FAQ (Frequently Asked Questions)

Please go through the FAQ before opening a ticket or attempting to contact us. This page is periodically reviewed and new questions are being answered.

Vă rugăm să parcurgeți întrebările de pe această pagină înainte de a deschide un bilet sau de a încerca să ne contactați. Pagina este revizuită și actualizată periodic.

For English, scroll down.

Începând cu episodul 195, Podcast de Week-end se distribuie parțial gratuit (primul segment) pe Youtube și integral prin fișier torrent.

Fișierul torrent aferent episodului se găsește în pagina Episoade complete în format magnet link.

Cei care aleg să se aboneze prin Patreon sau Subscribestar, precum și membrii Donors' Circle au acces la fișierul torrent.

La fiecare resetare de parolă, aceasta se postează ca actualizare în cea mai recentă postare de pe Patreon sau Subscribestar.

Dacă sunteți deja abonat(ă) prin Patreon sau Subcribestar, logați-vă în cont și intrați pe pagina noastră și fix prima postare din feed conține parola.

Dacă sunteți deja logat(ă), apăsați aici pentru Patreon sau aici pentru Subscribestar.

Parola este resetată periodic, la intervale neregulate, dar nu mai mici de patru săptămâni (o lună).

Vă atenționăm că în conformitate cu reglementările UE, platformele Subscribestar și Patreon percep taxă pe valoare adăugată (TVA).

Pentru cei ce aleg alte metode în afară de Subscribestar și Patreon, deschideți un bilet numai după efectuarea plății și în care descrieți situația (atașamentele sunt permise pentru dovezi).

Important! Solicitările trimise prin altă metodă decât deschiderea unui bilet vor fi ignorate. Vă rugăm nu prezumați că știm numele și e-mail-urile tuturor.

Toate persoanele care susțin financiar activitatea Freedom Alternative Network cu cel puțin 25 RON/lună sunt eligibile pentru accesul la episoadele complete din Podcast de Weekend, indiferent de metoda aleasă (PayPal, Revolut, peșin, etc).

Dacă nu ați primit deja parola, vă invităm să deschideți un bilet pe platforma noastră. Folosiți categoria Support și un e-mail valid la care vă putem contacta. Vă rugăm atașați dovada susținerii sau menționați în text aspecte ce ne permit să vă identificăm (username de Revolut, e-mail de PayPal, data, username de Telegram, etc). Ideal folosiți același e-mail asociat interacțiunilor dumneavoastră precdente cu noi.

Notă: Solicitările de parolă în mod gratuit vor fi ignorate! La fel și tentativele de negociere! Emisiunile nu se produc cu recunoștință, ci cu legitimații cu semnătura lui Mugur Isărescu.

Orice solicitare care NU este prin Sistemul Intern va fi de asemenea ignorată.

Donors' Circle este structura Freedom Alternative Network prin care răsplătim cei mai generoși susținători financiari cu conținut exclusiv precum și cu acces la conținut înainte ca acesta să fie publicat.

În prezent, circa două treimi dintre cei mai generoși susținători financiari ai noștri aleg să folosească grupul de Telegram ca punct de întâlnire și distribuție.

Accesul în grup pentru susținători de pe Patreon și Subscribestar se face accesând link-ul de invitație de pe pagina noastră din platforme. Nu există un plafon maxim dar există un minimum. Vă rugăm verificați aici dacă vă calificați pentru accesul în acest grup.

Prezența în Donors' Circle este strict voluntară și reprezintă un privilegiu, nu un drept.

O parte din conținutul disponibil pentru Donors' Circle este exclusiv în grupul de Telegram. Spre exemplu, videoclipurile exclusive sunt dificil de distribuit într-un mod discret în afara grupului de Telegram.

Cu acestea spuse, alte aspecte pot fi accesate și fără. Accesul la sistemul intern este disponibil tuturor celor care se califică pentru Donors' Circle fără a fi nevoie să fiți în grupul de Telegram. Începând cu episodul 211, și Podcast de Week-end este disponibil prin sistemul intern. Pagina DC Resources a fost creată printre altele pentru a veni în întâmpinarea celor care nu sunt pe Telegram.

Dacă vă aflați în aceaastă situație, vă rugăm să deschideți un bilet și să prezentați cazul și vom încerca să găsim o soluție împreună. Folosiți categoria Support și un e-mail valid.

Începând cu luna ianuarie 2024, accesul la Sistemul Intern a fost parțial deschis în vederea fluidizării activităților conexe dar și transparentizării acestora.

„Biletele” sunt asimilabile unor documente interne din orice instituție cărora ulterior le sunt atribuite etichete (prioritate, acces, nivel de clasificare, primit/analizat/rezolvat și alte etichete). Prin deschiderea unui bilet ne atrageți atenția asupra unui subiect.

Captură ecran la intrarea în sistemul intern

Pentru a deschide un bilet accesați https://services.freedomalternative.com/ și în colțul din dreapta-sus apăsați pe butonul Open Ticket. Vă rugăm să folosiți categoriile potrivite și nu exagerați cu atașamentele. Abuzul de sistemul de ticketing duce la blocarea accesului dumneavoastră iar excesele recurente pot duce la restricționarea întregului sistem intern.

Categoriile relevante:

Video workflow - propuneri de videoclipuri

Article for FAN - propuneri de articole pe acest website (inclusiv propuneri de la autori noi)

Discord-related - Self-explanatory. Orice problemă legată de serverul de Discord

Support - Cereri de parole, blocaje de plată sau alte reclamații

Torrent - Probleme întâmpinate la accesarea conținutului distribuit prin torrente, inclusiv cereri de seeding sau torrente noi.

Atenție! Parcurgeți întâi secțiunea FAQ și urmați instrucțiunile înainte de a deschide un bilet! Biletele care conțin solicitări deja răspunse în această secțiune vor fi ignorate și etichetate drept spam (ceea ce duce și la ignorarea biletelor ulterioare).

Paywall-ul pentru articole este deocamdată în faza de testare și nu este activă nicăieri cu excepția paginilor marcate ca atare (și a căror conținut este irelevant).

Procedura pentru paywall-ul articolelor va fi publicată când această funcție va fi activată.

Fișierele torrent pot da bătăi de cap, în special celor mai tineri care nu au prins epoca popularității lor.

Fișierele torrent sunt fișiere mici care conțin doar adresele în cyberspațiu a fișierelor complete. Fișierele complete sunt găzduite de oameni obișnuiți pe calculatoarele lor. În cazul nostru, nici măcar fișierul torrent nu este găzduit pe serverele noastre ci doar textul lor, numit și magnet link.

Multe dintre browserele populare astăzi pot da bătăi de cap la accesarea unor asemenea link-uri. De aceea, recomandăm cu insistență folosirea Mozilla Firefox sau derivatul Pale Moon pentru a evita acest tip de dureri de cap.

Există peste 100 de progrămele cu ajutorul cărora se pot descărca torrenți (numiți și clienți torrent). Noi recomandăm cu insistență folosirea qBittorrent întrucât nu conține reclame și este gratuit și perfect legal de folosit.

Ocazional, în special dacă fișierul torrent abia a fost publicat, pornirea descărcării poate fi anevoioasă. În astfel de situații, folosiți funcția force reannounce (o găsiți efectuând click dreapta pe descărcarea aferentă) pentru a grăbi (re)conectarea la parteneri (peers).

Dacă nu identificați surse (seeds) sau au trecut peste trei ore de când încercați să descărcați și nu ați progresat deloc, deschideți un bilet folosind categoria torrent și vom încerca să găsim o soluție, acolo unde este posibil.

Atenție: Folosiți un e-mail valid pentru a putea fi contact(ă). Biletele fără e-mail valid vor fi ignorate.

Discord

Deciziile administrației de pe Discord sunt definitive. Dacă ați făcut apel la decizie acolo și v-a fost respinsă cererea, acel răspuns este prezumat definitiv. În general interdicțiile sunt rareori permanente dar și rareori mai scurte de 6 luni.

Dacă ați părăsit serverul de Discord fără să vi se fi aplicat vreo sancțiune, la reintrare veți fi însă supus din nou procesului de vetting.

Deciziile din procesul de vetting sunt prezumate definitive.

Abuzul de categoria ”Discord-related” din sistemul intern se sancționează cu restricționarea accesului.

Telegram

Freedom Alternative Network operează 5 grupuri de Telegram, după cum urmează: Unul cu acces public total (News Feed), unul cu acces public filtrat (Public Chat) și trei cu acces restricționat.

Nu există niciun motiv pentru a fi exclus nimeni de la News Feed. Dacă vă regăsiți în afara acelui grup, încercați să reintrați. Cel mai probabil este vorba de o eroare la capătul dumneavoastră.

Grupul Public Chat are parte de protecție parțial automată împotriva boților crypto și alte tipuri de spam. Este posibil ca accesul să vă fi fost respins ca urmare a faptului că nickname-ul vă semăna prea mult cu a unui serviciu automat(izat) de spam. În aceste situații, recomandăm contactarea unui administrator sau, și mai bine, deschiderea unui bilet în categoria Support în care explicați situația.

Dacă însă ați fost exclus(ă) după admitere, vă rugăm să citiți ghidul de participare în chat-ul public înainte de a încerca să faceți apel la decizie. Au existat situații de excluderi automatizate din motive greșite, însă acestea sunt și au fost rare. În cazul excluderii pe motiv de încălcări repetate a regulilor, revenirea asupra deciziei se face cel mai devreme după 6 luni și între 6 și 12 luni în cazul abaterilor grave și repetate.

Dacă ați părăsit grupul (accidental sau intenționat) fără să vă fi fost aplicată o sancțiune puteți oricând reveni. La revenire va trebui să așteptați să vă fie validată intrarea, la fel ca și tuturor celorlalți utilizatori noi.

În cazul grupurilor cu acces restricționat regulile sunt cu totul diferite și nu sunt supuse opiniei publice.

In English:

Starting from January 2024, access to the internal system has been partially opened with a view to further aid the workflow and increase the degree of transparency.

The ”tickets” are similar to internal documents in any institution. A ticket then gets various labels (priority, access, classification, received/pending/solved etc.). By opening a ticket you draw our attention to an aspect.

To open a ticket head towards https://services.freedomalternative.com/ and on the upper-right corner press Open Ticket. Please use appropriate categories and avoid exaggerating with the attachments. Abuse of the ticketing system leads to blocking your access and repeated excesses will lead to restricting the entire system.

Relevant categories for the public:

Video workflow - video proposals

Article for FAN - submit your own article here or require one to be written

Discord-related - Self-explanatory

Support - Password requests, various hurdles and other complaints

Torrent - Any issue concerning accessing our torrent files, including requests for new ones.

Attention! Please first read the FAQ page and follow the instructions before opening a ticket! Tickets that contain requests whose solution is already provided on this page will be ignored and labeled as spam (which leads to ignoring your further tickets as well).

Paywalled articles have not been enabled yet. The procedure for that will be published here when appropriate.

Click here to see if you qualify.

The Donors' Circle is Freedom Alternative Network's structure by which we are trying to reward our most generous financial supporters with exclusive content and early access to content prior to publication.

As of now, about two thirds of our most generous supporters choose the Telegram group as a rendez-vous point.

Access to that group for those using Patreon and Subscribestar is done using the invite link on our pages there. There is no maximum threshold, but there is a minimum. Please check here if you qualify.

Presence in the Donors' Circle is strictly voluntary and represents a privilege, not a right.

A part of the content aimed at the Donors' Circle is only available through the Telegram group. For instance, exclusive videos are quite difficult to distribute discretely outside of that group.

However, other facets can be accessed without using Telegram at all. Access to the internal system is available to all who qualify for the Donors' Circle without being required to be in the Telegram group. However, you will not be instantly notified when a new podcast is made available. Starting with episode 211, the Romanian-language podcast is available through the internal system as well. The page DC Resources was created, in part, also with a view to welcome those who can't/won't use Telegram.

If you are in this situation, please open a ticket and state your case and we'll try to find a solution together. Please use the category Support and a valid e-mail address.

Torrent files can be quite a headache, especially for the younger folk who weren't around during the time of their highest popularity.

Torrent files are small files that only contain the cyberspace link of the complete files. The complete files are hosted by regular people on their computers. In our case, routinely not even the torrent file is hosted on our servers - but only a small piece of text known as magnet links.

Many of the popular web browsers today can provoke quite a headache when attempting to access magnet links. Which is why we strongly recommend that you use Mozilla Firefox or its derivative Pale Moon as these are the browsers least likely to give you a hard time when interacting with magnet links or torrent files.

There are over 100 pieces of software that act as torrent clients. We recommend that you use qBittorrent because it is free, perfectly legal to use and doesn't contain adware and other associated bloat that is now far too common with freeware/freemium software.

Occasionally, especially if the torrent file has just been published, starting the download can be very slow. In such situations, please use the function force reannounce (right click on the corresponding download and you'll see it) in order to hurry up the (re)connecting to other peers.

If you don't identify any new seeds or over three hours have passed since you've been trying to download and have gotten nowhere, please open a ticket using the category torrent and we will try to find a solution where it is possible.

Important note: Please use a valid e-mail address so we can contact you. Tickets without a valid e-mail address will be ignored.

Discord

The decisions made by the Discord administration are definitive. If you appealed the decision there and you were rejected, that response is presumed definitive. Generally bans are rarely permanent but also rarely shorter than 6 months.

If you have left the Discord server without being kicked out or sanctioned in any way, you will be allowed back in provided that you pass the vetting process like any other new user.

The decisions made during the vetting process are also presumed definitive.

Abusing the "Discord-related" category in the ticketing system will lead to blocking your access to it.

Telegram

Freedom Alternative Network operates five authorized Telegram group as follows: One with total public access (the News Feed), one with filtered public access (the Public Chat) and three with restricted access.

There is no reason for anyone to be excluded from the News Feed. If you find yourself outside of that group, just try to get back in. Most likely it's an error on your end.

The Public Chat has a partially automated protection system against spam and crypto bots. It is possible that your access was denied as a result of your nickname resembling too much with a past-encountered spam bot, crypto bot or other forms of automated processes. In such situations, we recommend that you contact an administrator or, even better, open a ticket in the Support category and explain the situation.

If you were, however, excluded after having been a member, please read the guidelines before attempting to appeal the decision. There were situations of automated bans for wrong reasons, but those were and are relatively rare. If you have been excluded for repeated breaking of the rules, we will revise that decisions six months later. And even more, up to 12 months later, in the case of severe and repeated offenses.

If you have left the group (accidentally or intentionally) without having been sanctioned in any way, you can come back whenever you like. Upon return you will have to wait for your entry to be green-lit, just like with every other new user.

In the case of restricted groups, there are different rules and are not subjected to public opinion.