Obligativitatea purtării măștii de protecție pe durata stării de alertă [Opinie judecător]

Potrivit art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020, intrată în vigoare la data de 18 mai 2020, pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

Art. 1 al Ordinului comun nr. 874/81/2020, publicat în Monitorul Oficial în 22 mai 2020, prevede că  „Pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

Punctul I al Anexei, denumit „Purtatul măștii”, stabilește:

  1. obligații pentru angajator în vederea prevenirii contaminării angajaților cu virusul SARS-CoV-2;
  2. măsuri generale;
  3. excepții de la regula obligativității purtării măștii, care se referă la angajați;
  4. instrucțiuni privind utilizarea corectă a măștilor.

Obligațiile angajatorului/conducătorului instituției privind purtatul măștii sunt:

a) angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;

b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor stabili condițiile purtării măștii pentru angajați;

c) responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă va face instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM).”

În ce privește măsurile generale, Anexa ordinului prevede doar că „Masca trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații.„, fiind aproape o reluare a dispozițiilor din art. 1 citat mai sus, cu două nuanțe, în sensul că în locul sintagmei: „se instituie obligativitatea”  s-a folosit sintagmaMasca trebuie purtată„, iar noțiunea de mască de protecțieeste înlocuită cu termenul mască

Referitor la excepțiile de la regula obligativității purtării măștii, Anexa Ordinului face atât o enumerare a  acestor excepții, cât și a condițiilor în care „pot exista unele excepții„.

Astfel, excepțiile sunt următoarele: a) angajatul este singur în birou; b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare; c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.); d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane; e) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă; f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Încadrarea unui angajat într-una din situațiile de excepție enumerate mai sus se face  de medicul de medicina muncii al unității „în funcție de evaluarea riscului”.

Instrucțiunile pentru utilizarea corectă  a măștilor prevăzute în anexa Ordinului, sunt următoarele: a) Măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun. b) Înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. c) Masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat. d) Masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). e) După folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor. f) Nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale. g) În cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este recomandată în orice circumstanță (de exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu).

Instrucțiunile pentru utilizarea corectă a măștilor au caracter de recomandare, fiind practic imposibilă verificarea respectării acestora de vreun agent al statului.

Din analiza acestui act normativ putem concluziona că nu interzice accesul cetățenilor fără mască în spațiile publice închise, spații comerciale și la locul de muncă, eventuala nerespectare a obligativității purtării măștii putând fi constatată și sancționată numai de către agenții și ofițerii de poliție, subofițerii și ofițerii de jandarmi și polițiștii locali,  cu amendă contravențională de la 500 la 2500 lei (art. 67 alin. 2 lit. c) și art. 66    lit. a) din Legea 55/2020).

Cross post

Magazinele nu sunt obligate să-și termometrizeze clienții [Opinie judecător]

După ce în mod abuziv unele hipermarketuri au practicat un așa-zis triaj epidemiologic al clienților, refuzând accesul acelora care nu coborau fruntea pentru a fi termoscanați de personalul de pază, casieră sau femeia de serviciu, a apărut și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministrului de Interne nr. 84/22.05.2020  privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.

Fără să facem o examinare prea amănunțită a ordinului și păstrându-ne opinia despre această măsură, ca fiind o restrângere a unor drepturi fundamentale  luată cu încălcarea  Constituției României, întrucât numai Parlamentul, prin lege, poate restrânge drepturi și libertăți fundamentale, nu și membrii Guvernului prin acte normative de rang inferior legii,  nefiind respectat nici  principiul proporționalității cu situația care a determinat-o,  constatăm că magazinele nu sunt obligate să-și termometrizeze clienții.

Astfel, deși art. 2 prevede că pe durata stării de alertă, atât instituțiile și autoritățile publice, dar și operatorii economici și profesioniștii au obligația de a-și organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexă, citind anexa constatăm că regulile triajului epidemiologic se pot aplica doar persoanelor care intră într-un sediu de birouri al operatorului economic sau profesionistului, nu clienților unui magazin sau unei unități prestatoare de servicii.

Potrivit Anexei Ordinului:

Pentru alte persoane decât personalul angajat:

a) Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă.

b) În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție.

c) Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.

Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:

a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3ºC);

b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).

În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.

Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.

Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3ºC, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.”

Prin  urmare, cum ar putea un hipermarket, magazin de cartier,  o farmacie, frizerie, un service auto, o benzinărie etc:

  1. să asigure personal specializat care să măsoare temperatura clienților prin termometru noncontact și să observe eventualele semne și simptome respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată)?
  2. să asigure locuri speciale pentru ca această termometrizare și observare să aibă loc, dar și pentru a permite clienților starea de repaus, după care se va repeta termometrizarea?
  3. să înregistreze biroul, camera/departamentul unde clientul va merge?
  4. să asigure personal de însoțire a fiecărui client în incintă?

Fără nicio îndoială această modalitate de triaj epidemiologic se poate face doar pentru persoanele care vizitează un sediu social de birouri.

Trebuie să precizăm că posibilitatea instituirii obligativității triajului epidemiologic  prin ordin de ministru a fost introdusă  de art.13 din Legea nr. 55/2020, lege care însă nu prevede vreo sancțiune pentru nerespectarea  acestei obligații de către instituțiile publice sau operatori economici (a se vedea art. 65 care prevede faptele care constituie contravenții).

În concluzie, chiar dacă apreciem că termometrizarea ar fi o metodă de prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2, deși acest scop e puțin probabil să se realizeze, întrucât specialiștii ne-au tot spus că majoritatea celor infectați sunt asimptomatici, deci nu au o temperatură corporală mai mare  de 37 grade celsius, iar diagnosticul nu se pune pe baza temperaturii corporale, cred că ar trebui să cerem operatorilor economici ca înainte de se apuca de termometrizarea clienților să îndeplinească cele 4 condiții impuse de anexă.

Cross post

Știrile false emise de Statul Român (antologie)

Antologia bâlbelor, contradicțiilor și știrilor false emise pe perioada epidemiei de SARS-CoV-2 de către autoritățile române. Aceleași autorități care v-au îndemnat insistent să vă informați doar din ”surse oficiale” și să ”respectați recomandările autorităților competente”.

Cronologic și, firește, neexhaustiv:

27 ianuarie. Adrian Streinu-Cercel, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” despre focarul de coronavirus din Hubei: ”e un punctișor pe harta Chinei. Înseamnă că riscul ca un astfel de caz să ajungă în România e substanțial redus” (via Digi241)

22 februarie. Raed Arafat, secretar de stat MAI și șef DSU: ”Dacă vine cineva dintr-o zonă extrem de afectată, atunci clar că va intra în carantină de 14 zile.” (Hotnews) 2
Întrebare: câți din cei 1.279.000 repatriați de la începutul pandemiei și până în 4 mai (cifre Ludovic Orban, v. infra) au fost carantinați în total? Dar din cei 30.000 care au trecut duminică (17 mai) prin vama Nădlac fără a fi supuși controlului epidemiologic? 3

24 februarie. Raed Arafat despre primul caz suspect de coronavirus, o persoană din Râmnicu Sărat, repatriată din Italia: ”Doamna nu are nicio problemă la acest moment. E asimptomatică” (DigiFM) 4. O zi mai târziu, 25 februarie, Claudiu Damian, manager Spital de Urgență Buzău precizează: ”[Persoana] a fost izolată la UPU, deoarece prezintă simptome de coronavirus”. În seara aceleiași zile, un comunicat oficial al Ministerului Sănătății anunță că rezultatul testului este negativ, persoana nefiind de fapt infectată (Știrile ProTV) 5.

25 februarie. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentant al României la OMS, declară la TVR: ”Infecția poate fi prevenită prin măsuri igienice simple La temperaturi de peste 20 de grade, virusul se inactivează. Lipsa de la scoală este o măsură excesivă Putem să facem altceva: să suspendăm permanent cursurile pe parcursul iernii că sunt foarte multe viroze iarna și eventual să facem cursuri vara când sunt mai puține viroze respiratorii (Știrile TVR) 6.

27 februarie (data confirmării primului caz). Postare Klaus Iohannis pe pagina sa oficială de Facebook: ”…nu există niciun motiv real de panică. Infecția cu acest virus provoacă în marea majoritate a cazurilor doar simptome ușoare, dureri în gât, tuse și febră, ca în orice răceală” 7.

27 februarie. Streinu-Cercel despre Covid-19: ”noul virus este de 10 ori mai slab decât virusul gripal” (interviu Digi24) 8.

27 februarie. Horațiu Moldovan, secretar de stat MS: ”Din câte ştiu eu , la începutul săptămânii viitoare vor fi în România 5 milioane de măşti, 25 tone de biocide specifice” (RoHealthReview) 9.

27 februarie. Primul român depistat pozitiv, din județul Gorj, contrazice versiunea oficială a autorităților, potrivit cărora ar fi intrat în contact cu un cetățean italian între timp confirmat pozitiv: ”Nu am avut nicio treabă cu acel italian l-am văzut doar trei secunde și atât, era la o distanță de 20-30 de metri de mine, nu am dat mâna cu el, nu am fost cu el la vânătoare, nu am avut chefuri împreună Nu știu de unde s-au scos chestiile astea. Toată lumea spune numai prostii” (Libertatea) 10, 11.

29 februarie. Raed Arafat: ”Totul depinde de vaccin. Măsurile de acum sunt luate temporar până apare vaccinul” (Știrile ProTV) 12. Același Raed Arafat, după doar 11 zile, pe aceeași temă a vaccinului: ”cel puțin un an, un an jumate – ăsta este orizontul pe care-l dau specialiștii” (TVR) 13.

1 martie. Începe să fie difuzat intens, la televiziuni și pe platformele sociale, infograficul Grupului de Comunicare Strategică, care recomandă: ”Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea unor oameni bolnavi”. Două luni și jumătate mai târziu, portul măștii în spații publice închise devine obligatoriu prin lege.

2 martie. Adrian Marinescu, medic primar infecționist la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș: testul pentru coronavirus folosit în România este foarte performant, are cea mai mică rată de rezultate fals negativ (G4Media) 14
Versus cazuri din realitate:
– Tg Mureș: pacient internat la data de 4 aprilie, cu simptome gripale. În 2 mai, deci după aproape o lună, timp în care au dispărut și simptomele, i se efectuează un al 7-lea test, și acesta tot pozitiv. Ce îi spun medicii: ”ştim că sunteţi bine, dar nu vă putem externa, pentru că legea nu ne permite asta. Staţi calm până ies două teste negative.” (Libertatea) 15; sau
– Arad, luna aprilie: O femeie este internată cu rezultatul testului negativ, și apoi externată cu rezultat pozitiv (Mediafax) 16; sau
– Iași, tot luna aprilie: în interval de 17 zile, o infirmieră este testată de patru ori (toate testele fiind moleculare). Rezultatele testelor, în ordine: negativ, pozitiv, negativ, pozitiv (Libertatea) 17.

4 martie. În contextul crizei sanitare, ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, anunță într-un video pe pagina sa de Facebook că ”tot ce s-a negociat a fost acceptat. România are un plan de reducere a deficitului sustenabil și credibil, acceptat în totalitate de Comisia Europeană…”. La solicitarea Hotnews, Comisia Europeană răspunde: ”în această etapă, nu am primit încă un plan de la autoritățile române pentru reducerea deficitului bugetar.” 18

6 martie. Cătălin Apostolescu, purtător de cuvânt al Institutului Matei Balș: comparativ cu forme mai vechi de coronavirus, în cazul cărora ”99,9% dintre îmbolnăviri erau ușoare”, noul tip ”este o idee mai agresiv, în sensul că vreo 95% sunt cazuri ușoare, iar 5% sunt cazuri severe și chiar mortale” (Hotnews) 19.
Fact check: la nivel global, la data de 19 mai (ora 15:00), din totalul de 2.672.181 cazuri active, doar 45.166, adică 1,7%, erau serioase sau critice 20.

11 martie. O postare pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Sănătății include într-un tabel Franța, Germania și Spania în așa-numita ”zonă roșie”. După circa o oră și jumătate, pagina de Facebook a MAI anunță că ”nu s-a luat o decizie referitoare la includerea Franței, Germanii și Spaniei în ‘zona roșie’. Postarea de pe contul MS este prompt ștearsă (NovaTV) 21.

12 martie. Opinia specialistului Streinu-Cercel: ”Alcoolul sanitar nu este bun, nu folosește la nimic. Spirtul medicinal nu e bun” (Antena 1) 22. O zi mai târziu, pe pagina oficială de Facebook, Ministerul Sănătății precizează: ”Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă folosirea alcoolului sanitar (spirt medicinal) ca măsură de prevenire a infecției cu coronavirus”; ”alcoolul sanitar (etanol 70%) poate fi folosit pentru dezinfectarea suprafeţelor atinse frecvent” (MS) 23.

18 martie. Același Streinu-Cercel despre testări: ”Când ești la început de epidemie, testarea este utilă. Noi nu mai suntem de mult la început de epidemie. Noi ne-am trezit în plină pandemie. Deci noi ne-am trezit cu cazuri cat se poate de reale pe teritoriul României și nu ai ce să testezi. Ce să mai testez acum?” (A3 via ziare.com) 24.

20 martie. Victor Costache, la acel moment încă ministru al Sănătății: ”Sper să avem încă o mie de ventilatoare, de săptămâna viitoare” (Digi 24) 25.
Bun, le aveți?

20 martie. Emoții la Giurgiu. Președintele CJ: ”DSP mai are în acest moment doar 6 teste pentru coronavirus”; șefa DSP: ”NU este așa, DSP are în stoc circa 500 teste” (Gândul) 26.

22 martie (data primului deces înregistrat în România). Streinu-Cercel: ”Nu este legătură între prezența virusului și decesul pacientului. Pacientul a murit de un cancer terminal. Faptul că avea și coronavirus e cu totul altceva. Nu are legătură una cu alta” (TVR) 27.

22 martie. Nelu Tătaru, la acel moment secretar de stat la ministerul Sănătății, confirmă știrea că României îi vor fi furnizate 2 milioane de teste din Coreea de Sud (Digi24) 28.
Întrebare: au ajuns, unde sunt?

22 martie. Raed Arafat despre posibilitatea transmiterii virusului prin intermediul hainelor: ”virusul nu se ia de pe haină, decât dacă cineva a strănutat pe tine”. O a doua opinie – Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase a spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara: ”pentru a evita contaminarea prin haine, când ajungi acasă, după ce te-ai spălat pe mâini, te dezbraci de hainele de stradă, le pui pe balcon sau într-un loc prestabilit, care să poată fi dezinfectat şi poți face un duș sau după ce te speli din nou pe mâini, te îmbraci în hainele de casă. Hainele de strada este bine să le lași 24-48 de ore, dacă nu le poți dezinfecta sau călca la temperatură mare” (B1TV) 29.

23 martie. Declarația vicepremierului Raluca Turcan, potrivit căreia ”sunt trei etape posibile [adică ”scenarii”, n.n], cel puțin din perspectiva mea , iar al treilea ar fi al repetării anului” (RFI) 30 este contrazisă la câteva ore distanță de ministrul Educației, Monica Anisie: ”scenariul acesta al înghețării anului școlar nu este luat în calcul” (edupedu.ro) 31.

24 martie. Autoritățile anunță obligativitatea declarației pe proprie răspundere și postează pe site-ul MAI formularul descărcabil. În mai puțin de 48 ore, formularul este schimbat (ziare.com) 32.

25 martie. Victor Costache anunță că va fi testată întreaga populație a municipiului București (Mediafax) 33. Două zile mai târziu, Costache este ”demisionat”.

26 martie – 7 aprilie, DSP Buzău: două persoane repatriate din Italia, testate pozitiv și internate, sunt externate pe 26 martie după un test dublu negativ. Pe 6 aprilie sunt testate din nou, depistate pozitiv, în forme asimptomatice, și reinternate (GCS via Digi 24) 34.

28 martie. Într-o intervenție telefonică la Antena3, Horațiu Moldovan clamează că în România s-ar efectua 3.500 teste pe zi, la fel ca în Franța. Informația este falsă în ambele componente: în realitate, la acel moment, România făcea doar 1600-1800 teste zilnic, iar Franța efectua în medie 10.000 teste zilnic (France3 via PresaCurată) 35, 36.

28 martie. Nelu Tătaru, recent instalat ministru al Sănătății: ”Au venit peste 200.000 de conaţionali până în acest moment și ne aşteptăm la încă 200.000 până în sărbătorile pascale” (Observator News) 37. Versus Ludovic Orban (4 mai): ”Din 23 februarie, de când, practic, am monitorizat toate intrările în România, s-au întors 1.279.000 de cetăţeni români” (Agerpres) 38.

29 martie. Nelu Tătaru: ”în acest moment avem o capacitate de 2.000-2.300 de paturi, odată cu intrarea celor 36 de spitale plus specialităţi tip dializă sau alte patologii, care au infecţie coronavirus, vom mai aduce un surplus de 8.000 de paturi” (economica.net) 39.
Două întrebări: a.) le-ați adus? b.) dacă da, ce faceți cu ele? Pentru că numărul maxim de cazuri active în România s-a înregistrat pe 29 aprilie – 7.734 (din care 247 în secții ATI), iar de atunci numărul lor se menține pe un trend descrescător.

30 martie. GCS anunță în aceeași zi 13 decese la spitalul județean Suceava, ulterior DSP precizând însă că decesele se produseseră de-a lungul întregii săptămâni 22-29 martie (Mediafax) 40. Pe site-ul GCS, comunicatul inițial este înlocuit cu o ”variantă rectificată” 41.

30 martie. Încă o rectificare a GCS: numărul persoanelor vindecate este de fapt 209, și nu 180, așa cum se comunicase inițial (Hotnews) 42, iar numărul deceselor 46, și nu 44 (RELR) 43.

30 martie. Streinu-Cercel: ”Acest virus parșiv se ascunde în praf și mizerie. De aceea, am rugat pe toată lumea, toate autoritățile locale, să spele bine străzile, gardurile, parcurile, pentru că acolo se găsește virusul” (Antena3) 44. Comunicat din 16 mai al Organizației Mondiale a Sănătății: ”Pulverizarea spațiilor exterioare, cum sunt străzile sau trotuarele, nu este recomandată pentru eliminarea virusului SARS-CoV-2 sau a altor agenți patogeni pentru că dezinfectantul este inactivat de murdărie În plus, străzile și trotuarele nu sunt considerate rezervoare de infectare cu COVID-19 [iar] pulverizarea de dezinfectanți, chiar și în exterior, poate fi periculoasă pentru sănătatea umană” (Agerpres) 45.

31 martie. Continuă întârzierile în comunicările deceselor, ceea ce viciază acuratețea curbei deceselor zilnice în timp, generând senzația că situația s-ar agrava. Astfel, decesul nr. 79 anunțat la această dată de GCS (femeie, 84 ani, București) s-a produs de fapt în 27 martie (MS) 46.

2 aprilie. GCS anunță pentru județul Caraș-Severin 13 cazuri de persoane depistate pozitiv, din care s-au vindecat și au fost externate… 23 (Libertatea) 47.

2 aprilie. Informația din ziua precedentă comunicată de GCS cu privire la două cadre medicale din județ care ar fi infectate este infirmată de DSP Alba (G4Media) 48.

3 aprilie. Nouă rectificare a GCS: în județul Timiș sunt înregistrate nu 2, ci 28 cadre medicale infectate cu noul coronavirus (tion.ro) 49.

4 aprilie. GCS anunță un total de 141 morți. În scurt timp, INSP corectează informația: cazul 137, al unei bătrâne de 82 de ani din Galați, de fapt nu decedase (G4Media) 50.

5 aprilie. Anunț șocant al secretarului de stat Horațiu Moldovan: ”sunt deja 3 medici care și-au pierdut viața din cauza acestei infecții”. În puțin de oră, informația se dovedește a fi falsă (Antena 3, GCS) 51.

6 aprilie. Horațiu Moldovan: ”numărul de testări a ajuns la 3.000 pe zi. Este o cifră care e în creștere…. constantă” (TVR) 52.
Fact check: conform raportărilor GCS, din cele 8 zile premergătoare declarației (29 martie – 5 aprilie), în doar două numărul testelor a depășit 3000/zi: 1643; 1551; 1955; 1874; 3174; 4435; 2531; 2364 (vezi imaginea atașată B).

7 aprilie. La B1TV, Horațiu Moldovan recidivează în a compara numărul de teste și afirmă că România ar efectua 3.500 teste pe zi, Franța 5.000, iar Germania 6500 53.
Fact check. În realitate, conform datelor GCS, numărul zilnic mediu de teste efectuat în România în perioada 1-7 aprilie a cifrat doar 2.700. Comparativ, Germania efectuase în perioada 29 martie – 5 aprilie cca. 58.265 teste zilnic, iar Franța, în perioada 31 martie – 7 aprilie cca. 15.570 (OurWorldInData / ECDCP, v. și imagine atașată C).

7 aprilie. GCS raportează cu întârziere 8 decese din județul Arad care s-au produs în realitate la datele de 28 martie, 30 martie, 31 martie (patru), 4 aprilie și 5 aprilie (debanat.ro) 54. ”Pentru a elucida situația a fost trimisă o echipă de medici epidemiologi de la INSP-CRSP Timișoara la fața locului” (GCS/MS) 55.

14 aprilie. DSP Suceava corectează cifrele comunicate de GCS la nivelul județului: numărul total de cazuri confirmate est de 1706, și nu 1733, numărul noilor cazuri înregistrate în ultimele 24 ore fiind de doar 40 (GCS / Monitorul de Suceava) 56, 57.

15 aprilie. Klaus Iohannis mimează în cadrul unei declarații de presă surprinderea față de ”un așa-zis acord încheiat între Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxă” (Digi 24) 58. Comentariul lui Marcel Vela, ministrul de Interne: ”eu, înainte de a face un lucru, e normal că îl anunț pe primul ministru și pe președinte. Ambii erau la curent cu ce am anunțat aseară” (Mediafax) 59.

17 aprilie. GCS prezintă decesul nr.402: femeie de 84 ani, din Vrancea, testată pozitiv pe 11 aprilie, decedată pe 17 aprilie, se internează la spital pe… 23 aprilie (știri oficiale.ro) 60.

21 aprilie. Declarație Klaus Iohannis: ”Deci, persoanelor în vârstă le spun clar: stați liniștiți! Nu vine nimeni să vă ia de acasă, să vă ducă în carantină, nu vine nimeni să vă impună lucruri inumane” (video pagina oficială FB) 61. Similar, Arafat (31 martie): ”nu este vorba despre o internare forţată a bolnavului COVID pozitiv în orice spital. Este o forţare pentru a se lua decizii potrivit stării pacientului pentru a-i salva viaţa. Aici vorbim de urgenţe” (Digi24) 62.
Versus realitatea: la 11 mai, unei bătrâne asimptomatice în vârstă de 83 de ani din jud. Bistrița, care, depistată pozitiv, refuză internarea, i se deschide dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor (Hotnews) 63.

21 aprilie. Klaus Iohannis se preface încă o dată luat prin surprindere: ”într-un astfel de plan, cineva [sic] propunea de exemplu o măsură aberantă – aberantă, altfel nu pot să-i spun – cum că persoanele peste 65 de ani să fie carantinate, ba chiar să fie luate de acasă și duse în anumite zone de carantină” (pagina oficială FB, 21 aprilie) 64. Referința nenominală vizează așa-zisul plan ”Vacanța Mare” al prof. Streinu-Cercel, la acel moment manager al Institutului Matei Balș și șef al comisiei științifice speciale anti-covid a Ministerului Sănătății (ulterior revocat din funcție de ministrul Tătaru).

23 aprilie. Klaus Iohannis: ”avem o creștere semnificativă a cazurilor confirmate în ultimele 24 de ore Suntem încă pe un trend ascendent al epidemiei!” (ziare.com) 65.
Fact check: fals în ambele privințe; conform datelor oficiale ale GCS, numărul de noi cazuri înregistrate în respectiva zi (386) era mai mic decât în intervalul precedent de 24 ore (468), mai mic decât pe 16 aprilie (491) și în fapt pe o tendință descrescătoare încă din data de 11 aprilie, atunci când se înregistrase valoarea maximă de 523 noi cazuri (v și imagine atașată D).

24 aprilie. Ludovic Orban: Am crescut capacitatea de testare. În ultimele intervale de 24 ore s-au efectuat peste 7.000 de teste zilnic” (Mediafax) 66.
Fals. Număr zilnic de teste (pe 24 ore) efectuate în România în cele șapte zile premergătoare declarației (inclusiv), conform informărilor zilnice ale GCS: 5186; 2620; 4880; 3061; 4805; 6979; 8266. Număr zilnic mediu de teste efectuate de la data primului caz pozitiv și până pe 17 mai: 3933,5 (GCS) 67 (v. și imaginea atașată B).

27 aprilie. Klaus Iohannis, motivându-și decizia de a nu redeschide școlile pe parcursul actualului an școlar: ”Am dorit și să aflăm ce se întâmplă acolo unde experimental s-au deschis școlile. Avem un exemplu din Franța, unde într-o provincie s-a deschis experimental școala, și experimentul nu a decurs foarte bine. După puține zile, zeci de elevi au fost testați pozitiv și mai mulți dascăli au ajuns, în doar câteva zile, la terapie intensivă” (Digi 24 via FI) 68. A doua zi, Agnès Longueville, responsabila biroului de presă al Ministerului Educației din Franța, precizează: ”Sunt informații false. În Franța n-a fost deschisă nicio școală ca experiment. Singurele deschise sunt cele pentru copiii personalului didactic și ai personalului indispensabil securității interioare, [iar în aceste școli] nu avem niciun caz de Covid-19, nici printre copii, nici printre persoanele care se ocupă de ei” (Libertatea) 69, 70.

28 aprilie. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile își actualizează metodologia de intervenție și raportare: ”Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente și COVID-19 trebuie raportată ca și cauză a decesului, independent de condițiile medicale pre-existente care se suspectează ca au favorizat evoluția severa a COVID-19” (luju.ro) 71. La o săptămână distanță, secretarul de stat în MS, Horațiu Moldovan, admite că, de fapt, ”sunt raportate multe decese la pacienți care mor din altă cauză 80 la sută sunt pacienți care au comorbidități, care ar fi murit oricum…” (Digi24, 5 mai) 72.

29 aprilie. INSP corectează datele comunicate de GCS, precizând că decesul nr. 260 este al unei persoane în vârstă de 67, și nu 53 ani (TVR) 73.

30 aprilie. Prefectura Harghita corectează datele comunicate de GCS, precizând că în județ sunt nu 22, ci 20 cazuri totale de infecție, din care 7 deja vindecate 74.

1 mai. Decesele nr. 743 și 744 comunicate de GCS: cei doi decedați în vârstă de 48 și respectiv 81 ani din județul Suceava sunt de fapt un bărbat de 68 ani din Cluj și o femeie de 67 ani din Covasna (Mediafax) 75.

1 mai. Generalul-medic Ionel Oprea, secretar de stat MS și șeful echipei militare care a preluat conducerea Spitalului Județean Suceava declară că, în pofida ordinului său scris, angajații civili ai spitalului raportau cu întârziere decesele Covid-19, ”ca să nu se interpreteze” (Digi24) 76 [ceea ce, n.n., afectează în mod evident natura ascendentă sau descendentă a curbei deceselor zilnice, vezi în acest sens imaginea atașată F]

4-7 mai. Iohannis vs. Vela vs. Orban cu privire la deplasările în afara localității după 15 mai:
– Klaus Iohannis (4 mai): ”Deplasările, în esență, vor fi restricționate pentru plecările din localități cu excepția situațiilor de serviciu, medicale, sporturi individuale, mersul cu bicicleta”;
– Marcel Vela (6 mai, video pe pagina FB): deplasările în afara localității se vor putea face ”fără a ţine cont de limita de municipiu sau de judeţ”;
– Ludovic Orban (7 mai): ”Suntem într-o analiză, există mai multe variante Suntem într-o analiză a acestor motive de părăsire a localității. Când vom lua o decizie o vom anunța” (RELR) 77.

6 mai. DSP Arad deschide o nouă anchetă cu privire la raportarea întârziată a deceselor cu Covid-19, mai multe decese fiind anunțate de către reprezentanții Spitalului Județean chiar și după o lună (exemplu: femeie de 83 ani, confirmată pe 30 martie, decedată pe 1 aprilie, anunțată de GCS abia pe 5 mai) (Aradon) 78

8 mai. GCS constată că șase din decesele comunicate în cursul zilei au fost de fapt raportate de câte două ori. În consecință, ”urmează să fie înlocuite restul de 3 decese pe măsura raportării altor decese noi în cursul zilei de astăzi” (MS, RRI) 79.

8 mai. Tot GCS anunță trei decese cu Covid-19 din județul Mureș (cazurile 906, 908 și 909) care au survenit de fapt pe 31 martie, 8 și 21 aprilie (zidezi.ro, MS) 80, 81.

8 mai. GCS revine încă o dată: cazul decesului nr. 888 fusese confirmat pozitiv nu pe 31 aprilie (dată de altfel inexistentă), ci pe 21 aprilie (MS) 82.

8 mai. Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: ”alte țări nu raportează – și mă refer aici la Germania – decât cazuri strict fără comorbiditate, care au murit de infecție coronavirus” (Digi 24) 83.
Fals. Declarație de presă din 20 martie a directorului Institutului Robert Koch din Germania, Lothar Wieler: ”la noi se consideră caz de deces Corona cineva care a fost depistat ca fiind infectat cu coronavirus” (conferință de presă) 84 (pentru confirmare și verificare, vezi și 85 și 86)

10 mai. GCS anunță, pentru a doua zi la rând, un număr total de 53 cazuri pozitive în județul Olt. În replică, prefectul de Olt, Florin Homorean clarifică: ”nu avem niciun caz nou de ieri până azi, deci rămân 49 cazuri în total”, din care 20 deja vindecate (olt-alert.ro) 87.

14 mai. Într-un număr de scamatorie care l-ar fi făcut invidios chiar și pe marele Houdini, GCS descoperă undeva prin niște sertare 1092 persoane deja vindecate (față de o medie zilnică până în acel moment de 264), care însă figurau în continuare la ”cazuri active”. Justificarea oficială: ”Numărul de persoane vindecate, evidențiate mai sus, se datorează ultimelor actualizări înregistrate la nivelul județului Suceava” (GCS/MS) 88 (v și imagine atașată E).

Tot 14 mai, și tot GCS: decesul nr. 1070 s-a înregistrat de fapt în Ialomița, nu în Vrancea (Ziarul de Vrancea) 89.

14 mai. Dr. Raluca Trifan, șefa DSP Suceava, admite că, din cauza suprasolicitării și respectiv necalificării corespunzătoare a funcționarilor care introduceau datele în sistem, la începutul pandemiei, ”în loc să fie raportată o persoană cu trei rezultate pozitive, în sistem apar trei cazuri pozitive. Același lucru ar putea să fie valabil și la raportarea cazurilor noi.” (Monitorul de Suceava) 90, 91.

15 mai. GCS rectifică ale date: decesul numărul 1052 este al unei persoane în vârstă de 79, și nu 49 ani, așa cum se comunicase inițial 92, 93.

17 mai. Virgil Musta: ”[Întrucât] s-au relaxat anumite măsuri, există un risc că lumea să nu respecte întru totul recomandările făcute Din acest motiv, ne așteptăm să avem și noi o creștere a numărului de cazuri și din păcate cazuri severe Este cumva o bombă cu efect întârziat (republica.ro) 94.

Martie-aprilie-mai. Orban, Streinu, Costache, Tătaru, Arafat, Rafila, Azoicăi, Geantă, și Marinescu întrecându-se în a ghici când va fi vârful pandemiei:

– 8 martie. Raed Arafat: ”Este o părere care sic am citit-o recent, că prin perioada Paștelui va fi vârful, [după care] începe să scadă și se va întoarce în noiembrie. Este o părere științifică!” (Antena 3) 95;

– 16 martie. Centrul pentru Inovație în Medicină, condus de Marius Geantă, elaborează o simulare care distinge trei scenarii posibile: a) ”scenariul de risc maxim”, în care vârful va fi atins în perioada 1-20 iunie; b) ”scenariul mediu”, cu vârful în perioada 1-20 iulie; c) ”scenariul ideal”, cu un vârf prognozat în perioada 1-20 mai (Raportul de Gardă) 96 (vezi si imaginea atasata H);

– 18 martie. Streinu-Cercel: ”Avem două valuri care vor fi foarte active: primul după Paștele catolic, al doilea după Paștele ortodox calculele sunt ușor de estimat. Dacă punem alături… un interval de 7-8 zile, cât este incubația medie, vom avea vârfuri de apariție a incidenței îmbolnăvirilor. Ne așteptăm să apară îmbolnăvirile. Vor fi cu un potențial sever” (Antena 3) 97;

– 18 martie. Alexandru Rafila anticipează o ”evoluție rapid crescătoare” și un vârful pandemiei cu mii de cazuri ”în jurul perioadei de Paște sau după Paște” (Adevărul live) 98. Fact check: număr zilnic noi cazuri conform informărilor GCS în cele două săptămâni succesive Paștelui (20 apr. – 3 mai): 190, 306, 468, 386, 321, 218, 401, 303, 277, 362, 262, 327, 165, 431;

– 20 martie. Victor Costache, la acel moment încă ministru al Sănătății, întrebat când se estimează că va fi vârful pandemiei: ”cred că vom putea răspunde cam într-o săptămână, 10 zile la această întrebare (Digi 24) 99;

– 21 martie. Doina Azoicăi, președinte al Societății Române de Epidemiologie: ”S-a estimat că aprilie-mai va fi o perioada de vârf, dar această prognoză nu exclude ca vârfurile să apară în mai” (?!) (Mediafax via Antena 3) 100;

– 22 martie. Raed Arafat: ”Vârful de infectare va fi undeva în luna aprilie. Cât va persista acest vârf nu se ştie. Există analize în acest sens” (Mediafax) 101;

– 25 martie. Alexandru Rafila recidivează: ”probabil spre sfârșitul lunii aprilie se va ajunge la mii de cazuri zilnic” (Digi24) 102. Din nou fals (v. supra; valoare medie pe cele 10 zile premergătoare declarației = 330,4 noi cazuri zilnic);

– 29 martie. Nelu Tătaru, proaspăt instalat ministru al Sănătății: ”după estimările noastre [vârful] ar fi în a doua jumătate [a lunii aprilie], spre 20-25 aprilie” (România TV) 103;

– 30 martie. Adrian Marinescu, medic primar infecționist la Institutul ”Matei Balș”: ”Probabil undeva după sărbătorile pascale, probabil spre 1 mai, ne vom apropia de vârful epidemiologic. Asta o să însemne un număr mare de îmbolnăviri la nivel de zi. Este foarte greu de spus dacă vor fi poate și o mie de cazuri pe zi” (realitatea.net) 104;

– 2 aprilie. Ludovic Orban: ”cele mai multe păreri converg spre un vârf al epidemiei cam între 20 aprilie şi 1 mai” (Digi24 via Agerpres) 105;

– 2 aprilie. Nelu Tătaru: “vârful pandemiei îl văd în a doua jumătate a lunii aprilie” (Agerpres) 106;

– 3 aprilie. Ludovic Orban: ”[vârful] va fi atins în perioada 29 aprilie – 1 mai” (Rador) 107;

– 5 aprilie. Raed Arafat: ”vârful va fi de pe 27 aprilie până în iunie” (Antena 3 apud capital.ro) 108;

– 6 aprilie. Streinu-Cercel: ”15 mai înseamnă vârf al incidenței” (Antena 3 apud ziare.com) 109;

– 15 aprilie. Nelu Tătaru: ”vârful va fi la 7-10 zile după sărbătorile pascale, având în vedere și mișcarea din aceste zile” (TVR) 110;

– 15 aprilie. Horațiu Moldovan: ”ne așteptăm să se producă un nou val de cazuri de coronavirus după aceste Sărbători Pascale. Noi sperăm să fim în limita unei dublări. Dacă acest salt va fi peste dublu, sistemul medical poate să ajungă la limita lui de funcționare și să trebuiască să luăm măsuri speciale” (Antena 3) 111. Fact check: nici pomeneală de salt, darămite dublu; valoarea maximă a numărului zilnic de noi cazuri s-a înregistrat cu 8 zile ÎNAINTEA Paștelui, sărbătoarea neinfluențând cu nimic tendința susținut descrescătoare;

– 16 aprilie. Ludovic Orban: ”cam astea sunt evaluările, probabil între 1-5 mai va fi vârful” (Adevărul) 112;

– 21 aprilie [la două zile după Paște]. Adrian Marinescu: ”Vârful este foarte aproape, eu aș mai aștepta o săptămână pentru a-mi da seama dacă sărbătorile Pascale nu au fost derapaje [sic]. Undeva la 1 mai vom avea un vârf cu stagnare” (Mediafax) 113;

– 23 aprilie [la patru zile după Paște]. Nelu Tătaru: ”Încă suntem pe pantă ascendentă, chiar dacă panta este lină dar las acea perioadă de 7-10 zile de la Sărbătorile Pascale, pentru a vedea totuși ce s-a întâmplat în timpul Sărbătorilor Pascale și care este efectul în următoarea perioadă” (Agerpres) 114;

– 25 aprilie. Adrian Marinescu: ”Foarte probabil că suntem aproape de vârful îmbolnăvirilor, [care] trebuie perceput ca un platou, un interval de 7-10 zile” (B1TV) 115;

– 2 mai. Nelu Tătaru: ”Suntem pe panta ascendentă a curbei! Avem încă cazuri [sic] noi, avem încă focare noi!” (Mediafax) 116;

– 4 mai. Nelu Tătaru: ”Săptămâna asta va fi vârful, un vârf aplatizat, urmând ca de săptămâna viitoare să observăm o scădere” (TVR apud Libertatea) 117;

– 5 mai. Nelu Tătaru: ”În acest moment, la nivelul ţării noastre suntem pe acea pantă ascendentă spre platou.” (news.ro) 118;

– tot 5 mai și tot Nelu Tătaru: ”Suntem de o săptămână pe un platou” (TVR / Rador) 119.

Fact check: până la data de 19 mai, conform datelor oficiale comunicate de autoritățile române: numărul zilnic maxim de decese s-a înregistrat (în mod real) pe 10 aprilie (33), cu un al doilea vârf, mai degrabă ca oscilație de moment, pe 9 mai (32); numărul maxim de cazuri active s-a înregistrat pe 29 aprilie (7734, în realitate probabil chiar mai timpuriu); numărul maxim de cazuri grave internate în secții ATI a fost atins pe 22 aprilie (288); numărul zilnic maxim de noi cazuri s-a înregistrat pe 11 aprilie (523) (vezi și imaginile atașate D, G și H).

———————————————

Atât s-a putut. Ăștia sunt, cu ăștia defilăm. Dar încercați măcar să nu uitați, infidelilor: sunt aceiași care au interzis orice manifestații de protest, care par realmente obsedați de amendarea cetățenilor, care acum vă amenință cu reinstituirea stării de urgență, care vă sperie cu un nou val la toamnă-iarnă, etc.

SURSE

1 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/streinu-cercel-focarul-e-un-punctisor-pe-harta-chinei-riscul-ca-virusul-sa-ajunga-in-romania-e-substantial-redus-1251183

2 https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23678342-coronavirus-arafat-despre-situatia-din-italia-daca-vine-cineva-dintr-zona-afectata-intra-carantina.htm

3 https://www.mediafax.ro/social/a-explodat-bomba-cu-coronavirus-la-nadlac-peste-30-000-de-oameni-au-trecut-prin-vama-fara-control-epidemiologic-19140385

4 https://www.digifm.ro/stiri/arafat-pacienta-din-buzau-nu-are-coronavirus-la-acest-moment-este-asimptomatica-62042

5 https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/live-update-alerta-in-romania-din-cauza-coronavirusului-romani-intorsi-din-italia-in-carantina.html

6 http://stiri.tvr.ro/a–rafila–despre-covid-19–mortalitatea-la-persoanele-sub-80-de-ani-este-de-0-2-0-4-la-suta–absen–a-de-la—coala–anularea-excursiilor-pe-teritoriul-romaniei–masuri-excesive_856826.html#view

7 https://www.facebook.com/klausiohannis/photos/a.632202593533662/2795018233918743/?type=3&theater

8 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/streinu-cercel-coronavirusul-de-10-ori-mai-slab-decat-virusul-gripal-trebuie-sa-ne-spalam-cu-apa-si-sapun-pe-maini-1267382

9 https://rohealthreview.ro/horatiu-moldovan-5-milioane-de-masti-si-25-de-tone-de-biocide-vor-ajunge-in-romania/

10 https://www.libertatea.ro/stiri/romanul-infectat-de-coronavirus-sustine-ca-nu-s-a-intalnit-cu-barbatul-italian-2897072

11 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/noi-detalii-despre-primul-caz-de-coronavirus-din-romania-cum-s-a-infectat-tanarul-si-ce-se-intampla-cu-el-1267213

12 https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/raed-arafat-despre-epidemia-de-coronavirus-si-masurile-luate-in-romania.html

13 http://stiri.tvr.ro/raed-arafat–exista-teoria-ca-virusul-covid-19-are-o-muta–ie–un-vaccin-ar-putea-fi-gata-intr-un-an–un-an—i-jumatate_857485.html#view

14 https://www.g4media.ro/exclusiv-specialist-in-boli-infectioase-la-matei-bals-testul-pentru-coronavirus-folosit-in-romania-este-foarte-performant-are-cea-mai-mica-rata-de-rezultate-fals-negativ-atunci-ca.html

15 https://www.libertatea.ro/stiri/medic-test-covid19-asimptomatici-internati-2981197

16 https://www.mediafax.ro/coronavirus/femeie-din-romania-internata-in-spital-cu-rezultat-negativ-si-externata-pozitiv-covid-19-e-groaza-ti-e-teama-sa-mergi-la-spital-19071232

17 https://www.libertatea.ro/stiri/infirmiera-spital-infectioase-iasi-teste-covid-2960064

18 https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23702374-comisia-europeana-neaga-primit-autoritatile-romane-plan-pentru-reducerea-deficitului.htm

19 https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-23703994-scenariul-cel-mai-frecvent-cazul-infectiei-coronavirus-instaleaza-trece-raceala-iar-fiecare-dintre-noi-avut-macar-data-viata-forma-coronavirus.htm

20 https://www.worldometers.info/coronavirus/

21 https://novatv.ro/2020/03/mai-si-ministerul-sanatatii-se-contrazic-pe-zona-rosie/

22 https://a1.ro/news/social/adrian-streinucercelspirtul-medicinal-nu-este-eficient-pentru-coronavirus-id969627.html

23 https://m.facebook.com/MinisterulSanatatii/photos/a.175201909501249/1101391330215631/?type=3&source=48&__tn__=EHH-R

24 https://ziare.com/stiri/coronavirus/streinu-cercel-spune-ca-lockdown-ul-nu-poate-fi-evitat-ar-fi-ok-ca-toata-lumea-sa-stea-acasa-6-8-saptamani-10-saptamani-ar-fi-ideal-1602397

25 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/victor-costache-daca-vom-ajunge-la-4-000-de-cazuri-de-coronavirus-cazurile-usoare-vor-fi-tratate-acasa-1278294

26 https://www.gandul.ro/social/panica-la-giurgiu-autoritatile-se-contrazic-in-privinta-numarului-de-teste-pentru-coronavirus-19406895

27 http://stiri.tvr.ro/covid-19–primul-deces-in-romania-este-un-pacient-de-67-de-ani-cu-afec–iuni-preexistente–adrian-streinu-cercel–pacientul-a-murit-de-cancer–nu-de-infec–ia-cu-coronavirus_858110_video.html?fbclid=IwAR06O-wufkv4KBIEZEL_5T2ksGDLH6bWyxfRhw726Wmnf902ppbkoWtvtvI#view).

28 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/anunt-oficial-cand-ajung-primele-teste-la-coronavirus-din-coreea-de-sud-si-cine-va-fi-testat-1279453

29 https://www.b1.ro/stiri/eveniment/specialistii-se-contrazic-atunci-cand-vine-vorba-despre-informatii-elementare-despre-covid-19-raed-arafat-virusul-nu-se-ia-de-pe-haina-medicul-virgil-musta-evita-contaminarea-prin-haine-sau-pantofi-326392.html

30 https://www.rfi.ro/politica-119439-coronavirus-raluca-turcan-scenarii-an-scolar

31 https://www.edupedu.ro/exclusiv-monica-anisie-ministrul-educatiei-scenariul-inghetarii-anului-scolar-nu-este-luat-in-calcul-exclus-sa-amanam-examenele-de-evaluare-nationala-si-bacalaureat-cu-un-an/

32 https://ziare.com/stiri/autoritati/guvernul-a-schimbat-modelul-pentru-declaratia-pe-propria-raspundere-trebuie-tiparita-sau-scrisa-de-mana-1603528

33 https://www.mediafax.ro/social/ministrul-sanatatii-anunta-testarea-tuturor-bucurestenilor-la-capacitatea-actuala-e-nevoie-de-2-600-zile-19020090

34 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/doi-pacienti-cu-covid-19-reconfirmati-pozitiv-dupa-ce-au-fost-externati-1288853

35 https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/direct-coronavirus-massification-tests-depistage-corse-1808246.html

36 https://xn--presacurat-qgb.ro/2020/03/30/cum-minte-horatiu-moldovan-opinia-publica-din-romania-sustine-ca-franta-face-3500-de-teste-pe-zi-cand-face-peste-12-000-romania-face-doar-1600-1800-de-teste-pe-zi/

37 https://observatornews.ro/sanatate/ministrul-sanatatii-romani-paste-352126.html

38 https://www.agerpres.ro/politica/2020/05/04/video-orban-din-23-februarie-s-au-intors-in-tara-1-279-000-de-cetateni-romani–498675

39 https://www.economica.net/pentru-scenariul-4-ne-gandim-ca-aceia-afectati-sa-nu-mearga-in-izolare-daca-au-in-familie-persoane-peste-65-de-ani_181917.html

40 https://www.mediafax.ro/social/cel-mai-mare-val-de-decese-in-romania-13-romani-morti-in-decurs-de-o-saptamana-la-suceava-raportati-intr-o-singura-seara-19033833

41 https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-30-martie-ora-13-00/

42 https://m.hotnews.ro/stire/23764508

43 https://romania.europalibera.org/a/coronavirus-romania-cazuri-decese/30517403.html

44 https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23762762-streinu-cercel-coronavirus-praf-mizerie.htm

45 https://www.agerpres.ro/mondorama/2020/05/16/coronavirus-oms-pulverizarea-de-solutii-dezinfectante-pe-strazi-impotriva-noului-virus-periculoasa-si-ineficienta–506907

46 http://www.ms.ro/2020/03/31/deces-79/

47 https://www.libertatea.ro/stiri/caras-severin-13-cazuri-coronavirus-23-vindecari-2938367

48 https://www.g4media.ro/raportari-gresite-ale-grupului-de-comunicare-strategica-la-prezentarea-situatiei-pe-judete-alba-neagra-cu-numarul-de-bolnavi-in-judetul-alba.html

49 https://www.tion.ro/sanatate/ceva-e-ciudat-la-timisoara-doar-doua-cadre-medicale-infectate-cu-coronavirus-conform-insp-robu-vorbeste-de-noua-doar-la-maternitatea-odobescu-1079044/

50 https://www.g4media.ro/rectificare-din-partea-grupului-de-comunicare-strategica-la-nivel-national-sunt-inregistrate-140-decese-nu-141.html

51 https://www.bzi.ro/horatiu-moldovan-sunt-deja-3-medici-care-si-au-pierduti-viata-din-cauza-acestei-infectii-3920344

52 https://www.youtube.com/watch?v=HaVSzu76VxY

53 https://www.b1.ro/stiri/politica/romania-3500-teste-coronavirus-horatiu-moldovan-7000-pacienti-pe-zi-327945.html

54 https://debanat.ro/2020/04/in-romania-au-murit-197-oameni-cu-covid-19-decese-raportate-cu-intarziere-in-judetul-arad-se-fac-verificari_291602.html

55 http://www.ms.ro/2020/04/07/deces-185-197/

56 https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-14-aprilie-2020-ora-13-00/

57 https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-04-14/GCS-a-comunicat-gresit-cazurile-de-COVID-de-la-Suceava-Sunt-40-de-cazuri-noi-de-ieri-pana-azi#ixzz6JaMM8IXN

58 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/klaus-iohannis-cere-anularea-acordului-cu-biserica-1292269

59 https://www.mediafax.ro/politic/vela-spune-ca-orban-si-iohannis-stiau-de-protocolul-mai-biserica-ortodoxa-surse-presedintele-ar-fi-nemultumit-de-acord-19074035

60 https://stirioficiale.ro/informatii/informare-de-presa-17-aprilie-2020-ora-16-39

61 https://www.facebook.com/klausiohannis/videos/224635162180373/ (-4:07 ș.u.)

62 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/raed-arafat-nimeni-nu-a-zis-ca-bolnavul-se-interneaza-obligatoriu-in-orice-spital-1284009

63 https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23989344-femeie-bistrita-refuza-internare-spital-coronavirus.htm

64 https://www.facebook.com/klausiohannis/videos/224635162180373/

65 https://ziare.com/klaus-johannis/presedinte/iohannis-exista-un-risc-major-ca-epidemia-sa-se-reaprinda-foarte-usor-ue-ne-a-dat-deja-1-5-miliarde-de-euro-1608105

66 https://www.mediafax.ro/social/orban-anunta-ca-a-crescut-capacitatea-de-testare-cate-teste-se-fac-zilnic-in-romania-19095872

67 https://www.mai.gov.ro/category/comunicate-de-presa/

68 https://financialintelligence.ro/iohannis-gradinitele-scolile-universitatile-nu-se-vor-redeschide-in-acest-an-scolar/

69 https://www.libertatea.ro/stiri/ministerul-educatiei-franta-iohannis-nedeschidere-scoli-2974486

70 https://www.libertatea.ro/stiri/iohannis-se-contrazice-singur-dupa-ce-libertatea-i-a-demontat-fake-news-ul-cu-scolile-redeschise-pline-cu-covid-nu-ne-am-bazat-pe-acest-exemplu-2975128

71 https://www.luju.ro/plan-de-morti-la-hectar-iata-cum-a-fost-lumea-panicata-cu-morti-pe-banda-rulanta-un-document-al-cnscbt-ordona-ca-toti-infectatii-cu-coronavirus-care-au-decedat-sa-fie-declarati-morti-de-coronavirus-chiar-daca-aveau-cancer-decesul-la-un-pacient-confirmat-c

72 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/horatiu-moldovan-secretar-de-stat-sunt-raportate-multe-decese-din-cauza-covid-la-pacienti-care-mor-din-alta-cauza-1301931

73 http://stiri.tvr.ro/bilan-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-a-anun-at-o-rectificare-in-cazul-decesului-260_860746.html#view

74 http://informatiahr.ro/coronavirus-harghita-30-aprilie-numarul-cazurilor-confirmate-a-ramas-la-fel-ca-in-ziua-precedenta-inca-doua-persoane-s-au-vindecat/

75 https://www.mediafax.ro/social/coronavirus-in-romania-live-update-1-mai-27-de-decese-intr-o-singura-zi-bilantul-mortilor-creste-la-744-peste-300-de-cazuri-depistate-in-ultimele-24-de-ore-19109736

76 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/explicatia-incredibila-primita-de-oprea-pentru-mortii-neraportati-de-la-suceava-sa-nu-se-interpreteze-1300432

77 https://romania.europalibera.org/a/relaxarea-restric%C8%9Biilor-dup%C4%83-15-mai-cum-se-b%C3%A2lb%C3%A2ie-autorit%C4%83%C8%9Bile-vela-decide-iohannis-%C8%99i-orban-%C3%AEl-contrazic/30599579.html

78 https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/raportarea-intarziata-a-deceselor-covid-19-anchetata-de-dsp-arad-1232048/

79 https://www.rri.ro/ro_ro/gcs_bilant_decese_in_romania_cauzate_de_covid_19-2617104
și http://www.ms.ro/2020/05/09/rectificare-decese/

80 https://www.zi-de-zi.ro/2020/05/09/explicatie-oficiala-de-ce-sunt-raportate-cu-intarziere-de-o-luna-decese-covid-19/

81 http://www.ms.ro/2020/05/08/decese-899-923/

82 http://www.ms.ro/2020/05/07/decese-887-888/

83 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/de-ce-sunt-raportate-ca-decese-covid-persoanele-care-aveau-boli-grave-explicatiile-lui-nelu-tataru-1303683

84 https://www.youtube.com/watch?v=tI5SnAirYLw

85 https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87636856/coronavirus-hamburg-will-nur-echte-covid-19-tote-zaehlen.html

86 https://www.mimikama.at/allgemein/faktencheck-corona-todesfall/

87 https://olt-alert.ro/2020/05/10/haos-privind-numarul-de-cazuri-de-covid-19-in-olt-bucurestiul-contrazice-autoritatile-judetului/

88 http://www.ms.ro/2020/05/14/buletin-informativ-14-05-2020/

89 https://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/ultimele-stiri/deces-raportat-gresit-ieri-vineri-2020-in-vrancea-in-randul-pacientlor-infectati-cu-sars-cov-2

90 https://www.monitorulsv.ro/Local/2020-05-15/La-inceputul-epidemiei-de-COVID-DSP-Suceava-a-raportat-numarul-de-teste-ca-numar-de-persoane-pozitive

91 https://www.mediafax.ro/social/cum-a-reusit-suceava-sa-intre-in-carantina-dsp-ul-a-raportat-numarul-de-teste-ca-fiind-numar-de-persoane-pozitive-19138496

92 http://www.ms.ro/2020/05/14/decese/

93 http://www.ms.ro/2020/05/15/decese-1057-1070-si-rectificare-deces-1052/)

94 https://republica.ro/medicul-virgil-musta-zne-asteptam-la-o-crestere-a-numarului-de-cazuri-de-coronavirus-e-o-bomba-cu-efect.

95 https://www.antena3.ro/coronavirus/raed-arafat-de-paste-va-fi-varful-coronavirusului-apoi-scade-si-se-intoarce-in-noiembrie-561837.html (-1:27 ș.u)

96 https://raportuldegarda.ro/articol/predictie-scenarii-varf-covid19-evolutie-romania/

97 https://www.antena3.ro/coronavirus/profesorul-streinu-cercel-primul-varf-al-crizei-provocate-de-coronavirus-va-fi-dupa-paste-563349.html

98 https://adevarul.ro/news/societate/adevarul-live-avertismentul-rafila-atinge-pandemia-covid-19-varful-romania-video-1_5e722c615163ec42710477e2/index.html (-37:33 ș.u.)

99 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/victor-costache-daca-vom-ajunge-la-4-000-de-cazuri-de-coronavirus-cazurile-usoare-vor-fi-tratate-acasa-1278294

100 https://jurnalul.antena3.ro/stiri/observator/avertisment-varful-epidemiei-in-romania-va-fi-dupa-sarbatorile-de-paste-839430.html

101 https://www.mediafax.ro/marius-tuca-show/marius-tuca-show-raed-arafat-populatia-trebuie-sa-colaboreze-cu-autoritatile-despre-varful-epidemiei-va-fi-undeva-in-aprilie-cat-va-persista-nu-se-stie-19009062

102 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/rafila-probabil-spre-sfarsitul-lunii-aprilie-vom-avea-mii-de-cazuri-zilnic-suntem-cu-2-3-saptamani-decalaj-fata-de-franta-sau-italia-1281094

103 https://www.romaniatv.net/nelu-tataru-interviu-exclusiv-din-centrul-de-comanda-al-ministerului-sanatatii-despre-coronavirus-vor-veni-zile-i-mai-grele_515120.html

104 https://www.realitatea.net/stiri/actual/marinescu_5e8197b02a69402cb273e7b3

105 https://www.agerpres.ro/politica/2020/04/02/coronavirus-orban-cele-mai-multe-pareri-converg-spre-un-varf-al-epidemiei-intre-20-aprilie-si-1-mai–479852

106 https://www.agerpres.ro/sanatate/2020/04/02/tataru-in-varful-epidemiei-e-posibil-sa-ajungem-la-10-15-000-de-cazuri-in-luna-mai-s-ar-putea-relaxa-restrictiile–479827

107 http://www.rador.ro/2020/04/03/premierul-ludovic-orban-a-afirmat-ca-varful-pandemiei-va-fi-atins-in-perioada-29-aprilie-1-mai/

108 https://www.capital.ro/scenariul-terifiant-al-lui-raed-arafat-ce-se-va-intampla-in-iunie-a-zis-cand-dispare-coronavirusul.html

109 https://ziare.com/stiri/coronavirus/am-putea-iesi-din-casa-abia-dupa-1-iunie-sustine-adrian-streinu-cercel-1605505

110 http://stiri.tvr.ro/ministrul-sanata–ii–varful-pandemiei-va-fi-la-7-10-zile-dupa-sarbatorile-pascale–avand-in-vedere—i-mi–carea-din-aceste-zile–depinde-de-noi-daca-acest-varf-va-fi-mai-abrupt-sau-va-fi-lent_859722.html#view

111 https://a1.ro/news/social/horatiu-moldovan-scenariu-sumbru-si-dupa-15-mai-cand-se-incheie-perioada-de-urgenta-id981737.html

112 https://adevarul.ro/news/politica/orban-probabil-1-5-mai-varful-pandemiei–urmeaza-mentinem-perioada-timp-varf-respectarea-regulilor-1_5e98a6555163ec4271cbafd5/index.html

113 https://www.mediafax.ro/marius-tuca-show/marius-tuca-show-dr-adrian-marinescu-varful-epidemiei-in-romania-este-foarte-aproape-cum-ajungem-la-imunizare-colectiva-19086447

114 https://www.agerpres.ro/sanatate/2020/04/23/tataru-varful-epidemiei-in-romania-ar-trebui-sa-ramana-la-10-000-12-000-de-cazuri-daca-s-au-respectat-conditiile-de-paste–492436

115 https://www.b1.ro/stiri/eveniment/coronavirus-medicul-adrian-marinescu-varful-imbolnavirilor-de-covid-19-trebuie-perceput-ca-un-platou-un-interval-de-7-10-zile-nu-ar-trebui-sa-ne-relaxam-in-iulie-august-pentru-ca-e-mai-cald-sa-nu-ne-lasam-pacaliti-video-329406.html

116 https://www.youtube.com/watch?v=8AcXUxseayQ

117 https://www.libertatea.ro/stiri/ministrul-sanatatii-saptamana-aceasta-vom-atinge-varful-pandemiei-iar-de-saptamana-viitoare-vom-observa-o-scadere-a-numarului-de-cazuri-2983512

118 https://www.news.ro/social/tataru-perioada-scadere-numarului-cazuri-exista-transmitere-comunitate-mica-exista-disparea-deodata-ramane-stricam-acum-urma-realizat-pana-acuma-1922402005412020050019352200

119 http://www.rador.ro/2020/05/05/varful-pandemiei-de-covid-19-ar-putea-fi-atins-intr-o-saptamana-in-romania/

Sub Ciubota Neamțului

A trecut și starea de urgență. O dată cu terminarea acestei forme de dictatură au ieșit la iveală mai multe lucruri.
Și da, starea de urgență poate fii ușor considerată dictatură având în vedere următoarele:

Președintele și guvernul au gestionat toate măsurile acestea dictatoriale sub pretextul încetinirii a răspândirii de Hapciu-19. Cum?! Pentru o formă potențial mai gravă de gripă am ajuns să renunțăm la drepturi fundamentale?!
Și da, zic o formă potențial mai gravă de gripă pentru că nici măcar atât nu știm exact. Virusul trebuie studiat, simptomele, statisticile, astea durează chiar și ani de zile, în momentul de față nici nu știm să facem diferența între un pacient infectat cu COVID-19 simptomatic și un pacient care suferă de orice altă variantă de gripă. Noi, oamenii de rând nu știm asta, epidemiologii încă nu știu asta, medicii infecționiști nici atât. Lucrurile astea se studiază în timp, ai nevoie de statistici concrete, o parte din ele se bat cap în cap, trebuie să le organizezi, să știi exact după ce trebuie să te uiți, apar primele teorii, încep sa fie testate, unele rezultate arată ceva, altele altceva, te axezi pe elementele comune, apar alte teorii și tot așa. Noi încă suntem la început, abia apar primele teorii care cât de cât bat cu realitatea.

Cu toate astea ce mă întristează pe mine cel mai tare este faptul că o parte destul de consistentă din populație a luat Dictatura drept Dumnezeu. Iohannis și guvernul au devenit deodată omnipotenți, omniprezenți și omniscienți.
Deodată toți doctorii din spitalele de stat care până acum erau înjurați pentru că luau șpagă, că erau corupți și poate și incompetenți s-au transformat în îngeri, în Sfinții Apostoli Atotocrotitori de Sfânta Corona, aplaudați și venerați de lume.

Polițiștii care până acum erau înjurați și făcuți securiști sau milițieni, brute animalice care și-ar bate și mama și ar amenda-o pentru a-și împlini cota de amenzi s-au transformat in Mucenicii Sfântului Ministru Vela și protectorii Sfintei Dictaturi de către păgânii care nu cred în divinitatea guvernului.

Vorbesc de același guvern monstruos care a permis infectarea spitalului din Suceava din cauză că absolut toți angajații se temeau să se opună marelui director Vasile Rîmbu.
Același guvern care a băgat oameni sănătoși în carantină. Același guvern care a împuternicit polițiștii cu apucături de brute și bătăuși să își bată joc de oricine voiau ei sub pretextul că “nu au completat Declarația cum trebuie”.
Același guvern care pe de o parte ne zice că doamne ferește să deschidem restaurante, hoteluri, săli de sport, etc. că o sa ne infectăm toți dacă nu stăm la 2 metri distanță unii de alții, trimite sclavi pe plantații de sparanghel în Germania, îngrămădiți ca sardinele pe autocar/autobuz/aeroport.

Acesta este un risc pe care guvernul și l-a permis, dar să ne ferească crucea să ne decidem noi să mergem până la magazin după pâine fără mască și mănuși că ne mănâncă virusul de vii.

Același guvern care a ajuns la performanța de a aduce numărul de șomeri la aproximativ 1 milion are nesimțirea de a se lauda că România a avut creștere economică în perioada asta sub guvernarea PNL.

Criza provocată de această așa zisă pandemie nu a făcut decât un singur lucru: mi-a întărit concepțiile privind statul maximal, centralizat, care ajunge să creadă că știe mai bine decât restul populației că așa îi arată măsurătorile lui luate după o stradă dintr-un cartier, dintr-un sector din București. Mi-a mai întărit și concepțiile față de faptul că oamenii în ansamblu, sau cel puțin o parte din ei, au descoperit un nou Dumnezeu în Stat.

Sunt aceeași oameni care râd de popii și de babele care se închină la moaște și “nu vor să înțeleagă că tre’ să stea în casă și să nu meargă la înviere” că vezi tu ei pun viețile noastre în pericol, dar pe de altă parte te toarnă la poliție că ai îndrăznit să ieși din casă fără mănuși și mască de minim 3 straturi. Aceeași oameni care sunt în stare să te linșeze dacă doamne ferește îndrăznești să spui ceva de rău de marele Profet Arafat și discipolii săi.

Poate dacă guvernul lua exemplu din SUA și aloca mai multa putere de decizie autorităților locale am fi putut evita o parte din abuzurile acestea prin simplul fapt ca e mai ușor să mă înțeleg cu cineva care măcar știe ce are la el în curte și mai e și vecin cu mine.

Poate dacă Iohannis, în loc să-și piardă vremea dând vina pe PSD că au vrut să dea Ardealul ungurilor din cauza unei legi (ce a trecut tacit, care apropo se putea evita și dacă orice parlamentar din PNL ar fi zis ceva) și în schimb încerca să pună cap la cap, să coordoneze, mai multe firme private să ajute cu gestionarea crizei prin aprovizionare de măști, aparatură, loc de carantinare, etc. am fi putut evita cazurile în care oameni veniți din afară au fost băgați în carantină în condiții mizerabile.
Poate dacă se rezuma doar la impunerea unor restricții la frontiere și în orașele mai mari, cei din unele zonele rurale în care oricum nu a mai plecat sau venit nimeni de luni poate ar fi avut mai puțin de suferit din cauza restricțiilor economice impuse.
Chiar și poate dacă nu făceam nimic totuși un muream cu milioanele cum s-a prezis și corectat de nenumărate ori pe parcursul stării de urgență.

Oricum ar fi, idei sunt și au fost, dar când este lăsată o mână de oameni să le ia, la asta se ajunge. La ceartă ca chiorii între tabere. Unii o să spună că dacă nu se luau măsurile astea era și mai rău, alții zic că dacă nu se luau era la fel, alții că dacă nu se luau era mai bine.

Nu o să putem ști niciodată care este adevărul pentru că nu avem cu ce compara concret când aproape toate țările din lume au luat aceleași măsuri.
Am fi avut o șansă să vedem ce a mers și ce nu, dacă autoritățile locale ar fi avut mai multă autonomie să implementeze ce cred ele de cuviință că ar funcționa după caz sau chiar să lași omul să decidă pentru sine însuși. Că până la urmă statul cică are încredere că cetățenii săi sunt destul de înștiințați și responsabili să-și aleagă conducătorii, dar să-și conducă propriile vieți se pare că nu…

Acum sigur, o parte din măsurile luate care au limitat libertățile fundamentale poate au fost luate conform Constituției, o parte nu.
Dar chiar și așa întrebarea este, se merită să avem scris în constituție faptul ca statul ar avea dreptul la atâta putere în orice situație asemănătoare?

Se merită ca statul să poată limita libertățile oamenilor când i se scoală, sub pretexte ca “dar așa au făcut și celelalte țări”, “dar e pentru binele vostru”, și multe alte platitudini și scuze pe lângă acestea?
Pentru cei ce vor doar să supraviețuiască e mai ușor să asculte de autoritățile ce cred că știu mai bine decât ei… stați în casă… faceți ce vă spune guvernul… dacă vă dă și de mâncare bine, dacă nu, nu aste e… o sa vă trăiască statul viața pentru voi, dar cei ce vor să își trăiască viața nu-l pot lăsa pe altul să le-o trăiască pentru că doar ei și numai ei știu care le sunt preferințele, limitele, atuurile, cât de departe vor merge pentru a-și atinge un țel, etc.

Un lucru e cert, cred că a venit timpul să vă întrebați și voi pe care din variantele acestea 2 le doriți… eu știu ce am ales.

Nu, serios: Cine e în Grupul de Comunicare Strategică?

Râdem, glumim, mai și protestăm dar, mai în glumă, mai în foarte serios – faptul că la două luni și jumătate spre trei luni de la constituirea așa-numitului ”Grup de Comunicare Strategică” tot nu-i cunoaștem componența e în sine un lucru îngrijorător.

Grupul (alintat pe Internet „de Înmormântare Strategică” sau de „Panicare Strategică”) e constituit prin Hotărârea nr. 2 din 24 februarie 2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU). Șeful CNSSU este Raed Arafat. Bun, până aici totul clar.

Lucrurile se complică însă când încerci să afli cine face parte din el (în afară de Raed Arafat și Marcel Vela). Nici pe căi oficiale și nici pe căi neoficiale nu primești nimic. Nici măcar înjurături pentru că întrebi. Doar liniște de mormânt. Componența acestui așa-zis Grup este esențialmente înmormântată strategic.

Acum aproape două luni, la solicitarea Europa Liberă, cabinetul Orban, întrebat oficial despre asta, a răspuns în halul felul următor:

Grupul de Comunicare Strategică este compus din experți în comunicare ai următoarelor instituții: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul de Telecomunicații Speciale. De asemenea, Grupul de Comunicare Strategică poate fi suplimentat cu specialiști de la alte instituții, în funcție de necesitate

Păi bine-bine, am prins ideea. Faptul că e o echipă inter-instituțională era oricum la mintea cocoșului. Dar, totuși, când se construiesc astfel de echipe/grupuri – ele au în continuare o componență nominală. Cu nume, prenume, funcție și CNP. Mă rog, fără CNP pentru că GDPR.

Astfel de echipe au tot existat. Spre exemplu acum vreo 15 ani  se constituia o instituție care se numea ”Echipa Intersectorială Locală (EIL)” – instituție la nivelul Consiliilor Județene care, teoretic, încă există și astăzi. Scopul EIL este acela de-a ajuta la „prevenirea și combaterea violenţei şi exploatării copilului”. În mod firesc, din EIL face parte DGASPC-ul local, Consiliul Județean și apoi alte instituții (inclusiv ONG-uri) în funcție de necesități.

Dau exemplul cu EIL pentru că, spre deosebire de Grupul de Comunicare Strategică, EIL publică de fiecare dată când își schimbă componența nominală. Uitați de exemplu în județul Mureș în noiembrie 2019 s-a schimbat componența ultima dată. Și putem afla imediat, cu nume și prenume, cine se află în respectivul grup. Găsim ușor și regulmanetul de funcționare al EIL Mureș pe site-ul consiliului județean. Județul Mureș este doar un exemplu. La fel stau lucrurile în fiecare județ.

În cazul Grupului de Comunicare Strategică, însă, cumva asta nu se poate. Și GCS nu este singurul grup fantomă. Mai există și Grupul de Suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României. Da, serios! Nici componența aceluia nu este cunoscută.

Răspunsul MAI la interpelare parlamentară

La un moment dat, pe durata stării de urgență, GCS a decis să transforme datele privind situația epidemiologică de virus chinezesc pe județe în secret de stat. Prin urmare, deputatul Ioan Dîrzu (PSD) a întrebat în calitate oficială ”de ce” și, încă o dată, care este mai exact componența acestei instituții care își arogă dreptul de Minister al Adevărului pe subiectul evoluției SARS-CoV-2 în România. Asta era pe 7 aprilie.

Ieri, 12 mai (deci peste 30 de zile mai târziu – la GCS nu se aplică termenele legale?) – Ministerul Administrației și Internelor a catadicsit să răspundă. Pe scurt au răspuns că nu-i treaba aleșilor noștri (că i-am votat sau nu) și deci nici a noastră ca popor și că e oricum complicat. Partea relevantă din comunicatul MAI sună așa:

În funcţie de situaţiile apărute, componenţa poate fi suplimentată cu specialişti de la alte instituţii. Așadar, întrucât componența Grupului de Comunicare Strategică variază în funcție de evoluția situației operative înregistrate pe teritoriu României, nu vă putem comunica nominal membrii acestui Grup.

Grupul de Comunicare Strategică transmite, integrat, către mass-media toate informațiile de la nivel național. Astfel, informațiile centralizate transmise de Grupuo de Comunicare Strategică se referă la măsurile întreprinse de autorități pentru limitarea răspândirii COVID-19, măsurile de ordine publică întreprinse și sancțiunile aplicate petru încălcarea unor norme stabilite în contextul pandemiei de COVID-19, numărul total de persoane confirmate cu infecție cu COVID-19, număr total de persoane aflate în carantină sau în izolare, numărul total de teste prelucrate, situația generală internațională în contextul pandemiei de COVID-19, precum și situația cetățenilor români confirmați cu infecție cu COVID-19 în alte state, precum și alte tipuri de date și informații, în funcție de situație.

Restul comunicatului conține lucruri deja cunoscute. Îl puteți citi integral aici.

Și totuși, faptul că în componența Grupului pot apărea modificări „în funcție de situația operativă” nu e deloc o scuză și nicidecum un motiv legitim pentru a nu face publică lista nominală cu cei care compun instituția.

Știm asta pentru că, de pildă, „Comisia pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID-19” a suferit și ea modificări „în funcție de situația operativă” (spre exemplu demiterea lui Streinu Cercel). Și în 24 de ore am avut exact componența nominală – cu nume, prenume și funcție – a noii comisii. La GCS, mai exact, de ce nu se poate proceda la fel? E clar că nu e vorba (doar) de incompetență din moment ce exact același Guvern a putut proceda astfel cu multe alte comisii de urgență constituite cu ocazia virusului chinezesc.

Și totuși, fără glumă, CINE este în GCS?

Una-i una și două-s mai multe. Transparența este obligatorie și pentru PNL inclusiv în stare de urgență. Păstrarea la secret a componenței GCS sub diferite scuze este în sine imorală, periculoasă și, foare probabil, ilegală în sine.

Am încercat inclusiv pe căi neoficiale să aflăm componența GCS. Nimeni nu pare să știe mai mult de două-trei nume. Cel mai optimist o sursă din Parlament ne-a sugerat 6 nume. Dar fără posibilitatea de-a verifica independent (de-aia nu le publicăm încă).

Românii au stat (și unii încă mai stau) în arest la domiciliu sau arestați prin spitale la ordinul/sugestia acestui Grup de Comunicare Strategică. De ce? Și, mai ales, nu merităm noi, pulimea, care plătim salariile lor până la urmă, să știm măcar exact cine și cum a luat astfel de decizii?

Ba, mai rău, la ”recomandarea” GCS au fost cenzurate mai multe website-uri. Cine e mai exact pare din acest Grup de Dezinformare Strategică de își arogă astfel de prerogative?! Mai în glumă, mai în serios, până și Soțietatea Țivilă (până mai ieri complet pro-guvern) începe să întrebe apăsat și să remarce că acest GCS se comportă în sine ca un troll.

Râdem, glumim, dar acest guvern – dimpreună cu partidul de guvernământ – va trebui să răspundă și pentru acest aspect. Nu se poate să ai pretenția de stat de drept și să impui măsuri prin grupuri fantomă a căror componență nu o cunoaște nici măcar Parlamentul (adică reprezentanții poporului, gen). Ba, mai rău, Parlamentul pare-se că nici nu are voie să cunoască cine mai exact face parte din GCS.

Așa ceva nu mai poate fi tolerat!

Și dacă SARS-CoV-2 s-ar fi dovedit a fi Ebola transmisibil prin aer tot nu se justifică asemenea comportament. Ajunge!

Ordonanța mea nr. 1: 10 ani fără PNL

Preambul

„Ce mă? PSD ar fi făcut exact la fel cu chinavirusul.”

Puține dubii sunt că acesta este adevărul. Da, prima lună cu siguranță PSD ar fi făcut aproximativ la fel (poate cu excepția măsurilor complet aberante anti-bătrâni).

ÎNSĂ, consensul împotriva „carantinei” ar fi fost și el mult mai ușor de construit. Căci segmentul dur de populație care urăște PSD din ficați există deja.

PNL a beneficiat de faptul că nu exista mai nimeni în societate care să urască PNL din oficiu.

E timpul să apară un astfel de segment. El deja se construiește și se află în faza incipientă. Prezenta ordonanță are menirea de-a oferi primele măsuri pentru a ajuta creșterea acestui segment și transformarea sa în segment permanent de electorat pentru minimum 10 ani de acum încolo. În 2030 voi evalua dacă se va fi aplatizat curba de criminali din PNL și voi dispune măsurile necesare.

Pentru sănătatea mintală colectivă a României, distanțarea socială față de această formațiune este o măsură sanitară absolut necesară. Prezentele dispoziții sunt obligatorii pentru subsemnatul precum și pentru oricine decide liber și nesilit de nimeni să-și asume conținutul prezentei ordonanțe.

Dispoziții

Având în vedere acțiunile regimului Iohannis și a guvernului PNL condus de Ludovic Orban, prezenta ordonanță dată de mine pentru mine, dispune:

Art. 1: Cel puțin până în 2040 nu voi vota PNL. Sub nicio formă. Însuși Milton Friedman sau Reagan să candideze pentru ei și tot nu voi vota.

Art. 2: Cel puțin până la 1 mai 2022, orice membru PNL va fi prezumat a priori drept mincinos sinistru prin simplul fapt că vorbește. După această dată, prezumția se menține dar se va permite schimbarea părerii dacă va fi prezentată proba contrarie.

Art. 3: Orice serviciu solicitat de un membru PNL va fi prestat numai după achitarea în avans a unui preț de 25 de ori mai mare decât cel aplicat oamenilor. Prezenta taxă intră în vigoare de la momentul publicării prezentei ordonanțe și rămâne în vigoare cel puțin până la 30 iunie 2030.

Art. 4: Se interzice total angajarea membrilor PNL pentru orice.

Art. 5: Orice membru PNL încă angajat sau al cărui loc de muncă îl pot influența legal în mod negativ va fi supus acestui tratament. Costurile vor fi suportate din buzunar. A face rău cu legea în mână unui membru PNL devine o obligație patriotică cel puțin până la 30 iunie 2025.

Art. 6: Orice votant PNL întâlnit de la momentul publicării prezentei ordonanțe și până la 1 iunie 2030 va fi abordat politicos, respectuos dar foarte ferm cu scopul de a fi convins să voteze altceva. ORICE altceva. Un vot pentru PNL este un vot pentru dictatură.

Art. 7: Tuturor oamenilor care au fost membri PNL începând cu 1 mai 2020 li se interzice să-mi vorbească, exceptând dacă-i întreb eu primul ceva.

Art. 8: Măsura de la Art. 7 se aplică și celor care erau membri PNL înainte de această dată și au ales conștient să rămână în această formațiune.

Art. 9: Măsura de la Art. 7 se aplică și celor care se vor înscrie în această formațiune de la momentul publicării prezentei ordonanțe și până la 1 iunie 2030.

Art. 10: Toți politicienii susținuți de PNL între 1 ianuarie 2016 și 30 iunie 2030 sunt asimilați membrilor PNL în sensul prezentului act indiferent de partidul în care aceștia se află sau se vor afla (spre exemplu Dacian Cioloș, Nicușor Dan, etc.).

Art. 11: Toți angajații PNL din intervalul 16 martie 2020 – 30 iunie 2030 sunt asimilați membrilor PNL în sensul prezentului act. Cei care iau bani de la un partid dictatorial nu sunt cu nimic mai buni sau mai puțin vinovați.

Art. 12: Toți ”experții” susținuți de PNL la un moment dat în intervalul 16 martie 2020 – 30 iunie 2030 (e.g. Raed Arafat, Streinu Cercel, etc.) sunt asimilați membrilor PNL în sensul prezentului act.

Art. 13: Orice persoană fizică are nevoie de ajutor pentru a reclama sau cere orice sancțiuni legale împotriva oricărui membru PNL în sensul prezentului act poate conta pe sprijinul meu. În limita posibilităților voi face pe Dracu’ în patru să ofer asistență gratuit sau cât mai ieftin cu putință.

Art. 14: Măsura de la Art. 13 NU se aplică ONG-urilor, partidelor politice sau oricărei alte persoane juridice. Pentru acestea, rămân în vigoare dispozițiile organice.

Art. 15: Limbajul politicos față de membrii PNL trebuie evitat cât mai mult.

Art. 16: Prezumția că există membri PNL de bună credință este strict interzisă până cel puțin la 1 ianuarie 2025.

Dispoziții tranzitorii

Art. 17: Normele metodologice nu vor fi publicate (că nici PNL nu publică detalii despre ordonanțele lor) și vor fi decise ad-hoc în funcție de cum am eu chef, după modelul Marcel Vela și guvernul Ludovic Orban.

Art. 18: Prezenta ordonanță este obligatorie doar pentru mine. Oricine dorește să adere la prezentul act este liber să o facă.

Art. 19: Prevederile acestei ordonanțe pot expira înainte de termenele prevăzute numai dacă am eu chef să închei starea de urgență și nu trec nici la starea de alertă.

Art. 20: Sunt abilitați să pună în aplicare prevederile prezentei ordonanțe: Oricine este de acord că PNL reprezintă un grav pericol la adresa societății românești și dorește să facă ceva în privința asta.

Atât. Ne vedem în stradă!

Pseudo-închiderea ”ortodoxinfo” e un semn foarte rău

Aplaudacii actualului regim, alături de panicarzi și alte foci s-au grăbit să se bucure ca proștii la deciziile ANCOM de-a închide o serie de website-uri zice-se de ”fake news”. De multe dintre ele nu auzise nimeni dar, desigur, asta contează mai puțin.

La fel contează mai puțin și ce scria efectiv pe website-urile cu pricina. Nu tăgăduim că o porțiune semnificativă din conținutul lor (sau poate chiar integral) reprezintă ceea ce, în limbaj colocvial, am putea numi fără să greșim prea mult drept mizerie. Ei și? Dreptul de-a scrie mizerie este mult mai important decât dreptul aplaudacilor și ipohondrilor de-a se simți ”în siguranță” de știri (false sau nu).

La ce nu pare să se gândească mai nimeni este că atunci când cedezi o astfel de putere Statului, ea va fi, cu siguranță folosită și împotriva celor cu care ești tu de acord.

E chiar amuzant să-i vedem pe cei care au ieșit în stradă împotriva premierului Sorin Grindeanu să-l aplaude acum pe același Sorin Grindeanu (între timp reprofilat director ANCOM). Desigur, de la activiști nu trebuie așteptat prea mult creier și nici consecvență. Însă de la cei care pretind că știu și înțeleg politică poate ar fi cazul să așteptăm.

Dacă peste 3 luni Grindeanu închide usr.ro pentru știri false, ce faceți? Credeți că nu e posibil? Da’ de ce n-ar fi, având în vedere că CCR doarme în papuci și, la adăpostul stării de urgență, Grupul de Panicare Strategică face absolut ce-l taie capul neținând cont de nicio lege?

Capitolul din decretul de instituire a stării de urgență care chipurile îi permite Grupului de Înmormântare Strategică să decidă ei cu de la sine putere ce e fals și ce nu face obiectul unei sesizări de neconstituționalitate. Dar până se pronunță CCR?

De asemenea, decretul de instituire a stării de urgență nu menționează libertatea de exprimare printre drepturile ce ar putea fi limitate. Altfel spus, „soluția” găsită de Iohannis, Grindeanu și compania este una mai românească așa. Un fel de las-o bă că merge-așa cu drepturile inviolabile constituționale ale cetățenilor.

A avea încredere în guvern e o prostie în sine

Guvernul României nu e-n stare să ne spună câți angajați are. Dar cumva ar trebui să-l credem pe cuvânt că știe mai bine cum e treaba cu chinavirusul și, de fapt, știe atât de bine încât trebuie să ne ”păzească” pe noi restul de informații false.

Asta în condițiile în care informații false de tipul celor răspândite de website-urile cu pricina se găsesc inclusiv pe site-ul presidency.ro. Informații demonstrabil false sunt publicate în fiecare zi de Digi24. Unde ne oprim, mai exact?

Ah, dar vedeți voi, ăia cenzurați îs finanțați de ruși – vor zice aplaudacii. Păi dacă e așa, există un proces legal pentru asta. Deschide-le dosar penal, hai să vedem dovezile într-un proces public și, pe urmă, în urma unei decizii judecătorești definitive și irevocabile, acționăm. Până acum singurele website-uri închise legal în România sunt cele de tipul thepiratebay.org pe motive de drepturi de autor. Și în urma unui proces lung, cu multe dovezi, cu respectarea strictă a drepturilor acuzatului. Statul Român și ANCOM se află cumva deasupra legii? Lor nu li se aplică aceste lucruri?

Și dacă nu, atunci putem să încheiem prosteala aia vândută des de Klaus Iohannis cu „statul de drept”? Căci de la începutul stării de demență am văzut mult stat de drepți și foarte-foarte puțin stat de drept.

Până una alta Statul Român a amendat peste 1% din populația țării cu amenzi totalizând mai mult decât impozitul pe profit din luna februarie pe motive de-a dreptul ridicole în majoritatea cazurilor. Nimeni rezonabil nu poate să aibă încredere în acest guvern să ne spună ce e adevărat și ce nu.

Desigur, baza stă în faptul că există mulți oameni nerezonabili în România. PNL și PSD probabil că așteaptă să-și facă planul de voturi de pe urma acestora. Și e foarte posibil să le și iasă. Mai ales în primă fază, când numărul celor care refuză să trăiască în frică e încă mic.

Strict tehnic

„Blocarea” e în sine o glumă proastă. Realist, blocarea unui website în România este imposibilă. Dar dintre toate metodele, ANCOM a ales-o de departe pe cea mai amatoricească dintre ele. Blocarea la nivel de DNS e echivalentul în rețelistică cu a trimite un dosar legat cu sfoară la etajul 2 pentru cererea online.

Ortodoxinfo deja e din nou peste tot cu un nou link. Și era absolut firesc să stea lucrurile așa.

Numai că, spre deosebire de acum două zile – cei care operează site-ul vor putea pretinde fără să mai greșească atât de mult că sunt călcați de un stat dictatorial scăpat de sub control. Și vor fi și crezuți de suficient de mulți oameni. Și de ce n-ar fi? În goana să vă mulțumiți aplaudacii ați transformat niște obscuri în victime legitime ale Sistemului. Boilor!

Va veni vremea când aceste lucruri vor trebui decontate. Și vor fi decontate. Sperăm noi, foarte sincer, în limitele statului de drept. Iar atunci când va veni vremea aceea, să sperăm că și aplaudacii vor plăti personal pentru faptul că au susținut, fie și temporar, prezența unui regim care acționează arbitrar, discreționar, extra-judiciar și, foarte important, incompetent.

Aceasta nu este o recesiune – este o închidere forțată de către guvern a sectorului privat

Economiștii și analiștii de pe Wall Street folosesc cuvântul recesiune pentru a descrie scufundarea producției ce se conturează în economia SUA. Vom propune ideea că economiștii, expunând nulitatea caracteristică științei lor eșuate, nu pot cădea de acord nici măcar cu privire la definirea recesiunii.

Neîmpiedicați de lipsa unei definiții, geniile de la Goldman Sachs și din alte părți de pe Wall Street nu sunt constrânse în a prezice sosirea iminentă a unei stări pe care nici nu o pot descrie corect.

Așa cum se întâmplă întotdeauna, oamenii obișnuiți înțeleg situația pe care economiștii nici măcar nu o pot descrie în teorie. Oamenii înțeleg de ce se reduce activitatea în întreprinderile în care lucrează, de ce-și pierd locul de muncă și veniturile. Ei înțeleg reducerea numărului de schimburi și ore lucrate, salariul redus, concedierile, permisiile și șomajul.

Așa cum înțeleg și că sunt forțați să ceară ajutorul guvernului pentru a-și hrăni familiile deși ar fi preferat să se descurce singuri. Oamenii înțeleg incertitudinea și perturbarea, simt frica de a nu-și cunoaște propriul viitor din punct de vedere economic. Recesiunile, ca toate evenimentele economice, sunt resimțite subiectiv în mintea umană, la indivizi, în familii sau în comunități.

Înțelegem de ce recesiunile au loc ciclic (deși, desigur, economiștii nu pot cădea de acord asupra acestui lucru). Creșterea afacerilor, opusul recesiunii, este determinată de economii și de investiții în dezvoltări noi, echipamente noi și mai productive, software nou, drumuri noi, nave mai mari și tot capitalul pe care oamenii îl pun la muncă pentru a produce mai multe bunuri și servicii. Investiția este un pariu, calculat, în timp: dacă o afacere cheltuie acum acești bani pentru producția nouă care va apărea în viitor, ei calculează un profit pozitiv pentru investiția respectivă.

Recesiunile apar atunci când guvernele interferează și denaturează calculul. Ele emit prea multe credite la un preț prea mic, iar calculele de afaceri eșuează. Costul scăzut al creditului intrat în calculul investiției dă un fals pozitiv. Când investiția este efectiv făcută, nu reușește să obțină profitul preconizat. Firmele sunt închise. Locurile de muncă sunt pierdute.

Am putut vedea acest ciclu de multe ori. Modelul de calcul investițional eșuat se poate aplica companiilor dot.com (2000), creditelor ipotecare pentru locuințe (2008) sau unuia sau mai multor altor sectoare. În mod obișnuit, investițiile proaste sunt eliminate rapid și creșterea economică se reia.

Și asta nu e tot. Recesiunea care va veni în 2020, calculată atât de rece și de insensibil în cloud de Goldman Sachs, nu are de fapt aceasta cauză. Suntem pe cale să intrăm într-o perioadă de încetinire a producției – o prăbușire, de fapt – nu pentru că unele întreprinderi și-au calculat greșit investițiile, ci pentru că guvernul a intervenit drastic și fără avertisment pentru a închide toate întreprinderile. Cum au făcut asta? Prin înlăturarea libertăților oamenilor a căror energie și acțiune determină creșterea economică. Guvernul le-a spus să rămână în casă. Nu mergeți la muncă. Nu mergeți la baruri, restaurante și cinematografe. Nu vă duceți copiii la școală. Nu construiți mașini, avioane, computere sau case. Nu oferiți cazare la hoteluri. Nu îndepliniți sarcinile de bază responsabile pentru o economie în creștere, unde toată lumea care lucrează servește tuturor celor care consumă și toți prosperă.

Să lăsăm deoparte pentru moment eroarea monumentală pe care am făcut-o în a permite guvernului să facă acest lucru – să ne îngrădească libertățile economice provocând consecințe atât de dăunătoare. Să încercăm să înțelegem gândirea și motivațiile din spatele acestui val de îngâmfare a guvernanților.

În primul rând, se bazează pe cea mai gravă eroare a guvernului: planificarea centralizată. În ciuda tuturor dovezilor contrare repetate și în ciuda eșecurilor interminabile ale acesteia (ale planificării centralizate), ei cred că pot prezice și schimba direcția viitorului pe baza modelării matematice a naturii umane. Modelele sunt calculate folosind presupunerile experților guvernamentali, obținând astfel o circularitate autoreferențială. Au dreptate pentru că au dreptate.

În cazul de față, experții guvernamentali introduc o gamă largă de presupuneri nedovedite încă, cu privire la incidența coronavirusului, la ratele de infectare și la rata de răspândire între persoane. Ajung astfel la previziuni ale gradului de infectare a populație. Rezultatele modelelor și ale predicții fluctueze puternic, dar sunt alese cazurile cele mai nefavorabile.

Al doilea pas este saltul uriaș de la predicția modelelor teoretice la fantezia că măsuri guvernamentale pot fi întreprinse împotriva oamenilor reali pentru a schimba rezultatele modelului teoretic. Ratele de infectare sunt prea mari? Ordonați oamenilor să își schimbe comportamentul pentru a nu se apropia unul de celălalt decât la maxim 2 metri (o altă presupunere a unui alt model de undeva). Spuneți-le să rămână în casă și să abandoneze toată activitatea economică. Blocați județele. Puneți sub carantină țara.

De ce fac asta? Pentru că pot. Nu au dat de fapt nici un motiv serios. Pentru a salva vieți? Ale cui? De ce acum și nu în sezoanele anterioare de gripă, care sunt mult mai mortale? Pentru a reduce presiunea asupra sectorului sănătății? Găsiți alte modalități de a o face. Care dintre noi a fost întrebat dacă dorește să-și sacrifice traiul în schimbul unei probabilități teoretic reduse de infecție cu COVID-19? Au modele teoretice și au și puterea politică să ne ordone ce să facem. Controlul și puterea asupra indivizilor este singura justificare.

Mai rău, această escaladare a puterii guvernului, care a ajuns la punctul în care ne pot ordona să nu ne părăsim casele și să aplice legea cu arma în mână, se va dovedi ireversibilă. Nu vom putea uita ceea ce ne-au făcut. Această situație va rămâne înregistrată în istorie. Guvernele vor indica această situație pentru a justifica cazuri viitoare, mai rele.

Trebuie să începem să ne împotrivim.

Articolul original pe Institutul Mises.

Scrie-i parlamentarului tău! Opriți starea de demență! #HaiLaTreabă

Acum două săptămâni presa ne speria pe toți că vine „valul de covid” în rândul creștinilor care se îmbulzesc la împărtășanie. N-a venit niciun val.

Zeci de spitalele stau goale așteptând „valul de covid” în vreme ce bolnavii de lupus sau cancer mor încet și sigur la „izolare la domiciliu” pentru că ei au fost cu toții ignorați pe altarul isteriei. Bugetarii au primit noi creșteri de lefuri de la Măria Sa Vodă Iohannis în vreme ce țara moare de foame. Nu de puține ori la propriu deja.

Oameni care n-au absolut nimic – nici măcar o tuse – sunt ținuți câte 3 săptămâni în spital pentru că e posibil să aibă chinavirus. Și după aceea externați ca vindecați și plasați în arest la domiciliu.

Încasările la buget s-au prăbușit deci dacă e să vină vreun „val de covid” nu vor fi oricum bani pentru a-l susține. De unde să dea Statul?

Întreaga situație actuală este o nebunie fără margini în cea mai fericită interpretare. De fapt, e o scuză pentru a se fura și mai mult și de a ține prostimea în case de frica lui Hapciu19. Și, desigur, pentru a-și satisface Klaus Iohannis și Ludovic Orban setea nestăvilită de putere.

Și, colac peste pupăză, dictatorul ne-a anunțat că trebuie să murim de tot de foame și să mai stăm o lună închiși ca vitele.

Între timp, ONG-iștii de casă ai PNL precum și idioții utili ai propagandei rusești și chinezești, alături de activiștii plătiți foarte bine de Uniunea Europeană se ocupă fie cu cenzurarea celor care totuși refuză să trăiască cu frica lui Hapciu19 sau răspândesc idioțenii menite să tâmpească poporul și mai mult.

Și nu care cumva să pui întrebări, să te îndoiești sau să arăți că această nebunie numită „carantină” deja ucide mai mult decât chinavirusul. Că ori ești raportat de postacii PNL ori pus la zidul infamiei de ONG-iști dubioși care fac platforme de turnat vecinii ca pe vremea Securității. Sau, cine știe, poate chiar ajungi cercetat penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Pentru că, se știe, dacă mori de foame e mai bine decât dacă mori de Hapciu19.

AJUNGE!

Pe 16 aprilie, Iohannis va trebui să meargă la Parlament pentru a cere permisiunea prelungirii stării de demență urgență.

Aici poporul trebuie să aibă un cuvânt de spus. Să le scriem parlamentarilor noștri! Să le explicăm cum se vede din comunitățile noastre – aspru lovite de distrugerea economică a cărei vină o poartă în mod explicit și fără de tăgadă Klaus Iohannis și Partidul Niciodată Național Liberal.

România nu e formată din corporatiști, activiști ONG-iști ai dezinformării și speculatori la bursă care pot „lucra de acasă” – ci din oameni simpli care au nevoie să-și hrănească familiile. Nu poți tunde „de acasă”. Nu poți construi „de acasă”. Nu poți săpa șanțuri de acasă. În unele județe Miliția amendează oamenii pentru că merg la muncă. Până când?

Descarcă fișierele PDF, localizează parlamentarii din județul tău și scrie-le acum!

Putem face diferența! De criză economică nu scăpăm. Dar ÎNCĂ putem evita foametea generalizată.

Încă o lună de stare de demență ne va trimite direct în 1989.

Puteți consulta aici câteva modele de e-mail-uri pentru inspirație.

#HaiLaTreabă!

Lista cu adresele de e-mail ale membrilor Camerei deputaților [PDF]

Lista cu adresele de e-mail ale membrilor Camerei Senatului [PDF]