel Ungureanu și restul de exaltați au mințit cu nerușinare – https://www.clujust.ro/clasare-in-cazul-impartasaniei-cu-o-lingurita-de-la-cluj-ordonanta-procurorului-lectie-de-teologie-un-deputat-si-o-avocata-denuntatori/

Știre 16 – https://www.news.ro/externe/mii-de-germani-au-iesit-in-strada-pentru-a-protesta-fata-de-restrictii-1922401416382020052019363933

Știre 17 – https://financialintelligence.ro/george-soros-spune-ca-pandemia-de-coronavirus-ameninta-supravietuirea-ue/

Știre 18 – https://epochtimes-romania.com/news/ue-isi-declara-sprijinul-pentru-oms-cere-oprirea-criticilor-generate-de-comportamentul-chinei-comuniste—301325

Despre raportul cenzurat la ordinul comuniștilor chinezi – https://www.agerpres.ro/politica-externa/2020/04/27/ue-dezminte-exsitenta-unor-presiuni-chineze-pentru-a-si-modifica-raportul-despre-dezinformarea-in-pandemia-covid-19–494230

Știre 19 – https://www.news.ro/economic/sua-vor-restrictiona-vanzarile-globale-de-cipuri-catre-grupul-chinez-huawei-1922403016002020050719363259

Știre 20 – https://newsweek.ro/international/serviciile-americane-au-declasificat-lista-cu-cei-care-au-solicitat-informatii-secrete-despre-flynn

Știre 21 – https://www.hotnews.ro/stiri-international-24012133-biden-barbat-culoare-nu-este-negru-daca-voteaza-pentru-trump.htm

Știrile false emise de Statul Român (antologie)

Antologia bâlbelor, contradicțiilor și știrilor false emise pe perioada epidemiei de SARS-CoV-2 de către autoritățile române. Aceleași autorități care v-au îndemnat insistent să vă informați doar din ”surse oficiale” și să ”respectați recomandările autorităților competente”.

Cronologic și, firește, neexhaustiv:

27 ianuarie. Adrian Streinu-Cercel, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” despre focarul de coronavirus din Hubei: ”e un punctișor pe harta Chinei. Înseamnă că riscul ca un astfel de caz să ajungă în România e substanțial redus” (via Digi241)

22 februarie. Raed Arafat, secretar de stat MAI și șef DSU: ”Dacă vine cineva dintr-o zonă extrem de afectată, atunci clar că va intra în carantină de 14 zile.” (Hotnews) 2
Întrebare: câți din cei 1.279.000 repatriați de la începutul pandemiei și până în 4 mai (cifre Ludovic Orban, v. infra) au fost carantinați în total? Dar din cei 30.000 care au trecut duminică (17 mai) prin vama Nădlac fără a fi supuși controlului epidemiologic? 3

24 februarie. Raed Arafat despre primul caz suspect de coronavirus, o persoană din Râmnicu Sărat, repatriată din Italia: ”Doamna nu are nicio problemă la acest moment. E asimptomatică” (DigiFM) 4. O zi mai târziu, 25 februarie, Claudiu Damian, manager Spital de Urgență Buzău precizează: ”[Persoana] a fost izolată la UPU, deoarece prezintă simptome de coronavirus”. În seara aceleiași zile, un comunicat oficial al Ministerului Sănătății anunță că rezultatul testului este negativ, persoana nefiind de fapt infectată (Știrile ProTV) 5.

25 februarie. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentant al României la OMS, declară la TVR: ”Infecția poate fi prevenită prin măsuri igienice simple La temperaturi de peste 20 de grade, virusul se inactivează. Lipsa de la scoală este o măsură excesivă Putem să facem altceva: să suspendăm permanent cursurile pe parcursul iernii că sunt foarte multe viroze iarna și eventual să facem cursuri vara când sunt mai puține viroze respiratorii (Știrile TVR) 6.

27 februarie (data confirmării primului caz). Postare Klaus Iohannis pe pagina sa oficială de Facebook: ”…nu există niciun motiv real de panică. Infecția cu acest virus provoacă în marea majoritate a cazurilor doar simptome ușoare, dureri în gât, tuse și febră, ca în orice răceală” 7.

27 februarie. Streinu-Cercel despre Covid-19: ”noul virus este de 10 ori mai slab decât virusul gripal” (interviu Digi24) 8.

27 februarie. Horațiu Moldovan, secretar de stat MS: ”Din câte ştiu eu , la începutul săptămânii viitoare vor fi în România 5 milioane de măşti, 25 tone de biocide specifice” (RoHealthReview) 9.

27 februarie. Primul român depistat pozitiv, din județul Gorj, contrazice versiunea oficială a autorităților, potrivit cărora ar fi intrat în contact cu un cetățean italian între timp confirmat pozitiv: ”Nu am avut nicio treabă cu acel italian l-am văzut doar trei secunde și atât, era la o distanță de 20-30 de metri de mine, nu am dat mâna cu el, nu am fost cu el la vânătoare, nu am avut chefuri împreună Nu știu de unde s-au scos chestiile astea. Toată lumea spune numai prostii” (Libertatea) 10, 11.

29 februarie. Raed Arafat: ”Totul depinde de vaccin. Măsurile de acum sunt luate temporar până apare vaccinul” (Știrile ProTV) 12. Același Raed Arafat, după doar 11 zile, pe aceeași temă a vaccinului: ”cel puțin un an, un an jumate – ăsta este orizontul pe care-l dau specialiștii” (TVR) 13.

1 martie. Începe să fie difuzat intens, la televiziuni și pe platformele sociale, infograficul Grupului de Comunicare Strategică, care recomandă: ”Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea unor oameni bolnavi”. Două luni și jumătate mai târziu, portul măștii în spații publice închise devine obligatoriu prin lege.

2 martie. Adrian Marinescu, medic primar infecționist la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș: testul pentru coronavirus folosit în România este foarte performant, are cea mai mică rată de rezultate fals negativ (G4Media) 14
Versus cazuri din realitate:
– Tg Mureș: pacient internat la data de 4 aprilie, cu simptome gripale. În 2 mai, deci după aproape o lună, timp în care au dispărut și simptomele, i se efectuează un al 7-lea test, și acesta tot pozitiv. Ce îi spun medicii: ”ştim că sunteţi bine, dar nu vă putem externa, pentru că legea nu ne permite asta. Staţi calm până ies două teste negative.” (Libertatea) 15; sau
– Arad, luna aprilie: O femeie este internată cu rezultatul testului negativ, și apoi externată cu rezultat pozitiv (Mediafax) 16; sau
– Iași, tot luna aprilie: în interval de 17 zile, o infirmieră este testată de patru ori (toate testele fiind moleculare). Rezultatele testelor, în ordine: negativ, pozitiv, negativ, pozitiv (Libertatea) 17.

4 martie. În contextul crizei sanitare, ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, anunță într-un video pe pagina sa de Facebook că ”tot ce s-a negociat a fost acceptat. România are un plan de reducere a deficitului sustenabil și credibil, acceptat în totalitate de Comisia Europeană…”. La solicitarea Hotnews, Comisia Europeană răspunde: ”în această etapă, nu am primit încă un plan de la autoritățile române pentru reducerea deficitului bugetar.” 18

6 martie. Cătălin Apostolescu, purtător de cuvânt al Institutului Matei Balș: comparativ cu forme mai vechi de coronavirus, în cazul cărora ”99,9% dintre îmbolnăviri erau ușoare”, noul tip ”este o idee mai agresiv, în sensul că vreo 95% sunt cazuri ușoare, iar 5% sunt cazuri severe și chiar mortale” (Hotnews) 19.
Fact check: la nivel global, la data de 19 mai (ora 15:00), din totalul de 2.672.181 cazuri active, doar 45.166, adică 1,7%, erau serioase sau critice 20.

11 martie. O postare pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Sănătății include într-un tabel Franța, Germania și Spania în așa-numita ”zonă roșie”. După circa o oră și jumătate, pagina de Facebook a MAI anunță că ”nu s-a luat o decizie referitoare la includerea Franței, Germanii și Spaniei în ‘zona roșie’. Postarea de pe contul MS este prompt ștearsă (NovaTV) 21.

12 martie. Opinia specialistului Streinu-Cercel: ”Alcoolul sanitar nu este bun, nu folosește la nimic. Spirtul medicinal nu e bun” (Antena 1) 22. O zi mai târziu, pe pagina oficială de Facebook, Ministerul Sănătății precizează: ”Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă folosirea alcoolului sanitar (spirt medicinal) ca măsură de prevenire a infecției cu coronavirus”; ”alcoolul sanitar (etanol 70%) poate fi folosit pentru dezinfectarea suprafeţelor atinse frecvent” (MS) 23.

18 martie. Același Streinu-Cercel despre testări: ”Când ești la început de epidemie, testarea este utilă. Noi nu mai suntem de mult la început de epidemie. Noi ne-am trezit în plină pandemie. Deci noi ne-am trezit cu cazuri cat se poate de reale pe teritoriul României și nu ai ce să testezi. Ce să mai testez acum?” (A3 via ziare.com) 24.

20 martie. Victor Costache, la acel moment încă ministru al Sănătății: ”Sper să avem încă o mie de ventilatoare, de săptămâna viitoare” (Digi 24) 25.
Bun, le aveți?

20 martie. Emoții la Giurgiu. Președintele CJ: ”DSP mai are în acest moment doar 6 teste pentru coronavirus”; șefa DSP: ”NU este așa, DSP are în stoc circa 500 teste” (Gândul) 26.

22 martie (data primului deces înregistrat în România). Streinu-Cercel: ”Nu este legătură între prezența virusului și decesul pacientului. Pacientul a murit de un cancer terminal. Faptul că avea și coronavirus e cu totul altceva. Nu are legătură una cu alta” (TVR) 27.

22 martie. Nelu Tătaru, la acel moment secretar de stat la ministerul Sănătății, confirmă știrea că României îi vor fi furnizate 2 milioane de teste din Coreea de Sud (Digi24) 28.
Întrebare: au ajuns, unde sunt?

22 martie. Raed Arafat despre posibilitatea transmiterii virusului prin intermediul hainelor: ”virusul nu se ia de pe haină, decât dacă cineva a strănutat pe tine”. O a doua opinie – Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase a spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara: ”pentru a evita contaminarea prin haine, când ajungi acasă, după ce te-ai spălat pe mâini, te dezbraci de hainele de stradă, le pui pe balcon sau într-un loc prestabilit, care să poată fi dezinfectat şi poți face un duș sau după ce te speli din nou pe mâini, te îmbraci în hainele de casă. Hainele de strada este bine să le lași 24-48 de ore, dacă nu le poți dezinfecta sau călca la temperatură mare” (B1TV) 29.

23 martie. Declarația vicepremierului Raluca Turcan, potrivit căreia ”sunt trei etape posibile [adică ”scenarii”, n.n], cel puțin din perspectiva mea , iar al treilea ar fi al repetării anului” (RFI) 30 este contrazisă la câteva ore distanță de ministrul Educației, Monica Anisie: ”scenariul acesta al înghețării anului școlar nu este luat în calcul” (edupedu.ro) 31.

24 martie. Autoritățile anunță obligativitatea declarației pe proprie răspundere și postează pe site-ul MAI formularul descărcabil. În mai puțin de 48 ore, formularul este schimbat (ziare.com) 32.

25 martie. Victor Costache anunță că va fi testată întreaga populație a municipiului București (Mediafax) 33. Două zile mai târziu, Costache este ”demisionat”.

26 martie – 7 aprilie, DSP Buzău: două persoane repatriate din Italia, testate pozitiv și internate, sunt externate pe 26 martie după un test dublu negativ. Pe 6 aprilie sunt testate din nou, depistate pozitiv, în forme asimptomatice, și reinternate (GCS via Digi 24) 34.

28 martie. Într-o intervenție telefonică la Antena3, Horațiu Moldovan clamează că în România s-ar efectua 3.500 teste pe zi, la fel ca în Franța. Informația este falsă în ambele componente: în realitate, la acel moment, România făcea doar 1600-1800 teste zilnic, iar Franța efectua în medie 10.000 teste zilnic (France3 via PresaCurată) 35, 36.

28 martie. Nelu Tătaru, recent instalat ministru al Sănătății: ”Au venit peste 200.000 de conaţionali până în acest moment și ne aşteptăm la încă 200.000 până în sărbătorile pascale” (Observator News) 37. Versus Ludovic Orban (4 mai): ”Din 23 februarie, de când, practic, am monitorizat toate intrările în România, s-au întors 1.279.000 de cetăţeni români” (Agerpres) 38.

29 martie. Nelu Tătaru: ”în acest moment avem o capacitate de 2.000-2.300 de paturi, odată cu intrarea celor 36 de spitale plus specialităţi tip dializă sau alte patologii, care au infecţie coronavirus, vom mai aduce un surplus de 8.000 de paturi” (economica.net) 39.
Două întrebări: a.) le-ați adus? b.) dacă da, ce faceți cu ele? Pentru că numărul maxim de cazuri active în România s-a înregistrat pe 29 aprilie – 7.734 (din care 247 în secții ATI), iar de atunci numărul lor se menține pe un trend descrescător.

30 martie. GCS anunță în aceeași zi 13 decese la spitalul județean Suceava, ulterior DSP precizând însă că decesele se produseseră de-a lungul întregii săptămâni 22-29 martie (Mediafax) 40. Pe site-ul GCS, comunicatul inițial este înlocuit cu o ”variantă rectificată” 41.

30 martie. Încă o rectificare a GCS: numărul persoanelor vindecate este de fapt 209, și nu 180, așa cum se comunicase inițial (Hotnews) 42, iar numărul deceselor 46, și nu 44 (RELR) 43.

30 martie. Streinu-Cercel: ”Acest virus parșiv se ascunde în praf și mizerie. De aceea, am rugat pe toată lumea, toate autoritățile locale, să spele bine străzile, gardurile, parcurile, pentru că acolo se găsește virusul” (Antena3) 44. Comunicat din 16 mai al Organizației Mondiale a Sănătății: ”Pulverizarea spațiilor exterioare, cum sunt străzile sau trotuarele, nu este recomandată pentru eliminarea virusului SARS-CoV-2 sau a altor agenți patogeni pentru că dezinfectantul este inactivat de murdărie În plus, străzile și trotuarele nu sunt considerate rezervoare de infectare cu COVID-19 [iar] pulverizarea de dezinfectanți, chiar și în exterior, poate fi periculoasă pentru sănătatea umană” (Agerpres) 45.

31 martie. Continuă întârzierile în comunicările deceselor, ceea ce viciază acuratețea curbei deceselor zilnice în timp, generând senzația că situația s-ar agrava. Astfel, decesul nr. 79 anunțat la această dată de GCS (femeie, 84 ani, București) s-a produs de fapt în 27 martie (MS) 46.

2 aprilie. GCS anunță pentru județul Caraș-Severin 13 cazuri de persoane depistate pozitiv, din care s-au vindecat și au fost externate… 23 (Libertatea) 47.

2 aprilie. Informația din ziua precedentă comunicată de GCS cu privire la două cadre medicale din județ care ar fi infectate este infirmată de DSP Alba (G4Media) 48.

3 aprilie. Nouă rectificare a GCS: în județul Timiș sunt înregistrate nu 2, ci 28 cadre medicale infectate cu noul coronavirus (tion.ro) 49.

4 aprilie. GCS anunță un total de 141 morți. În scurt timp, INSP corectează informația: cazul 137, al unei bătrâne de 82 de ani din Galați, de fapt nu decedase (G4Media) 50.

5 aprilie. Anunț șocant al secretarului de stat Horațiu Moldovan: ”sunt deja 3 medici care și-au pierdut viața din cauza acestei infecții”. În puțin de oră, informația se dovedește a fi falsă (Antena 3, GCS) 51.

6 aprilie. Horațiu Moldovan: ”numărul de testări a ajuns la 3.000 pe zi. Este o cifră care e în creștere…. constantă” (TVR) 52.
Fact check: conform raportărilor GCS, din cele 8 zile premergătoare declarației (29 martie – 5 aprilie), în doar două numărul testelor a depășit 3000/zi: 1643; 1551; 1955; 1874; 3174; 4435; 2531; 2364 (vezi imaginea atașată B).

7 aprilie. La B1TV, Horațiu Moldovan recidivează în a compara numărul de teste și afirmă că România ar efectua 3.500 teste pe zi, Franța 5.000, iar Germania 6500 53.
Fact check. În realitate, conform datelor GCS, numărul zilnic mediu de teste efectuat în România în perioada 1-7 aprilie a cifrat doar 2.700. Comparativ, Germania efectuase în perioada 29 martie – 5 aprilie cca. 58.265 teste zilnic, iar Franța, în perioada 31 martie – 7 aprilie cca. 15.570 (OurWorldInData / ECDCP, v. și imagine atașată C).

7 aprilie. GCS raportează cu întârziere 8 decese din județul Arad care s-au produs în realitate la datele de 28 martie, 30 martie, 31 martie (patru), 4 aprilie și 5 aprilie (debanat.ro) 54. ”Pentru a elucida situația a fost trimisă o echipă de medici epidemiologi de la INSP-CRSP Timișoara la fața locului” (GCS/MS) 55.

14 aprilie. DSP Suceava corectează cifrele comunicate de GCS la nivelul județului: numărul total de cazuri confirmate est de 1706, și nu 1733, numărul noilor cazuri înregistrate în ultimele 24 ore fiind de doar 40 (GCS / Monitorul de Suceava) 56, 57.

15 aprilie. Klaus Iohannis mimează în cadrul unei declarații de presă surprinderea față de ”un așa-zis acord încheiat între Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxă” (Digi 24) 58. Comentariul lui Marcel Vela, ministrul de Interne: ”eu, înainte de a face un lucru, e normal că îl anunț pe primul ministru și pe președinte. Ambii erau la curent cu ce am anunțat aseară” (Mediafax) 59.

17 aprilie. GCS prezintă decesul nr.402: femeie de 84 ani, din Vrancea, testată pozitiv pe 11 aprilie, decedată pe 17 aprilie, se internează la spital pe… 23 aprilie (știri oficiale.ro) 60.

21 aprilie. Declarație Klaus Iohannis: ”Deci, persoanelor în vârstă le spun clar: stați liniștiți! Nu vine nimeni să vă ia de acasă, să vă ducă în carantină, nu vine nimeni să vă impună lucruri inumane” (video pagina oficială FB) 61. Similar, Arafat (31 martie): ”nu este vorba despre o internare forţată a bolnavului COVID pozitiv în orice spital. Este o forţare pentru a se lua decizii potrivit stării pacientului pentru a-i salva viaţa. Aici vorbim de urgenţe” (Digi24) 62.
Versus realitatea: la 11 mai, unei bătrâne asimptomatice în vârstă de 83 de ani din jud. Bistrița, care, depistată pozitiv, refuză internarea, i se deschide dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor (Hotnews) 63.

21 aprilie. Klaus Iohannis se preface încă o dată luat prin surprindere: ”într-un astfel de plan, cineva [sic] propunea de exemplu o măsură aberantă – aberantă, altfel nu pot să-i spun – cum că persoanele peste 65 de ani să fie carantinate, ba chiar să fie luate de acasă și duse în anumite zone de carantină” (pagina oficială FB, 21 aprilie) 64. Referința nenominală vizează așa-zisul plan ”Vacanța Mare” al prof. Streinu-Cercel, la acel moment manager al Institutului Matei Balș și șef al comisiei științifice speciale anti-covid a Ministerului Sănătății (ulterior revocat din funcție de ministrul Tătaru).

23 aprilie. Klaus Iohannis: ”avem o creștere semnificativă a cazurilor confirmate în ultimele 24 de ore Suntem încă pe un trend ascendent al epidemiei!” (ziare.com) 65.
Fact check: fals în ambele privințe; conform datelor oficiale ale GCS, numărul de noi cazuri înregistrate în respectiva zi (386) era mai mic decât în intervalul precedent de 24 ore (468), mai mic decât pe 16 aprilie (491) și în fapt pe o tendință descrescătoare încă din data de 11 aprilie, atunci când se înregistrase valoarea maximă de 523 noi cazuri (v și imagine atașată D).

24 aprilie. Ludovic Orban: Am crescut capacitatea de testare. În ultimele intervale de 24 ore s-au efectuat peste 7.000 de teste zilnic” (Mediafax) 66.
Fals. Număr zilnic de teste (pe 24 ore) efectuate în România în cele șapte zile premergătoare declarației (inclusiv), conform informărilor zilnice ale GCS: 5186; 2620; 4880; 3061; 4805; 6979; 8266. Număr zilnic mediu de teste efectuate de la data primului caz pozitiv și până pe 17 mai: 3933,5 (GCS) 67 (v. și imaginea atașată B).

27 aprilie. Klaus Iohannis, motivându-și decizia de a nu redeschide școlile pe parcursul actualului an școlar: ”Am dorit și să aflăm ce se întâmplă acolo unde experimental s-au deschis școlile. Avem un exemplu din Franța, unde într-o provincie s-a deschis experimental școala, și experimentul nu a decurs foarte bine. După puține zile, zeci de elevi au fost testați pozitiv și mai mulți dascăli au ajuns, în doar câteva zile, la terapie intensivă” (Digi 24 via FI) 68. A doua zi, Agnès Longueville, responsabila biroului de presă al Ministerului Educației din Franța, precizează: ”Sunt informații false. În Franța n-a fost deschisă nicio școală ca experiment. Singurele deschise sunt cele pentru copiii personalului didactic și ai personalului indispensabil securității interioare, [iar în aceste școli] nu avem niciun caz de Covid-19, nici printre copii, nici printre persoanele care se ocupă de ei” (Libertatea) 69, 70.

28 aprilie. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile își actualizează metodologia de intervenție și raportare: ”Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente și COVID-19 trebuie raportată ca și cauză a decesului, independent de condițiile medicale pre-existente care se suspectează ca au favorizat evoluția severa a COVID-19” (luju.ro) 71. La o săptămână distanță, secretarul de stat în MS, Horațiu Moldovan, admite că, de fapt, ”sunt raportate multe decese la pacienți care mor din altă cauză 80 la sută sunt pacienți care au comorbidități, care ar fi murit oricum…” (Digi24, 5 mai) 72.

29 aprilie. INSP corectează datele comunicate de GCS, precizând că decesul nr. 260 este al unei persoane în vârstă de 67, și nu 53 ani (TVR) 73.

30 aprilie. Prefectura Harghita corectează datele comunicate de GCS, precizând că în județ sunt nu 22, ci 20 cazuri totale de infecție, din care 7 deja vindecate 74.

1 mai. Decesele nr. 743 și 744 comunicate de GCS: cei doi decedați în vârstă de 48 și respectiv 81 ani din județul Suceava sunt de fapt un bărbat de 68 ani din Cluj și o femeie de 67 ani din Covasna (Mediafax) 75.

1 mai. Generalul-medic Ionel Oprea, secretar de stat MS și șeful echipei militare care a preluat conducerea Spitalului Județean Suceava declară că, în pofida ordinului său scris, angajații civili ai spitalului raportau cu întârziere decesele Covid-19, ”ca să nu se interpreteze” (Digi24) 76 [ceea ce, n.n., afectează în mod evident natura ascendentă sau descendentă a curbei deceselor zilnice, vezi în acest sens imaginea atașată F]

4-7 mai. Iohannis vs. Vela vs. Orban cu privire la deplasările în afara localității după 15 mai:
– Klaus Iohannis (4 mai): ”Deplasările, în esență, vor fi restricționate pentru plecările din localități cu excepția situațiilor de serviciu, medicale, sporturi individuale, mersul cu bicicleta”;
– Marcel Vela (6 mai, video pe pagina FB): deplasările în afara localității se vor putea face ”fără a ţine cont de limita de municipiu sau de judeţ”;
– Ludovic Orban (7 mai): ”Suntem într-o analiză, există mai multe variante Suntem într-o analiză a acestor motive de părăsire a localității. Când vom lua o decizie o vom anunța” (RELR) 77.

6 mai. DSP Arad deschide o nouă anchetă cu privire la raportarea întârziată a deceselor cu Covid-19, mai multe decese fiind anunțate de către reprezentanții Spitalului Județean chiar și după o lună (exemplu: femeie de 83 ani, confirmată pe 30 martie, decedată pe 1 aprilie, anunțată de GCS abia pe 5 mai) (Aradon) 78

8 mai. GCS constată că șase din decesele comunicate în cursul zilei au fost de fapt raportate de câte două ori. În consecință, ”urmează să fie înlocuite restul de 3 decese pe măsura raportării altor decese noi în cursul zilei de astăzi” (MS, RRI) 79.

8 mai. Tot GCS anunță trei decese cu Covid-19 din județul Mureș (cazurile 906, 908 și 909) care au survenit de fapt pe 31 martie, 8 și 21 aprilie (zidezi.ro, MS) 80, 81.

8 mai. GCS revine încă o dată: cazul decesului nr. 888 fusese confirmat pozitiv nu pe 31 aprilie (dată de altfel inexistentă), ci pe 21 aprilie (MS) 82.

8 mai. Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: ”alte țări nu raportează – și mă refer aici la Germania – decât cazuri strict fără comorbiditate, care au murit de infecție coronavirus” (Digi 24) 83.
Fals. Declarație de presă din 20 martie a directorului Institutului Robert Koch din Germania, Lothar Wieler: ”la noi se consideră caz de deces Corona cineva care a fost depistat ca fiind infectat cu coronavirus” (conferință de presă) 84 (pentru confirmare și verificare, vezi și 85 și 86)

10 mai. GCS anunță, pentru a doua zi la rând, un număr total de 53 cazuri pozitive în județul Olt. În replică, prefectul de Olt, Florin Homorean clarifică: ”nu avem niciun caz nou de ieri până azi, deci rămân 49 cazuri în total”, din care 20 deja vindecate (olt-alert.ro) 87.

14 mai. Într-un număr de scamatorie care l-ar fi făcut invidios chiar și pe marele Houdini, GCS descoperă undeva prin niște sertare 1092 persoane deja vindecate (față de o medie zilnică până în acel moment de 264), care însă figurau în continuare la ”cazuri active”. Justificarea oficială: ”Numărul de persoane vindecate, evidențiate mai sus, se datorează ultimelor actualizări înregistrate la nivelul județului Suceava” (GCS/MS) 88 (v și imagine atașată E).

Tot 14 mai, și tot GCS: decesul nr. 1070 s-a înregistrat de fapt în Ialomița, nu în Vrancea (Ziarul de Vrancea) 89.

14 mai. Dr. Raluca Trifan, șefa DSP Suceava, admite că, din cauza suprasolicitării și respectiv necalificării corespunzătoare a funcționarilor care introduceau datele în sistem, la începutul pandemiei, ”în loc să fie raportată o persoană cu trei rezultate pozitive, în sistem apar trei cazuri pozitive. Același lucru ar putea să fie valabil și la raportarea cazurilor noi.” (Monitorul de Suceava) 90, 91.

15 mai. GCS rectifică ale date: decesul numărul 1052 este al unei persoane în vârstă de 79, și nu 49 ani, așa cum se comunicase inițial 92, 93.

17 mai. Virgil Musta: ”[Întrucât] s-au relaxat anumite măsuri, există un risc că lumea să nu respecte întru totul recomandările făcute Din acest motiv, ne așteptăm să avem și noi o creștere a numărului de cazuri și din păcate cazuri severe Este cumva o bombă cu efect întârziat (republica.ro) 94.

Martie-aprilie-mai. Orban, Streinu, Costache, Tătaru, Arafat, Rafila, Azoicăi, Geantă, și Marinescu întrecându-se în a ghici când va fi vârful pandemiei:

– 8 martie. Raed Arafat: ”Este o părere care sic am citit-o recent, că prin perioada Paștelui va fi vârful, [după care] începe să scadă și se va întoarce în noiembrie. Este o părere științifică!” (Antena 3) 95;

– 16 martie. Centrul pentru Inovație în Medicină, condus de Marius Geantă, elaborează o simulare care distinge trei scenarii posibile: a) ”scenariul de risc maxim”, în care vârful va fi atins în perioada 1-20 iunie; b) ”scenariul mediu”, cu vârful în perioada 1-20 iulie; c) ”scenariul ideal”, cu un vârf prognozat în perioada 1-20 mai (Raportul de Gardă) 96 (vezi si imaginea atasata H);

– 18 martie. Streinu-Cercel: ”Avem două valuri care vor fi foarte active: primul după Paștele catolic, al doilea după Paștele ortodox calculele sunt ușor de estimat. Dacă punem alături… un interval de 7-8 zile, cât este incubația medie, vom avea vârfuri de apariție a incidenței îmbolnăvirilor. Ne așteptăm să apară îmbolnăvirile. Vor fi cu un potențial sever” (Antena 3) 97;

– 18 martie. Alexandru Rafila anticipează o ”evoluție rapid crescătoare” și un vârful pandemiei cu mii de cazuri ”în jurul perioadei de Paște sau după Paște” (Adevărul live) 98. Fact check: număr zilnic noi cazuri conform informărilor GCS în cele două săptămâni succesive Paștelui (20 apr. – 3 mai): 190, 306, 468, 386, 321, 218, 401, 303, 277, 362, 262, 327, 165, 431;

– 20 martie. Victor Costache, la acel moment încă ministru al Sănătății, întrebat când se estimează că va fi vârful pandemiei: ”cred că vom putea răspunde cam într-o săptămână, 10 zile la această întrebare (Digi 24) 99;

– 21 martie. Doina Azoicăi, președinte al Societății Române de Epidemiologie: ”S-a estimat că aprilie-mai va fi o perioada de vârf, dar această prognoză nu exclude ca vârfurile să apară în mai” (?!) (Mediafax via Antena 3) 100;

– 22 martie. Raed Arafat: ”Vârful de infectare va fi undeva în luna aprilie. Cât va persista acest vârf nu se ştie. Există analize în acest sens” (Mediafax) 101;

– 25 martie. Alexandru Rafila recidivează: ”probabil spre sfârșitul lunii aprilie se va ajunge la mii de cazuri zilnic” (Digi24) 102. Din nou fals (v. supra; valoare medie pe cele 10 zile premergătoare declarației = 330,4 noi cazuri zilnic);

– 29 martie. Nelu Tătaru, proaspăt instalat ministru al Sănătății: ”după estimările noastre [vârful] ar fi în a doua jumătate [a lunii aprilie], spre 20-25 aprilie” (România TV) 103;

– 30 martie. Adrian Marinescu, medic primar infecționist la Institutul ”Matei Balș”: ”Probabil undeva după sărbătorile pascale, probabil spre 1 mai, ne vom apropia de vârful epidemiologic. Asta o să însemne un număr mare de îmbolnăviri la nivel de zi. Este foarte greu de spus dacă vor fi poate și o mie de cazuri pe zi” (realitatea.net) 104;

– 2 aprilie. Ludovic Orban: ”cele mai multe păreri converg spre un vârf al epidemiei cam între 20 aprilie şi 1 mai” (Digi24 via Agerpres) 105;

– 2 aprilie. Nelu Tătaru: “vârful pandemiei îl văd în a doua jumătate a lunii aprilie” (Agerpres) 106;

– 3 aprilie. Ludovic Orban: ”[vârful] va fi atins în perioada 29 aprilie – 1 mai” (Rador) 107;

– 5 aprilie. Raed Arafat: ”vârful va fi de pe 27 aprilie până în iunie” (Antena 3 apud capital.ro) 108;

– 6 aprilie. Streinu-Cercel: ”15 mai înseamnă vârf al incidenței” (Antena 3 apud ziare.com) 109;

– 15 aprilie. Nelu Tătaru: ”vârful va fi la 7-10 zile după sărbătorile pascale, având în vedere și mișcarea din aceste zile” (TVR) 110;

– 15 aprilie. Horațiu Moldovan: ”ne așteptăm să se producă un nou val de cazuri de coronavirus după aceste Sărbători Pascale. Noi sperăm să fim în limita unei dublări. Dacă acest salt va fi peste dublu, sistemul medical poate să ajungă la limita lui de funcționare și să trebuiască să luăm măsuri speciale” (Antena 3) 111. Fact check: nici pomeneală de salt, darămite dublu; valoarea maximă a numărului zilnic de noi cazuri s-a înregistrat cu 8 zile ÎNAINTEA Paștelui, sărbătoarea neinfluențând cu nimic tendința susținut descrescătoare;

– 16 aprilie. Ludovic Orban: ”cam astea sunt evaluările, probabil între 1-5 mai va fi vârful” (Adevărul) 112;

– 21 aprilie [la două zile după Paște]. Adrian Marinescu: ”Vârful este foarte aproape, eu aș mai aștepta o săptămână pentru a-mi da seama dacă sărbătorile Pascale nu au fost derapaje [sic]. Undeva la 1 mai vom avea un vârf cu stagnare” (Mediafax) 113;

– 23 aprilie [la patru zile după Paște]. Nelu Tătaru: ”Încă suntem pe pantă ascendentă, chiar dacă panta este lină dar las acea perioadă de 7-10 zile de la Sărbătorile Pascale, pentru a vedea totuși ce s-a întâmplat în timpul Sărbătorilor Pascale și care este efectul în următoarea perioadă” (Agerpres) 114;

– 25 aprilie. Adrian Marinescu: ”Foarte probabil că suntem aproape de vârful îmbolnăvirilor, [care] trebuie perceput ca un platou, un interval de 7-10 zile” (B1TV) 115;

– 2 mai. Nelu Tătaru: ”Suntem pe panta ascendentă a curbei! Avem încă cazuri [sic] noi, avem încă focare noi!” (Mediafax) 116;

– 4 mai. Nelu Tătaru: ”Săptămâna asta va fi vârful, un vârf aplatizat, urmând ca de săptămâna viitoare să observăm o scădere” (TVR apud Libertatea) 117;

– 5 mai. Nelu Tătaru: ”În acest moment, la nivelul ţării noastre suntem pe acea pantă ascendentă spre platou.” (news.ro) 118;

– tot 5 mai și tot Nelu Tătaru: ”Suntem de o săptămână pe un platou” (TVR / Rador) 119.

Fact check: până la data de 19 mai, conform datelor oficiale comunicate de autoritățile române: numărul zilnic maxim de decese s-a înregistrat (în mod real) pe 10 aprilie (33), cu un al doilea vârf, mai degrabă ca oscilație de moment, pe 9 mai (32); numărul maxim de cazuri active s-a înregistrat pe 29 aprilie (7734, în realitate probabil chiar mai timpuriu); numărul maxim de cazuri grave internate în secții ATI a fost atins pe 22 aprilie (288); numărul zilnic maxim de noi cazuri s-a înregistrat pe 11 aprilie (523) (vezi și imaginile atașate D, G și H).

———————————————

Atât s-a putut. Ăștia sunt, cu ăștia defilăm. Dar încercați măcar să nu uitați, infidelilor: sunt aceiași care au interzis orice manifestații de protest, care par realmente obsedați de amendarea cetățenilor, care acum vă amenință cu reinstituirea stării de urgență, care vă sperie cu un nou val la toamnă-iarnă, etc.

SURSE

1 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/streinu-cercel-focarul-e-un-punctisor-pe-harta-chinei-riscul-ca-virusul-sa-ajunga-in-romania-e-substantial-redus-1251183

2 https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23678342-coronavirus-arafat-despre-situatia-din-italia-daca-vine-cineva-dintr-zona-afectata-intra-carantina.htm

3 https://www.mediafax.ro/social/a-explodat-bomba-cu-coronavirus-la-nadlac-peste-30-000-de-oameni-au-trecut-prin-vama-fara-control-epidemiologic-19140385

4 https://www.digifm.ro/stiri/arafat-pacienta-din-buzau-nu-are-coronavirus-la-acest-moment-este-asimptomatica-62042

5 https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/live-update-alerta-in-romania-din-cauza-coronavirusului-romani-intorsi-din-italia-in-carantina.html

6 http://stiri.tvr.ro/a–rafila–despre-covid-19–mortalitatea-la-persoanele-sub-80-de-ani-este-de-0-2-0-4-la-suta–absen–a-de-la—coala–anularea-excursiilor-pe-teritoriul-romaniei–masuri-excesive_856826.html#view

7 https://www.facebook.com/klausiohannis/photos/a.632202593533662/2795018233918743/?type=3&theater

8 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/streinu-cercel-coronavirusul-de-10-ori-mai-slab-decat-virusul-gripal-trebuie-sa-ne-spalam-cu-apa-si-sapun-pe-maini-1267382

9 https://rohealthreview.ro/horatiu-moldovan-5-milioane-de-masti-si-25-de-tone-de-biocide-vor-ajunge-in-romania/

10 https://www.libertatea.ro/stiri/romanul-infectat-de-coronavirus-sustine-ca-nu-s-a-intalnit-cu-barbatul-italian-2897072

11 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/noi-detalii-despre-primul-caz-de-coronavirus-din-romania-cum-s-a-infectat-tanarul-si-ce-se-intampla-cu-el-1267213

12 https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/raed-arafat-despre-epidemia-de-coronavirus-si-masurile-luate-in-romania.html

13 http://stiri.tvr.ro/raed-arafat–exista-teoria-ca-virusul-covid-19-are-o-muta–ie–un-vaccin-ar-putea-fi-gata-intr-un-an–un-an—i-jumatate_857485.html#view

14 https://www.g4media.ro/exclusiv-specialist-in-boli-infectioase-la-matei-bals-testul-pentru-coronavirus-folosit-in-romania-este-foarte-performant-are-cea-mai-mica-rata-de-rezultate-fals-negativ-atunci-ca.html

15 https://www.libertatea.ro/stiri/medic-test-covid19-asimptomatici-internati-2981197

16 https://www.mediafax.ro/coronavirus/femeie-din-romania-internata-in-spital-cu-rezultat-negativ-si-externata-pozitiv-covid-19-e-groaza-ti-e-teama-sa-mergi-la-spital-19071232

17 https://www.libertatea.ro/stiri/infirmiera-spital-infectioase-iasi-teste-covid-2960064

18 https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23702374-comisia-europeana-neaga-primit-autoritatile-romane-plan-pentru-reducerea-deficitului.htm

19 https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-23703994-scenariul-cel-mai-frecvent-cazul-infectiei-coronavirus-instaleaza-trece-raceala-iar-fiecare-dintre-noi-avut-macar-data-viata-forma-coronavirus.htm

20 https://www.worldometers.info/coronavirus/

21 https://novatv.ro/2020/03/mai-si-ministerul-sanatatii-se-contrazic-pe-zona-rosie/

22 https://a1.ro/news/social/adrian-streinucercelspirtul-medicinal-nu-este-eficient-pentru-coronavirus-id969627.html

23 https://m.facebook.com/MinisterulSanatatii/photos/a.175201909501249/1101391330215631/?type=3&source=48&__tn__=EHH-R

24 https://ziare.com/stiri/coronavirus/streinu-cercel-spune-ca-lockdown-ul-nu-poate-fi-evitat-ar-fi-ok-ca-toata-lumea-sa-stea-acasa-6-8-saptamani-10-saptamani-ar-fi-ideal-1602397

25 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/victor-costache-daca-vom-ajunge-la-4-000-de-cazuri-de-coronavirus-cazurile-usoare-vor-fi-tratate-acasa-1278294

26 https://www.gandul.ro/social/panica-la-giurgiu-autoritatile-se-contrazic-in-privinta-numarului-de-teste-pentru-coronavirus-19406895

27 http://stiri.tvr.ro/covid-19–primul-deces-in-romania-este-un-pacient-de-67-de-ani-cu-afec–iuni-preexistente–adrian-streinu-cercel–pacientul-a-murit-de-cancer–nu-de-infec–ia-cu-coronavirus_858110_video.html?fbclid=IwAR06O-wufkv4KBIEZEL_5T2ksGDLH6bWyxfRhw726Wmnf902ppbkoWtvtvI#view).

28 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/anunt-oficial-cand-ajung-primele-teste-la-coronavirus-din-coreea-de-sud-si-cine-va-fi-testat-1279453

29 https://www.b1.ro/stiri/eveniment/specialistii-se-contrazic-atunci-cand-vine-vorba-despre-informatii-elementare-despre-covid-19-raed-arafat-virusul-nu-se-ia-de-pe-haina-medicul-virgil-musta-evita-contaminarea-prin-haine-sau-pantofi-326392.html

30 https://www.rfi.ro/politica-119439-coronavirus-raluca-turcan-scenarii-an-scolar

31 https://www.edupedu.ro/exclusiv-monica-anisie-ministrul-educatiei-scenariul-inghetarii-anului-scolar-nu-este-luat-in-calcul-exclus-sa-amanam-examenele-de-evaluare-nationala-si-bacalaureat-cu-un-an/

32 https://ziare.com/stiri/autoritati/guvernul-a-schimbat-modelul-pentru-declaratia-pe-propria-raspundere-trebuie-tiparita-sau-scrisa-de-mana-1603528

33 https://www.mediafax.ro/social/ministrul-sanatatii-anunta-testarea-tuturor-bucurestenilor-la-capacitatea-actuala-e-nevoie-de-2-600-zile-19020090

34 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/doi-pacienti-cu-covid-19-reconfirmati-pozitiv-dupa-ce-au-fost-externati-1288853

35 https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/direct-coronavirus-massification-tests-depistage-corse-1808246.html

36 https://xn--presacurat-qgb.ro/2020/03/30/cum-minte-horatiu-moldovan-opinia-publica-din-romania-sustine-ca-franta-face-3500-de-teste-pe-zi-cand-face-peste-12-000-romania-face-doar-1600-1800-de-teste-pe-zi/

37 https://observatornews.ro/sanatate/ministrul-sanatatii-romani-paste-352126.html

38 https://www.agerpres.ro/politica/2020/05/04/video-orban-din-23-februarie-s-au-intors-in-tara-1-279-000-de-cetateni-romani–498675

39 https://www.economica.net/pentru-scenariul-4-ne-gandim-ca-aceia-afectati-sa-nu-mearga-in-izolare-daca-au-in-familie-persoane-peste-65-de-ani_181917.html

40 https://www.mediafax.ro/social/cel-mai-mare-val-de-decese-in-romania-13-romani-morti-in-decurs-de-o-saptamana-la-suceava-raportati-intr-o-singura-seara-19033833

41 https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-30-martie-ora-13-00/

42 https://m.hotnews.ro/stire/23764508

43 https://romania.europalibera.org/a/coronavirus-romania-cazuri-decese/30517403.html

44 https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23762762-streinu-cercel-coronavirus-praf-mizerie.htm

45 https://www.agerpres.ro/mondorama/2020/05/16/coronavirus-oms-pulverizarea-de-solutii-dezinfectante-pe-strazi-impotriva-noului-virus-periculoasa-si-ineficienta–506907

46 http://www.ms.ro/2020/03/31/deces-79/

47 https://www.libertatea.ro/stiri/caras-severin-13-cazuri-coronavirus-23-vindecari-2938367

48 https://www.g4media.ro/raportari-gresite-ale-grupului-de-comunicare-strategica-la-prezentarea-situatiei-pe-judete-alba-neagra-cu-numarul-de-bolnavi-in-judetul-alba.html

49 https://www.tion.ro/sanatate/ceva-e-ciudat-la-timisoara-doar-doua-cadre-medicale-infectate-cu-coronavirus-conform-insp-robu-vorbeste-de-noua-doar-la-maternitatea-odobescu-1079044/

50 https://www.g4media.ro/rectificare-din-partea-grupului-de-comunicare-strategica-la-nivel-national-sunt-inregistrate-140-decese-nu-141.html

51 https://www.bzi.ro/horatiu-moldovan-sunt-deja-3-medici-care-si-au-pierduti-viata-din-cauza-acestei-infectii-3920344

52 https://www.youtube.com/watch?v=HaVSzu76VxY

53 https://www.b1.ro/stiri/politica/romania-3500-teste-coronavirus-horatiu-moldovan-7000-pacienti-pe-zi-327945.html

54 https://debanat.ro/2020/04/in-romania-au-murit-197-oameni-cu-covid-19-decese-raportate-cu-intarziere-in-judetul-arad-se-fac-verificari_291602.html

55 http://www.ms.ro/2020/04/07/deces-185-197/

56 https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-14-aprilie-2020-ora-13-00/

57 https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-04-14/GCS-a-comunicat-gresit-cazurile-de-COVID-de-la-Suceava-Sunt-40-de-cazuri-noi-de-ieri-pana-azi#ixzz6JaMM8IXN

58 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/klaus-iohannis-cere-anularea-acordului-cu-biserica-1292269

59 https://www.mediafax.ro/politic/vela-spune-ca-orban-si-iohannis-stiau-de-protocolul-mai-biserica-ortodoxa-surse-presedintele-ar-fi-nemultumit-de-acord-19074035

60 https://stirioficiale.ro/informatii/informare-de-presa-17-aprilie-2020-ora-16-39

61 https://www.facebook.com/klausiohannis/videos/224635162180373/ (-4:07 ș.u.)

62 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/raed-arafat-nimeni-nu-a-zis-ca-bolnavul-se-interneaza-obligatoriu-in-orice-spital-1284009

63 https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23989344-femeie-bistrita-refuza-internare-spital-coronavirus.htm

64 https://www.facebook.com/klausiohannis/videos/224635162180373/

65 https://ziare.com/klaus-johannis/presedinte/iohannis-exista-un-risc-major-ca-epidemia-sa-se-reaprinda-foarte-usor-ue-ne-a-dat-deja-1-5-miliarde-de-euro-1608105

66 https://www.mediafax.ro/social/orban-anunta-ca-a-crescut-capacitatea-de-testare-cate-teste-se-fac-zilnic-in-romania-19095872

67 https://www.mai.gov.ro/category/comunicate-de-presa/

68 https://financialintelligence.ro/iohannis-gradinitele-scolile-universitatile-nu-se-vor-redeschide-in-acest-an-scolar/

69 https://www.libertatea.ro/stiri/ministerul-educatiei-franta-iohannis-nedeschidere-scoli-2974486

70 https://www.libertatea.ro/stiri/iohannis-se-contrazice-singur-dupa-ce-libertatea-i-a-demontat-fake-news-ul-cu-scolile-redeschise-pline-cu-covid-nu-ne-am-bazat-pe-acest-exemplu-2975128

71 https://www.luju.ro/plan-de-morti-la-hectar-iata-cum-a-fost-lumea-panicata-cu-morti-pe-banda-rulanta-un-document-al-cnscbt-ordona-ca-toti-infectatii-cu-coronavirus-care-au-decedat-sa-fie-declarati-morti-de-coronavirus-chiar-daca-aveau-cancer-decesul-la-un-pacient-confirmat-c

72 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/horatiu-moldovan-secretar-de-stat-sunt-raportate-multe-decese-din-cauza-covid-la-pacienti-care-mor-din-alta-cauza-1301931

73 http://stiri.tvr.ro/bilan-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-a-anun-at-o-rectificare-in-cazul-decesului-260_860746.html#view

74 http://informatiahr.ro/coronavirus-harghita-30-aprilie-numarul-cazurilor-confirmate-a-ramas-la-fel-ca-in-ziua-precedenta-inca-doua-persoane-s-au-vindecat/

75 https://www.mediafax.ro/social/coronavirus-in-romania-live-update-1-mai-27-de-decese-intr-o-singura-zi-bilantul-mortilor-creste-la-744-peste-300-de-cazuri-depistate-in-ultimele-24-de-ore-19109736

76 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/explicatia-incredibila-primita-de-oprea-pentru-mortii-neraportati-de-la-suceava-sa-nu-se-interpreteze-1300432

77 https://romania.europalibera.org/a/relaxarea-restric%C8%9Biilor-dup%C4%83-15-mai-cum-se-b%C3%A2lb%C3%A2ie-autorit%C4%83%C8%9Bile-vela-decide-iohannis-%C8%99i-orban-%C3%AEl-contrazic/30599579.html

78 https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/raportarea-intarziata-a-deceselor-covid-19-anchetata-de-dsp-arad-1232048/

79 https://www.rri.ro/ro_ro/gcs_bilant_decese_in_romania_cauzate_de_covid_19-2617104
și http://www.ms.ro/2020/05/09/rectificare-decese/

80 https://www.zi-de-zi.ro/2020/05/09/explicatie-oficiala-de-ce-sunt-raportate-cu-intarziere-de-o-luna-decese-covid-19/

81 http://www.ms.ro/2020/05/08/decese-899-923/

82 http://www.ms.ro/2020/05/07/decese-887-888/

83 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/de-ce-sunt-raportate-ca-decese-covid-persoanele-care-aveau-boli-grave-explicatiile-lui-nelu-tataru-1303683

84 https://www.youtube.com/watch?v=tI5SnAirYLw

85 https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87636856/coronavirus-hamburg-will-nur-echte-covid-19-tote-zaehlen.html

86 https://www.mimikama.at/allgemein/faktencheck-corona-todesfall/

87 https://olt-alert.ro/2020/05/10/haos-privind-numarul-de-cazuri-de-covid-19-in-olt-bucurestiul-contrazice-autoritatile-judetului/

88 http://www.ms.ro/2020/05/14/buletin-informativ-14-05-2020/

89 https://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/ultimele-stiri/deces-raportat-gresit-ieri-vineri-2020-in-vrancea-in-randul-pacientlor-infectati-cu-sars-cov-2

90 https://www.monitorulsv.ro/Local/2020-05-15/La-inceputul-epidemiei-de-COVID-DSP-Suceava-a-raportat-numarul-de-teste-ca-numar-de-persoane-pozitive

91 https://www.mediafax.ro/social/cum-a-reusit-suceava-sa-intre-in-carantina-dsp-ul-a-raportat-numarul-de-teste-ca-fiind-numar-de-persoane-pozitive-19138496

92 http://www.ms.ro/2020/05/14/decese/

93 http://www.ms.ro/2020/05/15/decese-1057-1070-si-rectificare-deces-1052/)

94 https://republica.ro/medicul-virgil-musta-zne-asteptam-la-o-crestere-a-numarului-de-cazuri-de-coronavirus-e-o-bomba-cu-efect.

95 https://www.antena3.ro/coronavirus/raed-arafat-de-paste-va-fi-varful-coronavirusului-apoi-scade-si-se-intoarce-in-noiembrie-561837.html (-1:27 ș.u)

96 https://raportuldegarda.ro/articol/predictie-scenarii-varf-covid19-evolutie-romania/

97 https://www.antena3.ro/coronavirus/profesorul-streinu-cercel-primul-varf-al-crizei-provocate-de-coronavirus-va-fi-dupa-paste-563349.html

98 https://adevarul.ro/news/societate/adevarul-live-avertismentul-rafila-atinge-pandemia-covid-19-varful-romania-video-1_5e722c615163ec42710477e2/index.html (-37:33 ș.u.)

99 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/victor-costache-daca-vom-ajunge-la-4-000-de-cazuri-de-coronavirus-cazurile-usoare-vor-fi-tratate-acasa-1278294

100 https://jurnalul.antena3.ro/stiri/observator/avertisment-varful-epidemiei-in-romania-va-fi-dupa-sarbatorile-de-paste-839430.html

101 https://www.mediafax.ro/marius-tuca-show/marius-tuca-show-raed-arafat-populatia-trebuie-sa-colaboreze-cu-autoritatile-despre-varful-epidemiei-va-fi-undeva-in-aprilie-cat-va-persista-nu-se-stie-19009062

102 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/rafila-probabil-spre-sfarsitul-lunii-aprilie-vom-avea-mii-de-cazuri-zilnic-suntem-cu-2-3-saptamani-decalaj-fata-de-franta-sau-italia-1281094

103 https://www.romaniatv.net/nelu-tataru-interviu-exclusiv-din-centrul-de-comanda-al-ministerului-sanatatii-despre-coronavirus-vor-veni-zile-i-mai-grele_515120.html

104 https://www.realitatea.net/stiri/actual/marinescu_5e8197b02a69402cb273e7b3

105 https://www.agerpres.ro/politica/2020/04/02/coronavirus-orban-cele-mai-multe-pareri-converg-spre-un-varf-al-epidemiei-intre-20-aprilie-si-1-mai–479852

106 https://www.agerpres.ro/sanatate/2020/04/02/tataru-in-varful-epidemiei-e-posibil-sa-ajungem-la-10-15-000-de-cazuri-in-luna-mai-s-ar-putea-relaxa-restrictiile–479827

107 http://www.rador.ro/2020/04/03/premierul-ludovic-orban-a-afirmat-ca-varful-pandemiei-va-fi-atins-in-perioada-29-aprilie-1-mai/

108 https://www.capital.ro/scenariul-terifiant-al-lui-raed-arafat-ce-se-va-intampla-in-iunie-a-zis-cand-dispare-coronavirusul.html

109 https://ziare.com/stiri/coronavirus/am-putea-iesi-din-casa-abia-dupa-1-iunie-sustine-adrian-streinu-cercel-1605505

110 http://stiri.tvr.ro/ministrul-sanata–ii–varful-pandemiei-va-fi-la-7-10-zile-dupa-sarbatorile-pascale–avand-in-vedere—i-mi–carea-din-aceste-zile–depinde-de-noi-daca-acest-varf-va-fi-mai-abrupt-sau-va-fi-lent_859722.html#view

111 https://a1.ro/news/social/horatiu-moldovan-scenariu-sumbru-si-dupa-15-mai-cand-se-incheie-perioada-de-urgenta-id981737.html

112 https://adevarul.ro/news/politica/orban-probabil-1-5-mai-varful-pandemiei–urmeaza-mentinem-perioada-timp-varf-respectarea-regulilor-1_5e98a6555163ec4271cbafd5/index.html

113 https://www.mediafax.ro/marius-tuca-show/marius-tuca-show-dr-adrian-marinescu-varful-epidemiei-in-romania-este-foarte-aproape-cum-ajungem-la-imunizare-colectiva-19086447

114 https://www.agerpres.ro/sanatate/2020/04/23/tataru-varful-epidemiei-in-romania-ar-trebui-sa-ramana-la-10-000-12-000-de-cazuri-daca-s-au-respectat-conditiile-de-paste–492436

115 https://www.b1.ro/stiri/eveniment/coronavirus-medicul-adrian-marinescu-varful-imbolnavirilor-de-covid-19-trebuie-perceput-ca-un-platou-un-interval-de-7-10-zile-nu-ar-trebui-sa-ne-relaxam-in-iulie-august-pentru-ca-e-mai-cald-sa-nu-ne-lasam-pacaliti-video-329406.html

116 https://www.youtube.com/watch?v=8AcXUxseayQ

117 https://www.libertatea.ro/stiri/ministrul-sanatatii-saptamana-aceasta-vom-atinge-varful-pandemiei-iar-de-saptamana-viitoare-vom-observa-o-scadere-a-numarului-de-cazuri-2983512

118 https://www.news.ro/social/tataru-perioada-scadere-numarului-cazuri-exista-transmitere-comunitate-mica-exista-disparea-deodata-ramane-stricam-acum-urma-realizat-pana-acuma-1922402005412020050019352200

119 http://www.rador.ro/2020/05/05/varful-pandemiei-de-covid-19-ar-putea-fi-atins-intr-o-saptamana-in-romania/

Sub Ciubota Neamțului

A trecut și starea de urgență. O dată cu terminarea acestei forme de dictatură au ieșit la iveală mai multe lucruri.
Și da, starea de urgență poate fii ușor considerată dictatură având în vedere următoarele:

Președintele și guvernul au gestionat toate măsurile acestea dictatoriale sub pretextul încetinirii a răspândirii de Hapciu-19. Cum?! Pentru o formă potențial mai gravă de gripă am ajuns să renunțăm la drepturi fundamentale?!
Și da, zic o formă potențial mai gravă de gripă pentru că nici măcar atât nu știm exact. Virusul trebuie studiat, simptomele, statisticile, astea durează chiar și ani de zile, în momentul de față nici nu știm să facem diferența între un pacient infectat cu COVID-19 simptomatic și un pacient care suferă de orice altă variantă de gripă. Noi, oamenii de rând nu știm asta, epidemiologii încă nu știu asta, medicii infecționiști nici atât. Lucrurile astea se studiază în timp, ai nevoie de statistici concrete, o parte din ele se bat cap în cap, trebuie să le organizezi, să știi exact după ce trebuie să te uiți, apar primele teorii, încep sa fie testate, unele rezultate arată ceva, altele altceva, te axezi pe elementele comune, apar alte teorii și tot așa. Noi încă suntem la început, abia apar primele teorii care cât de cât bat cu realitatea.

Cu toate astea ce mă întristează pe mine cel mai tare este faptul că o parte destul de consistentă din populație a luat Dictatura drept Dumnezeu. Iohannis și guvernul au devenit deodată omnipotenți, omniprezenți și omniscienți.
Deodată toți doctorii din spitalele de stat care până acum erau înjurați pentru că luau șpagă, că erau corupți și poate și incompetenți s-au transformat în îngeri, în Sfinții Apostoli Atotocrotitori de Sfânta Corona, aplaudați și venerați de lume.

Polițiștii care până acum erau înjurați și făcuți securiști sau milițieni, brute animalice care și-ar bate și mama și ar amenda-o pentru a-și împlini cota de amenzi s-au transformat in Mucenicii Sfântului Ministru Vela și protectorii Sfintei Dictaturi de către păgânii care nu cred în divinitatea guvernului.

Vorbesc de același guvern monstruos care a permis infectarea spitalului din Suceava din cauză că absolut toți angajații se temeau să se opună marelui director Vasile Rîmbu.
Același guvern care a băgat oameni sănătoși în carantină. Același guvern care a împuternicit polițiștii cu apucături de brute și bătăuși să își bată joc de oricine voiau ei sub pretextul că “nu au completat Declarația cum trebuie”.
Același guvern care pe de o parte ne zice că doamne ferește să deschidem restaurante, hoteluri, săli de sport, etc. că o sa ne infectăm toți dacă nu stăm la 2 metri distanță unii de alții, trimite sclavi pe plantații de sparanghel în Germania, îngrămădiți ca sardinele pe autocar/autobuz/aeroport.

Acesta este un risc pe care guvernul și l-a permis, dar să ne ferească crucea să ne decidem noi să mergem până la magazin după pâine fără mască și mănuși că ne mănâncă virusul de vii.

Același guvern care a ajuns la performanța de a aduce numărul de șomeri la aproximativ 1 milion are nesimțirea de a se lauda că România a avut creștere economică în perioada asta sub guvernarea PNL.

Criza provocată de această așa zisă pandemie nu a făcut decât un singur lucru: mi-a întărit concepțiile privind statul maximal, centralizat, care ajunge să creadă că știe mai bine decât restul populației că așa îi arată măsurătorile lui luate după o stradă dintr-un cartier, dintr-un sector din București. Mi-a mai întărit și concepțiile față de faptul că oamenii în ansamblu, sau cel puțin o parte din ei, au descoperit un nou Dumnezeu în Stat.

Sunt aceeași oameni care râd de popii și de babele care se închină la moaște și “nu vor să înțeleagă că tre’ să stea în casă și să nu meargă la înviere” că vezi tu ei pun viețile noastre în pericol, dar pe de altă parte te toarnă la poliție că ai îndrăznit să ieși din casă fără mănuși și mască de minim 3 straturi. Aceeași oameni care sunt în stare să te linșeze dacă doamne ferește îndrăznești să spui ceva de rău de marele Profet Arafat și discipolii săi.

Poate dacă guvernul lua exemplu din SUA și aloca mai multa putere de decizie autorităților locale am fi putut evita o parte din abuzurile acestea prin simplul fapt ca e mai ușor să mă înțeleg cu cineva care măcar știe ce are la el în curte și mai e și vecin cu mine.

Poate dacă Iohannis, în loc să-și piardă vremea dând vina pe PSD că au vrut să dea Ardealul ungurilor din cauza unei legi (ce a trecut tacit, care apropo se putea evita și dacă orice parlamentar din PNL ar fi zis ceva) și în schimb încerca să pună cap la cap, să coordoneze, mai multe firme private să ajute cu gestionarea crizei prin aprovizionare de măști, aparatură, loc de carantinare, etc. am fi putut evita cazurile în care oameni veniți din afară au fost băgați în carantină în condiții mizerabile.
Poate dacă se rezuma doar la impunerea unor restricții la frontiere și în orașele mai mari, cei din unele zonele rurale în care oricum nu a mai plecat sau venit nimeni de luni poate ar fi avut mai puțin de suferit din cauza restricțiilor economice impuse.
Chiar și poate dacă nu făceam nimic totuși un muream cu milioanele cum s-a prezis și corectat de nenumărate ori pe parcursul stării de urgență.

Oricum ar fi, idei sunt și au fost, dar când este lăsată o mână de oameni să le ia, la asta se ajunge. La ceartă ca chiorii între tabere. Unii o să spună că dacă nu se luau măsurile astea era și mai rău, alții zic că dacă nu se luau era la fel, alții că dacă nu se luau era mai bine.

Nu o să putem ști niciodată care este adevărul pentru că nu avem cu ce compara concret când aproape toate țările din lume au luat aceleași măsuri.
Am fi avut o șansă să vedem ce a mers și ce nu, dacă autoritățile locale ar fi avut mai multă autonomie să implementeze ce cred ele de cuviință că ar funcționa după caz sau chiar să lași omul să decidă pentru sine însuși. Că până la urmă statul cică are încredere că cetățenii săi sunt destul de înștiințați și responsabili să-și aleagă conducătorii, dar să-și conducă propriile vieți se pare că nu…

Acum sigur, o parte din măsurile luate care au limitat libertățile fundamentale poate au fost luate conform Constituției, o parte nu.
Dar chiar și așa întrebarea este, se merită să avem scris în constituție faptul ca statul ar avea dreptul la atâta putere în orice situație asemănătoare?

Se merită ca statul să poată limita libertățile oamenilor când i se scoală, sub pretexte ca “dar așa au făcut și celelalte țări”, “dar e pentru binele vostru”, și multe alte platitudini și scuze pe lângă acestea?
Pentru cei ce vor doar să supraviețuiască e mai ușor să asculte de autoritățile ce cred că știu mai bine decât ei… stați în casă… faceți ce vă spune guvernul… dacă vă dă și de mâncare bine, dacă nu, nu aste e… o sa vă trăiască statul viața pentru voi, dar cei ce vor să își trăiască viața nu-l pot lăsa pe altul să le-o trăiască pentru că doar ei și numai ei știu care le sunt preferințele, limitele, atuurile, cât de departe vor merge pentru a-și atinge un țel, etc.

Un lucru e cert, cred că a venit timpul să vă întrebați și voi pe care din variantele acestea 2 le doriți… eu știu ce am ales.

Proteste stare de demență – Ziua 2 [Galerie FOTO]

BUCUREȘTI. 16 mai 2020, Piața Victoriei. Hoit News vă spune că ”câteva zeci de persoane” s-au adunat sâmbătă pentru a doua zi de protest. Noi am numărat 248 (excluzând presă, jandarmi și gură cască de pe margine). E drept, tot un fel de ”câteva zeci” – 24 sau 25 ”de zeci” e tot un fel de câteva. Tot Hoit News vă spune că pe 15 mai au fost 200-300. Au fost 457 dar sărim peste. Reamintim că Hot News este printre publicațiile eligibile spre a fi miluite de cabinetul Orban cu niște milioane bune de lei.

Spre deosebire de prima zi, mesajele au fost mai clare și cantitatea de delir mai mică. Au dispărut brusc capsalioții precum și alți dubioși iar apariția lui Viorel Cataramă n-a fost primită deloc bine.

Ba, mai mult, destul de mulți din piață s-au prins de jocul de framing pe care-l face presa cumpărată de Guvern (adică aproape toată) și s-au descurcat mult mai bine la tentativele acestora de-a manipula lucrurile. Mult mai bine comparativ cu ziua precedentă, cel puțin. Așa se face că deși Digi24 și-a menținut o echipă vreo 4 ore la fața locului, nu a difuzat mai nimic.

Era cumva și normal. Nu aveai de ce să te agăți prea mult. Mai ales în condițiile în care ieri noapte pe grupurile interne ale PNL era panică mare și până și membrii de partid remarcau că totuși la „protestul nebunilor” e mai multă disciplină decât în Aeroportul din Cluj când se pleacă la sparanghel (despre asta povestim altă dată). Dar nu-i bai, Digi24 și-a scos pârleala mai seara. N-a putut să mânce borș pe cât ar fi dorit despre cei care vorbesc despre libertăți fundamentale, așa că s-a pus pe mâncat borș despre cei care și le exercită. Mai ceva ca pe vremea Securității, Digi24 a vânat tinerii în parc pentru infracțiunea de a consuma cafea pe scaun.

Revenind în piață, la un moment dat ajunseserăm noi să căutăm agitatorii ruși. Dacă c-o zi în urmă îi puteam zări ușor, acum era chiar complicat.

Și copiii căutau propagandiștii ruși. La un moment dat se acuzau unii pe alții de filorusism. Sau poate doar se distanțau?

Lăsând gluma la o parte, povestea cu provocările rusești în după amiaza de 16 mai e pur și simplu o prosteală de doi lei vechi pe care unii au răspândit-o din neatenție onestă, iar alții pentru că le e mai confortabil să molfăie tâmpenii promovate de cei plătiți să o facă.

Ca și cu o zi în urmă, au venit de toate felurile

Ce nu vrea aproape nimeni să remarce e că protestul a fost foarte pestriț (vezi Galeria Foto de la final) – de la antivacciniști, la ciudați care se cred preoți, până la pensionari, profesori universitari de științe exacte și… chiar membri PNL. În fine, atâta cât a fost protest pe lângă eveniment de socializare (nu că toate protestele n-ar fi și evenimente de socializare).

Desigur, de la protest nu putea lipsi nici MAI-ul „în civil”. Numai că acesta strălucea în întuneric atât de tare încât era chiar comic. De apreciat că odată ce i-a luat vântul ecusonul de MAI, a renunțat și la mască și la orice pretenție. Culmea, abia atunci începuse și el să se blend in. Și apoi a plecat. Păcat. Părea de treabă.

Apropo de personalul MAI – în a doua zi de proteste nu s-au mai deranjat cu distanțarea. Nici pe ei înșiși și nici pe protestatari (și nici presa). Asta în timp de Marcel Vela turuia la tembelizor despre lucruri pe care clar subalternii lui le înțeleg deja mult mai bine.

În fine… cea mai mare parte dintre ei, dar cu siguranță nu ăia care ne-au controlat pe aproape toți ziariștii de două ori în cei 10-12 metri de trotuar rămași până la Piața Victoriei cum vii dinspre sud.

Încă ceva: Lipsa unui ”maestru de ceremonii” sau ”lider în Piață” (cum îi place soborului mediatic să zică) este simultan și un lucru bun și un lucru rău.

Partea bună e că ai toată diversitatea posibilă de idei. De la steaguri UE cu emblema campaniei DeClic până la ”Dacii Liberi” și Cataramă și aproape orice îți poți imagina între astea. Ceea ce face foarte dificil framing-ul atunci când ai parte de o presă aproape complet aservită. Dovadă că la tembelizor se discutau crâșmele din Herăstrău și grătarele de la Sinaia.

Partea proastă e că atunci când nu există așa ceva, n-ai nici coerență. Asta se întâmplă și la case mai mari și chiar la proteste mai mari.

Dar există și o veste per ansamblu bună: Sictirul românului de rând e și el o formă de protest. Una chiar mai mare întocmai pentru că demonstrează și pe scară largă cât de ridicol este actualul cabinet.

Însă motivul pentru care presa cumpărată de Guvern a înfierat așa de tare două zile mini-protestele din Piața Victoriei e pentru că dacă ele există suficient de mult, atunci brusc prea mulți oameni vor pune prea multe întrebări. În plus, protestele îi afectează personal pe mulți dintre băieții și fetele (desigur, toți civili) din presa guvernamentală. E greu să nu te simți mic(ă) atunci când vezi că oricât ai zbiera, oricât ai amenda, tot se mai găsesc niște unii pe care nu-i poți face nici ruși și nici PSD-iști care totuși insistă că poate, dar doar poate, adevărul nu este livrat corect și complet publicului.

Ce fel de întrebări ar putea pune prea mulți? Păi de pildă: ”Bă, ia stai așa, deci 2000 la Aeroport la Cluj nu a generat asemenea isterie. Ba chiar la Kaufland guvernul liberalo-militar a dat dispensă specială că e liber la îmbulzeală în timpul stării de urgență. Dar 250-ish de oameni răsfirați la propriu sunt un pericol existențial?”

Tot cam din același motiv nu o să-i auziți pe „presari” discutând prea mult despre faptul că la Suceava n-a fost chiar Wuhan – ci doar clasica incompetență a DSP-ului (endemică de 30 de ani, nu de ieri) peste care s-au cocoțat niște băieți deștepți pentru a face niște bani frumoși din niște contracte. Eh, dar dacă ar spune asta, presa „deontologică” ar trebui să admită că a turnat panică în populație mai mult decât trebuia.

Ah, nu mai zicem că n-o să auziți discutat în presa guvernamentală mai nimic despre faptul că „modelul” și „proiecțiile” despre virusul chinezesc în baza cărora s-au grăbit aproape toți să comită sinucidere economică era bazat pe un cod pe care și un elev de clasa a X-a de la o clasă de mate-info cât de cât decentă îl putea scrie mai bine.

For better or worse, ne putem baza pe faptul că avem o ciorbă – un pic de dictatură și un pic mai multă bulibășeală. O combinație care, în cel mai bun caz, fâsâie. Dar din combinații din astea pot ieși și foarte multe lucruri nasoale.

Aia e. Atât s-a putut.

GALERIE FOTO:

Proteste stare de demență – Ziua 1 [Galerie Foto]

Probabil ați auzit deja că vineri, 15 mai, în Piața Victoriei din București au ieșit antivacciniștii la terorism (parafrazându-l pe CTP). Sau că au ieșit rușii la protestat (parafrazându-i pe toți istericii plătiți sau nu de Guvern). Sau că au ieșit scursurile subumane (parafrazând NPC-urile corporatizde care ar sta în casă până la 1 iulie 2022 dacă așa le cere Wuhannis).

Sau, desigur, că au ieșit PSD-iștii (pentru că, se știe, cine nu se supune de bună voie ordinelor lui Raed Arafat, mă-sa-i PSD). Sau, desigur, că au ieșit cei care nu cred că virusul chinezesc există – conform chiar lui Raed Arafat.

Și, desigur, conform G4Media – fanii lui George Simion fără măști care sunt de fapt ruși și urăsc maghiarii. Și, tot conform G4Media, au venit și ”dacopați” (un termen foarte deontologic și demn de o presă care chipurile e pentru intelectuali rasați care, se știe, mișcă rar în front în fața regimului liberalo-militar).

Adevărul e că au venit câte cineva de la toți

În realitate ”protestul” n-a fost unul singur. Ci mai multe, separat. Pe bisericuțe. Fiecare cu „ai lui”. Ba încă și presa a stat „pe bisericuțe”. Cei de la G4Media nu stăteau de vorbă cu cei de la Epoch Times. Cei de la Realitatea și RTV nu stăteau de vorbă cu cei de la Digi24. Și tot așa.

La fel a fost și printre protestatari. Ăia ai lui Capsali au dănțuit în jurul pieței vreo 3 ore dar mai nimeni nu vorbea cu ei. Ăia ai lui Simion mai încercau să mai vorbească și cu alții – dar timid și puțin. Ăia cu dacii erau mai prin mijloc.

Printre ăștia erau reprezentate și poziții mai comice. Doamna cu sparanghelul nouă ne-a luminat ziua. Fără glumă! Poate vine și mâine!

Cu astea spuse, este foarte adevărat că au existat și câteva ciudățenii. Spre exemplu, la un moment dat au apărut două doamne cu steagul României și cu steagul Statelor Unite ale Americii. O mamaie care ne amenința că ”ne dă pe live” le-a gonit de-acolo căci numai steagul României e permis. Cu ce autoritate? Dracu’ știe…

Doamnele au plecat repede, nedorind să facă scandal. Nouă ne pare rău că n-am avut MAGA hats la noi. God bless the United States of America!

În fine, dincolo de acest kerfuffle, au mai fost două mici îmbrânceli cu Jandarmeria dar care n-au supărat pe nimeni.

În esență însă totul s-a desfășurat mai mult decât pașnic.

Dacă citești ce-a scris presa recent miluită de guvern cu 200 de milioane de lei ai crede că a fost un imens big igloo în Piața Victoriei în care ne-am bătut toți cu toți și în care s-au tras bombe. Unii mai exaltați de pe Faceberg au găsit de cuviință să meargă până-ntr-acolo încât să afirme că au venit teroriștii. Delir total.

Desigur, asta nu schimbă faptul că și în piață au existat elemente de delir. Dar măcar n-a fost delir total.

G4Media de pildă ne mai spune că s-a cerut „explicit organizarea în România a unor proteste similare cu cele din alte state UE, în care protestatari radicali au cerut violent eliminarea restricțiilor”. Bun, bun – dar ce nu vă spune G4Media e că acele acțiuni de protest AU ȘI FUNCȚIONAT. În Turinigia, de pildă, aproape toate restricțiile au fost eliminate peste noapte datorită protestelor, politicienii fiind constrânși de plătitorii de taxe să realizeze că restricțiile sunt în sine mai rele decât virusul.

Desigur, G4Media nu vă spune asta (la fel cum nu vă spune nici Digi24) dintr-un singur motiv: sunt și ei perfect conștienți că astfel de proteste chiar funcționează dacă sunt susținute pe mai multe zile consecutive.

Disonanța cognitivă a Jandarmeriei

Atât cu presa cât și cu manifestanții, jandarmii s-au comportat absolut impecabil. Spre șocul aproape al tuturor.

Cu astea spuse, Jandarmeria ca instituție a intrat într-un joc al disonanței cognitive foarte interesant. Pe de o parte, Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei spunea la Digi24 următoarele:

„Le-am recomandat să păstreze o distanță sigură între ei, chiar dacă ei nu consideră că acest lucru e important. Noi știm că este important, că sănătatea lor este importantă, și importantă este și sănătatea jandarmilor, de aceea încercăm să avem un dialog cu ei de la o distanță sigură”

Pe de altă parte, Jandarmii înșiși nu respectau așa-zisa „distanță sigură” nici între ei și nici cu manifestanții. Dar, desigur, ei au voie.

De fapt, în realitate, mai toată lumea – da, inclusiv mare parte din personalul MAI – știe foarte bine că situația asta e ridicolă în sine. Ba chiar un ofițer de poliție ne-a spus franc că speră să fim cât mai mulți care vom acționa Statul în judecată și „să se termine o dată cu nebunia asta că avem treburi mai importante de făcut la Poliție”.

Altfel, după cum spuneam – n-a fost un protest ci mai multe proteste în același loc. Capsalioții cu dănțuiala în jurul pieței, fanii lui George Simion undeva pe mijloc-jos (cum te uiți dinspre Guvern), PSD-iștii undeva în stânga-sus (potrivit, de altfel), dacii liberi în dreapta (sus)… și fiecare „și-a făcut numărul”.

N-a bubuit nimic. Provocări, dacă au fost, nu le-a văzut nimeni (observați că nicio publicație nu dă nume și prenume sau filmări clare). Că poate unii ar fi vrut? Desigur! La orice manifestare – oricât de mică sau mare ar fi ea (și indiferent dacă umblă vreo boleșniță sau nu) – vor exista indivizi, grupuri sau organizații care să dorească să agite și să provoace. E un fact of life.

Desigur, și mâine, soborul mediatic va încerca din nou să vă convingă că cei ce sunt în stradă sunt niște lighioane periculoase cărora nu le pasă de sănătatea lor și/sau a altora. Desigur, infromați-vă numai din surse oficiale – alea în care județul Suceava numără teste, nu cazuri de virus chinezesc și pe care apoi Grupul de Înmormântare Strategică vi le vinde vouă să vă panicați.

Apropo de Grupul de Înmormântare Strategică – ceva progres mă băieți și fete (desigur, civile) în a afla care este componența acestui Minister al Adevărului? Nu? Tot nu sunteți curioși? Hai mă… nici măcar un pic?

Atât s-a putut.

Mai vedem mâine.

   

Nu, serios: Cine e în Grupul de Comunicare Strategică?

Râdem, glumim, mai și protestăm dar, mai în glumă, mai în foarte serios – faptul că la două luni și jumătate spre trei luni de la constituirea așa-numitului ”Grup de Comunicare Strategică” tot nu-i cunoaștem componența e în sine un lucru îngrijorător.

Grupul (alintat pe Internet „de Înmormântare Strategică” sau de „Panicare Strategică”) e constituit prin Hotărârea nr. 2 din 24 februarie 2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU). Șeful CNSSU este Raed Arafat. Bun, până aici totul clar.

Lucrurile se complică însă când încerci să afli cine face parte din el (în afară de Raed Arafat și Marcel Vela). Nici pe căi oficiale și nici pe căi neoficiale nu primești nimic. Nici măcar înjurături pentru că întrebi. Doar liniște de mormânt. Componența acestui așa-zis Grup este esențialmente înmormântată strategic.

Acum aproape două luni, la solicitarea Europa Liberă, cabinetul Orban, întrebat oficial despre asta, a răspuns în halul felul următor:

Grupul de Comunicare Strategică este compus din experți în comunicare ai următoarelor instituții: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul de Telecomunicații Speciale. De asemenea, Grupul de Comunicare Strategică poate fi suplimentat cu specialiști de la alte instituții, în funcție de necesitate

Păi bine-bine, am prins ideea. Faptul că e o echipă inter-instituțională era oricum la mintea cocoșului. Dar, totuși, când se construiesc astfel de echipe/grupuri – ele au în continuare o componență nominală. Cu nume, prenume, funcție și CNP. Mă rog, fără CNP pentru că GDPR.

Astfel de echipe au tot existat. Spre exemplu acum vreo 15 ani  se constituia o instituție care se numea ”Echipa Intersectorială Locală (EIL)” – instituție la nivelul Consiliilor Județene care, teoretic, încă există și astăzi. Scopul EIL este acela de-a ajuta la „prevenirea și combaterea violenţei şi exploatării copilului”. În mod firesc, din EIL face parte DGASPC-ul local, Consiliul Județean și apoi alte instituții (inclusiv ONG-uri) în funcție de necesități.

Dau exemplul cu EIL pentru că, spre deosebire de Grupul de Comunicare Strategică, EIL publică de fiecare dată când își schimbă componența nominală. Uitați de exemplu în județul Mureș în noiembrie 2019 s-a schimbat componența ultima dată. Și putem afla imediat, cu nume și prenume, cine se află în respectivul grup. Găsim ușor și regulmanetul de funcționare al EIL Mureș pe site-ul consiliului județean. Județul Mureș este doar un exemplu. La fel stau lucrurile în fiecare județ.

În cazul Grupului de Comunicare Strategică, însă, cumva asta nu se poate. Și GCS nu este singurul grup fantomă. Mai există și Grupul de Suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României. Da, serios! Nici componența aceluia nu este cunoscută.

Răspunsul MAI la interpelare parlamentară

La un moment dat, pe durata stării de urgență, GCS a decis să transforme datele privind situația epidemiologică de virus chinezesc pe județe în secret de stat. Prin urmare, deputatul Ioan Dîrzu (PSD) a întrebat în calitate oficială ”de ce” și, încă o dată, care este mai exact componența acestei instituții care își arogă dreptul de Minister al Adevărului pe subiectul evoluției SARS-CoV-2 în România. Asta era pe 7 aprilie.

Ieri, 12 mai (deci peste 30 de zile mai târziu – la GCS nu se aplică termenele legale?) – Ministerul Administrației și Internelor a catadicsit să răspundă. Pe scurt au răspuns că nu-i treaba aleșilor noștri (că i-am votat sau nu) și deci nici a noastră ca popor și că e oricum complicat. Partea relevantă din comunicatul MAI sună așa:

În funcţie de situaţiile apărute, componenţa poate fi suplimentată cu specialişti de la alte instituţii. Așadar, întrucât componența Grupului de Comunicare Strategică variază în funcție de evoluția situației operative înregistrate pe teritoriu României, nu vă putem comunica nominal membrii acestui Grup.

Grupul de Comunicare Strategică transmite, integrat, către mass-media toate informațiile de la nivel național. Astfel, informațiile centralizate transmise de Grupuo de Comunicare Strategică se referă la măsurile întreprinse de autorități pentru limitarea răspândirii COVID-19, măsurile de ordine publică întreprinse și sancțiunile aplicate petru încălcarea unor norme stabilite în contextul pandemiei de COVID-19, numărul total de persoane confirmate cu infecție cu COVID-19, număr total de persoane aflate în carantină sau în izolare, numărul total de teste prelucrate, situația generală internațională în contextul pandemiei de COVID-19, precum și situația cetățenilor români confirmați cu infecție cu COVID-19 în alte state, precum și alte tipuri de date și informații, în funcție de situație.

Restul comunicatului conține lucruri deja cunoscute. Îl puteți citi integral aici.

Și totuși, faptul că în componența Grupului pot apărea modificări „în funcție de situația operativă” nu e deloc o scuză și nicidecum un motiv legitim pentru a nu face publică lista nominală cu cei care compun instituția.

Știm asta pentru că, de pildă, „Comisia pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID-19” a suferit și ea modificări „în funcție de situația operativă” (spre exemplu demiterea lui Streinu Cercel). Și în 24 de ore am avut exact componența nominală – cu nume, prenume și funcție – a noii comisii. La GCS, mai exact, de ce nu se poate proceda la fel? E clar că nu e vorba (doar) de incompetență din moment ce exact același Guvern a putut proceda astfel cu multe alte comisii de urgență constituite cu ocazia virusului chinezesc.

Și totuși, fără glumă, CINE este în GCS?

Una-i una și două-s mai multe. Transparența este obligatorie și pentru PNL inclusiv în stare de urgență. Păstrarea la secret a componenței GCS sub diferite scuze este în sine imorală, periculoasă și, foare probabil, ilegală în sine.

Am încercat inclusiv pe căi neoficiale să aflăm componența GCS. Nimeni nu pare să știe mai mult de două-trei nume. Cel mai optimist o sursă din Parlament ne-a sugerat 6 nume. Dar fără posibilitatea de-a verifica independent (de-aia nu le publicăm încă).

Românii au stat (și unii încă mai stau) în arest la domiciliu sau arestați prin spitale la ordinul/sugestia acestui Grup de Comunicare Strategică. De ce? Și, mai ales, nu merităm noi, pulimea, care plătim salariile lor până la urmă, să știm măcar exact cine și cum a luat astfel de decizii?

Ba, mai rău, la ”recomandarea” GCS au fost cenzurate mai multe website-uri. Cine e mai exact pare din acest Grup de Dezinformare Strategică de își arogă astfel de prerogative?! Mai în glumă, mai în serios, până și Soțietatea Țivilă (până mai ieri complet pro-guvern) începe să întrebe apăsat și să remarce că acest GCS se comportă în sine ca un troll.

Râdem, glumim, dar acest guvern – dimpreună cu partidul de guvernământ – va trebui să răspundă și pentru acest aspect. Nu se poate să ai pretenția de stat de drept și să impui măsuri prin grupuri fantomă a căror componență nu o cunoaște nici măcar Parlamentul (adică reprezentanții poporului, gen). Ba, mai rău, Parlamentul pare-se că nici nu are voie să cunoască cine mai exact face parte din GCS.

Așa ceva nu mai poate fi tolerat!

Și dacă SARS-CoV-2 s-ar fi dovedit a fi Ebola transmisibil prin aer tot nu se justifică asemenea comportament. Ajunge!

Despre libertarieni ca mulțime

Pe măsură ce stau în spital, în această nesfârșită tură de după-amiază, obligat deci să scriu neintoxicat, observ cu o neplăcere crescândă un fenomen care mă alarmează, oricât de natural ar fi el pentru aderenții libertarianismului: fracționarea ideologică mult prea facilă.

Simt, deci, la fel ca acum mulți ani, când scriam împotriva unor apropiați ideologic, ingratitudinea poziției mele: pe de o parte, vreau ca libertarianismul (termen-umbrelă aici, incluzând și anarho-capitalismul, voluntarismul, ce mai vreți voi) să se răspândească în cultura noastră.

Pe de altă parte, el nu doar că nu o face acum, ci, chiar dacă ar reuși printr-un miracol propagandistic, ar fi mai bine pentru el să nu o facă. Vă explic imediat de ce.

Pandemia Covid-19 a adus cu ea o enormă falie ideologică în micile buzunare de libertarianism, separând grupările hard-line, care susțin poziții mai radicale apropo de menținerea libertăților individuale, de libertarienii (in lack of a better term) moderați, care susțineau măsurile mai stricte și narativele avansate de stat și media.

For the record, eu sunt principial în barca primei categorii: măsurile îmi par prea stricte, încălcări nenecesare ale drepturilor noastre fundamentale, și o bună poartă către dictatură, în care am și ajuns. Sistemul sanitar gestionează, în opinia mea, foarte prost situația, și asta a costat viețile a prea multor nevinovați. Am văzut agenți economici privați care au aplicat norme igienice de bun simț, și asta ar fi trebuit să se întâmple și în mod firesc: valorizarea autonomiei mediului privat, cu fiecare entitate stabilind propriile reguli. Dar divaghez.

Spuneam, în discuția mea cu Alin și Lucian, că cel mai simplu mijloc de a destructura o structură ideologică este să profiți de faliile ideologice care se formează firesc în orice astfel de comunitate, chiar și într-una la fel de informală ca libertarianismul românesc.

Ei bine, asta se întâmplă și aici: văd cum, în tentativa de a rămâne libertarieni hard-line, pro-1A până la capăt, permitem (da, persoana I plural, ați citit bine) unor meme care nu au nici o treabă cu libertarianismul să infecteze spațiile noastre de dialog. Văd în spații online teoretic libertariene susținători ai lui Putin, expresii cripto-fasciste, și înfiorător de multă pseudoștiință.

Atenție: nu e nimic rău în a susține libertatea de exprimare. Da, chiar și pentru naziști, chiar și pentru AV-eri, chiar dacă în momentul de față antivacciniștii sunt, de facto, mai periculoși decât național-socialiștii rătăciți. E ok, au dreptul să se exprime, și noi avem dreptul să îi respingem după ce se exprimă.

It’s a bad look. Ca mișcarea asta să fie luată în serios, trebuie să se vadă un răspuns la chestiile astea. La tipii care zic că Putin e mișto, la băieții care luptă cu fiara comunistă jidănească, și la ăia care profită de climatul de neîncredere față de căsnicia statului cu medicina (o neîncredere, de altfel, justificată).

Punctul de slăbiciune doctrinară al mișcărilor libertariene a fost mereu poziția de bună-credință, în care asumarea autorității este văzută cu neîncredere, ca și cum asistăm la înființarea unui cult religios. Această viziune este, de altfel, justificată.

E logic că grupări ideologice mici, cum ar fi a noastră, vor căuta în începuturile activității lor sa împartă platforme cu alte grupări ideologice similare sau cel puțin adiacente. De acord. Dar deschiderea porților pentru asemena content nu face decât să decredibilizeze mai departe rudimentara noastră mișcare.

Dar noi, libertarieni fiind, știm că există mijloace de a contracara atât shilling-ul ăsta crescendo, cât și fricile noastre de manifestări cult-like:

1. Practice what you fucking preach. Suntem toată ziua în gură cu responsabilitatea individuală, contrabalanță a libertății invocate ideologic. Mișto. Acu’, când vedeți pe vreunul că bate câmpii cu grație, amintiți-vă că aveți responsabilitatea de a înfrunta și dictatorii sau luddiții care vă plac, nu doar ăia care nu vă plac. Basically, ar trebui să deveniți mai radicali, dar mai radical libertarieni. More on that later.

2. Nene. Ok, internetul e public, dar există totuși homesteading. Aplicați ideea de homesteading și în online. (Homesteading is one of the foundations of Rothbardian anarcho-capitalism and radical neoliberalism in the form of right-libertarianism.) Primul pas a fost făcut, asta e okay. Dar următorul e ca cineva să își asume proprietatea, și implicit definiția regulilor “teritoriului” nou-stabilit. Preferabil într-un mod care să arate opoziția la meme non-libertariene sau non-raționale. Îi dăm afară, dar rămâne afișat pentru ce. You figure it out.

3. Ziceam că să deveniți mai radical libertarieni. Băi, cam așa. Mai ușor cu lăsat toate derapajele tiranice sau delirurile conspiraționiste să fie regurgitate. Ăia nu îți acordă o platformă mai amplă, ci o reduc. Și nu vor să sporească libertățile individuale, ci să le restrângă. Și vor stat mai mare. Și alte lemne, că la noi antivaccinismul merge mână-n-mână cu fascismul autohton. O să vă zic ce le-am zis și ălora din organizația fascistă: nu-i mai lăsați pe stângiști să fie mai raționali decât voi. Sau mai educați. Sau mai buni, în orice fel. Fiți mai buni. Și citiți dracului niște ideologie. Git gud.

Acestea fiind spuse, îmi cer scuze pentru folosirea persoanei I plural; fiecare dintre voi este o entitate politică independentă și autonomă, și această independență e respectată aici.

Inb4 “tovarăși, sporiți atenția!”

Coronavirus, panică și societatea britanică

Stay at home -> Protect the NHS -> Save Lives.

Mantra pe care o auzi și o citești peste tot în Anglia: la televizor, la radio, pe internet, pe stradă, în tren și gări, sub pupitrul lui Boris Johnson în timpul conferinței zilnice de presă. Răspunsul societății britanice la cererea lui Boris Johnson de a sta acasă a fost pozitiv și instantaneu. Ca român (și om normal), încrederea în guvern (atât ca partid la putere cât și în instituție în sine) începe de la minus 5 și crește sau scade pe parcurs, în funcție de acțiunile și declarațiile acestuia. Englezii pe de cealaltă parte, au trecut direct la +100 din momentul în care a fost ordonată starea de urgență (sau cerută, nu este un ordin de sine pe modelul ordonanței militare mioritice). Am trecut de la tren plin la vagon personal literalmente de la o zi la alta. Englezii au în general mai multă încredere în guvern decât românii, dar asemenea răspuns întrece orice așteptări (după cum a confirmat și guvernul însuși). De ce? După 2 ani de trăit aici și o lună jumătate de lucrat ca operator pentru helpline-ul de coronavirus, voi încerca să răspund mai jos. Răspunsul este mult mai complex decât pare la prima vedere.

Stay At Home

Pe 23 Martie, Boris Johnson a apărut pe toate canalele de televiziune și s-a adresat publicului britanic cu următoarele: “Din această seară trebuie să dau poporului britanic o instrucțiune foarte simplă: trebuie să stați acasă. Pentru că lucrul critic pe care trebuie să îl facem este să oprim răspândirea bolii între locuințe. De aceea oamenii vor avea voie să iasă din casă doar pentru următoarele motive: cumpărături de strictă necesitate, cât mai rar posibil; o formă de exercițiu pe zi – de exemplu alergat, plimbare sau ciclism – singur sau cu membrii ai locuinței voastre; orice nevoie medicală; pentru a îngriji sau ajuta o persoană vulnerabilă; și pentru a călători spre și dinspre locul de muncă, dar doar dacă este absolut necesar și nu se poate lucra de acasă. Atât, acestea sunt singurele motive pentru care ar trebui să plecați de acasă. Nu ar trebui să vă întâlniți prietenii. Dacă prietenii vă roagă să vă întâlniți, ar trebui să spuneți NU (“BoJo you should say no” a devenit o memă între timp). Pentru a asigura conformarea cu instrucțiunile guvernului de a sta acasă, vom lua următoarele acțiuni cu efect imediat: închiderea tuturor magazinelor care vând bunuri neesențiale, inclusiv magazinele de haine și electronice, alte locații incluzând biblioteci, locuri de joacă și săli de forță în aer liber și lăcașuri de cult; vom opri toate adunările de peste 2 oameni în public excluzând oamenii cu care locuiți; și vom opri toate evenimentele sociale, inclusiv nunțile, botezurile și alte ceremonii, dar excluzând înmormântările. Parcurile vor rămâne deschise pentru exerciții, dar adunările vor fi dispersate. Niciun prim-ministru nu vrea să aplice astfel de măsuri.”

Faptul că am citat o parte atât de mare din discurs contează, deoarece britanicii au înghițit fiecare cuvânt pe care l-a rostit Boris. Mult mai mult decât am crezut posibil.

Ca și în București, străzile s-au golit a doua zi cum n-am văzut niciodată. Autobuze goale, gări goale, trenuri goale. Văzând ce se întâmplă în București, m-am înarmat cu loicense-ul de la muncă (nu există declarație pe propria răspundere aici), așteptându-mă să mă oprească poliția ca să mă întrebe de sănătate. Nada, defapt până acum am fost oprit o singură dată, în gară, și interacțiunea cu tanti polițista a durat 10 secunde: “Reason for travel? Work. Okay”. Nu-i armata pe stradă, nu cântă God Save the Queen din mașinile de poliție, nu-s amenzi de 148% din salariul minim net pe economie. Nu a fost nevoie de așa ceva pentru a impune arestul la domiciliu. Liderul a vorbit, poporul a ascultat. Și nu din frică de amenzi și nici măcar de presiune socială (care, ca și în Romania, există totuși), ci fiindcă așa a zis guvernul.

De ce? De ce ai accepta fără să scrântești arestul la domiciliu? Din mai multe motive. Primul este că există în principiu două tipuri de oameni în societatea britanică: cei care respectă regulile și cei care nu. Spre deosebire de România, unde majoritatea oamenilor respectă doar regulile și legile care li se par de bun simț sau care au pedepse prea mari pentru încălcare, majoritatea englezilor respectă toate regulile, oricât de stupide ar fi. Genul de oameni care plătesc taxele cu zâmbetul pe buze (“se construiesc drumuri și se îngrijesc oameni cu ele, nu?”), chiar și cele practic voluntare cum ar fi licența pentru TV. Ei erau deja obișnuiți cu restricționarea drepturilor, deci nu e așa surprinzător că au acceptat imediat “recomandările guvernamentale” (ca să folosesc termenul exact) ca pe poruncile lui Moise.

Pentru cealaltă parte a populației, guvernul a început o campanie de instituire a fricii care aduce aminte de 1984 doar că în loc de Eurasia avem coronavirusul. “Trebuie să fiu sincer cu voi, publicul britanic, mulți dintre cei iubiți vor muri” a spus Boris Johnson în preambulul declarării carantinei generale. Panourile publicitare s-au umplut de imagini de-a dreptul macabre cu doctori sub care scrie mare “dacă ieși afara, o poți răspândi, oameni vor muri”. Anunțurile din gară sunt pline de “sunteți sfătuiți să nu călătoriți decât dacă este absolut necesar”. Și toate acestea sunt până să vorbim de poliție, a cărei inepție și beție de putere a atins cote atât de mari încât guvernul a trebuit să intervină pentru a-i potoli. Rezultatul a fost convingerea multor oameni normali că regulile de “social distancing” sunt bune și trebuiesc respectate, chiar oameni care se declară susținători ai drepturilor liberale individuale.

Diferențele dintre cele două categorii sociale au evidențiat, însă, și mai mult diferențele etno-culturale dintre englezii albi și restul populației. Englezii albi stau acasă, desenează curcubee și aplaudă, plantează flori în curte și se uita la una dintre zecile de emisiuni de la televizor dedicate carantinei. Populația BAME (ca să folosesc termenul politically correct de Black, Asian and Minority Ethnic) însă este preponderent cea care nu respectă restricțiile: se duc la moschei (chiar dacă sunt închise, stau în afara lor pentru rugăciuni), ies pe străzi, fac petreceri acasă, merg la fast-food, fac aproape tot ce făceau și înainte. Și de ce nu ar face asta, având în vedere că au străzile pentru ei și sunt evident nederanjați de poliția anti-rasistă. Diferențele acestea culturale se accentuează însă, și cu cât vă ține mai mult carantina, cu atât se vor manifesta mai activ în viitor.

Protect The NHS

Idolatrizarea NHS-ului (Serviciul de Sănătate Național) din UK este de-a dreptul jenantă. Medicii și personalul medical sunt niște eroi deificați care nu pot greși cu nimic niciodată, orice greșeală este imputată lipsei de bani din partea guvernului, este perfect normal să aștepți 8 ore la urgențe într-unul dintre cele mai mari spitale din țară cu infecție la inimă (a pățit-o un cunoscut). Toate acestea erau prezente și înainte în societatea britanică. Acum însă au ajuns la niveluri absolut șocante.

Apărarea acestui mitic NHS este atât de importantă pentru englezi încât toate măsurile sunt în numele acestuia. Atât de mult, încât ordinea inițială era Stay at home -> Save Lives -> Protect the NHS. Scopul final nu era salvarea de vieți, ci protejarea NHS-ului, pe principiul în Mama Rusie, tu protejezi NHS-ul. Trebuie menționat însă că guvernul a schimbat ordinea mantrei după ce probabil și-a dat seama de absurditate, dar încă au rămas suficiente afișe și anunțuri cu vechea ordine pentru a reaminti prioritățile.

Dacă România a aplaudat medicii o dată, în UK în fiecare joi la 20:00 se aplaudă pe stradă (dar în fața casei, să nu care cumva să încalci regulile). Clap for Carers încă există, la o lună după apariție. Geamurile (de la case, de la mașini, de la autobuze, de la trenuri) sunt pline cu curcubee sub care scrie Thank you NHS, la un nivel atât de mare încât curcubeul a devenit, de facto, simbol al NHS și a pierdut toate înțelesurile LGBT.

Dar de ce toate acestea? O parte din vină este simbolistica și branding-ul. NHS este o umbrelă asupra tuturor nevoilor medicale ale cetățeanului. Plătești pentru el prin taxe și primești servicii “gratuite”. Te programezi la doctorul de familie, te consultă (la 3 luni după ce ai sunat să te programezi), îți scrie rețetă gratuită (aproape gratuită, ai coplată de £8 oricât de mult ar costa medicamentele) sau îți scrie trimitere către spital pentru proceduri mai complicate (cu altă așteptare dacă mai ești în viață până atunci). Nu există input din partea pacientului. Toate acestea, cumulate cu faptul că numărul medicamentelor pe care le poți lua fără rețetă este de tot râsul, au făcut publicul britanic să nu aibă pic de cunoștințe medicale de bază (cel puțin spre deosebire de români). Totul aici se tratează cu ibuprofen, paracetamol sau medicamente de alergie și poate sirop de tuse pe baza de plante. Ca persoană care suferă din când în când de dureri dentare atroce, am nevoie de medicamente mai puternice de atât.

Dacă nu făceam stoc de analgezice din țară și stăteam doar în ce pot cumpără aici fără rețetă, pereții mei ar fi avut mult mai multe găuri. Dar eu sunt o persoană normală care știe ce medicament trebuie pentru ce afecțiune. Englezii însă funcționează doar pe paracetamol și ibuprofen, la un nivel la care doctorii prescriu aceste două panacee pentru orice:de la dureri de cap la lipsă de poftă de mâncare, la diaree sau constipație.

Pentru englezi NHS este o cutie neagră unde te prezinți, intri în cutie și ieși pe partea cealaltă vindecat. Viața reală nu funcționează așa, evident, dar asta cred englezii. De aceea, protejarea NHS-ului este raison-ul tuturor măsurilor de limitare a drepturilor. Cetățenii însă au mers mult mai departe decât ceea ce le cere guvernul: au încetat să se ducă la spital chiar și pentru urgențe (cineva m-a întrebat cu toată seriozitatea azi dacă se poate duce la urgențe pentru că și-a rupt piciorul). Și nu au încetat să se ducă la spital din frică de a lua virusul (ceea ce ar fi de înțeles), ci pur și simplu nu vor să ocupe timpul prețios al NHS cu problemele lor atâta vreme cât nu are legătură cu coronavirus.

Între timp, operațiile au fost anulate, pacienții au fost externați, spitale noi au fost deschise în centre expoziționale din orașele mari, totul în așteptarea valului de pacienți. După 187 de mii de cazuri și 28 de mii de morți, spitalele încă stau goale, iar pacienții care trebuiau operați de oricare dintre celelalte zeci de mii de afecțiuni care nu au izbucnit din Wuhan încă stau în casă.

Save Lives

Mai mult sau mai puțin, toate statele lumii au adoptat măsurile de limitare a libertăților personale în numele “salvării vieților”, cel puțin pe hârtie. Gradul de legitimitate a impunerii acestora diferă însă de la stat la stat, iar în UK intervine un aspect cultural mult diferit față de România. Pe scurt, în Anglia, statul are grijă de tine dacă pățești ceva din punct de vedere medical. Sistemul de suport familial pe care noi ne bazăm în caz că ni se întâmplă ceva există la un nivel mult mai mic decât la noi. Conceptul de “nanny state” (stat dădacă) este prevalent în extrem de multe situații în UK, dar în special în cazul celor cu probleme medicale și a bătrânilor.

Dacă în România contractul social inter-generațional spune că părinții (sau familia în general) au grijă de tine când nu poți avea singur, iar tu la rândul tău ai grijă de părinți când la rândul lor nu pot avea grijă de ei înșiși, în UK lucrurile nu stau deloc așa. În general, după 18 ani, copiii pleacă la facultate cu împrumut de la stat, de obicei în alt oraș la cămin sau într-o casa studențească, iar dacă se întorc să locuiască cu părinții după absolvire, le plătesc acestora chirie. Părinții nu se mai simt responsabili pentru copiii, iar la rândul lor, copiii nu se mai simt responsabili pentru părinți. De bunici nici nu se mai pune problema, evident.

Această caracteristică a societății britanice (care, ce-i drept, nu se aplică minorităților, este ceva specific albilor) este una dintre cauzele principale pentru numărul mare de morți atribuiți Covid-19. Legătura este cauzată de un lanț al consecințelor. Copiii, în general, nu primesc suport parental după ce împlinesc 18 ani. Din această cauză, ei nu se simt responsabili pentru părinți atunci când aceștia ajung la bătrânețe. De aici rezultă un număr extrem de mare de bătrâni în cămine de bătrâni, locuri unde virusul a făcut ravagii.

Aceeași situație se aplică și celor ce suferă vreo problemă medicală gravă în viața lor adultă. În loc să fie îngrijiți de familie, aceștia sunt îngrijiți de către stat. De aceea, când vine vorba de save lives, oamenii respectă ce zice statul deoarece, bineînțeles, statul este cel care trebuie să aibă grijă de cei vulnerabili. Statul știe mai bine, statul este dădaca care le da împrumuturi copiilor să meargă la facultate, are grijă de cei care nu mai pot avea grijă de ei, te convinge să nu mai bei atâta zahăr, te protejează de bigoți pe twitter și tot așa. O foarte mare diferență față de principiul liberalismului englez de altădată.

În concluzie

Coronavirusul a adus la suprafață, ca în multe alte țări, cele mai pronunțate trăsături ale popoarelor, cele mai mari defecte ale acestora, precum și diferențele dintre diversele grupuri din societate. În cazul României, a evidențiat și mai mult diferența dintre hipsterimea din marile orașe și ceilalți. În cazul Angliei însă, a evidențiat incapacitatea englezilor de a gândi pentru ei înșiși, inaptitudinea lor de a înțelege medicină de bază (datorită dependenței lor față de NHS), precum și lacunele contractului social inter-generațional și consecințele acestuia. Pe de altă parte însă, a scos la suprafață și mai mult diferențele culturale dintre populația albă și minorități, iar resentimentele dintre acestea se vor aduna la un moment dat, iar dacă rămân neadresate, consecințele vor fi extrem de grave.